Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
49
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
57
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
24
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
11
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma
158

Kopējais balsu skaits: 299

IMG 631916.martā Izglītības un zinātnes ministrijā ciemojās Gruzijas Republikas izglītības ministra vietnieks Teimurazs Murgulia, kurš Latvijā ieradies, lai piedalītos Latvijas Republikas un Gruzijas Republikas Starpvaldību komisijā par zinātnes un tehnoloģijas jautājumiem.

Izglītības joma Gruzijā ir viena no galvenajām valdības un premjera prioritātēm, kurām tiek novirzīts papildu finansējums no valsts budžeta, mērķtiecīgi piesaistot arī starptautiskās programmas. Tieši tāpēc Gruzijas Republikas izglītības ministra vietnieks augstu novērtē iespēju uzzināt plašāk par Latvijas paveikto un pieredzi modernas, kvalitatīvas izglītības veidošanā, Latvijas zināšanu bāzes un inovāciju iespēju attīstīšanā

Tikšanās laikā IZM valsts sekretāre Līga Lejiņa un valsts sekretāra vietniece – Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa prezentēja Latvijā paveikto un ieceres augstākās izglītības un zinātnes jomā, īpaši akcentējot pasākumus, kas tiek veikti studiju kvalitātes un eksakto zināšanu prestiža paaugstināšanai. Latvijā šobrīd notiek sadarbība ar Pasaules Banku, izvērtējot augstskolu iekšējo pārvaldību un sagatavojot nosacījumus struktūrfondu ieguldījumiem, tiek ieviests studējošo un absolventu reģistrs, notiek zinātnisko institūciju attīstība un kapacitātes stiprināšana. Savukārt profesionālajā izglītībā Latvija var lepoties ar darba vidē balstītu mācību ieviešanu, kas kļūst aizvien populārākas gan audzēkņu, gan darba devēju vidū. Vispārējā izglītībā šobrīd tiek veiktas ievērojamas pārmaiņas izglītības saturā un jau pavisam drīz pirmās pilotskolas uzsāks jaunā, kompetencēs balstītā satura aprobāciju.

Gruzijas izglītības ministra vietnieks T.Murgulia pateicās IZM par iespēju uzzināt par Latvijas pieredzi un ir ieinteresēts, lai ar to iepazīstas Gruzijas eksperti, viesojoties plašākā vizītē pie Latvijas kolēģiem. Abas puses ir ieinteresētas veicināt augstskolu un zinātnisko institūciju un atbildīgo aģentūru sadarbību, sadarboties Erasmus+ un Horizonts 2020 projektu ietvaros, jo īpaši, lai vecinātu studentu, mācībspēku un zinātnieku apmaiņu un kopīgu projektu attīstību.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.