Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis 1. septembrī piedalīsies Rīgas Tehniskās koledžas (RTK) Zinību dienas svinīgajā pasākumā.

Profesionālās izglītības kompetences centrs (PIKC) Rīgas Tehniskā koledža izveidots 2011. gadā, taču tā darbības pirmsākumi saistīti ar Valsts elektrotehniskās fabrikas (VEF) Amatu skolu, kas dibināta 1935. gadā. Šobrīd RTK ir viena no lielākajām profesionālās izglītības iestādēm valstī, kur dažādas profesijas kopumā apgūst vairāk nekā 1700 audzēkņu. Augstu izglītības kvalitāti un konkurētspēju RTK īsteno inženierzinātņu jomā, kur ieņem vienas no vadošajām pozīcijām. Tāpat RTK īsteno pieprasītas, tradīcijām bagātas profesionālās izglītības programmas metālapstrādes, telekomunikāciju nozarēs, kā arī inženiermehānikas, aukstumtehnikas un siltumenerģētikas jomās. RTK piedāvā 11 vidējās profesionālās izglītības programmas, kurās profesiju apgūst vairāk nekā 1000 audzēkņu, savukārt 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību var iegūt 11 studiju programmās sešos studiju virzienos ar teju 700 audzēkņiem. Lielākā daļa RTK piedāvātās profesionālās izglītības programmas ir ar augstu konkurētspēju un absolventi ir pieprasīti atbilstošo nozaru darba tirgū.

“Izglītība un prasmes, kuras sniedz mūsu profesionālās izglītības iestādes, ir jauniešu garantija par labām perspektīvām darba tirgū, to apliecina arī nozaru uzņēmumu pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem,” saka izglītības un zinātnes ministrs, profesors Kārlis Šadurskis. Ministrs uzskata, ka turpmākie ieguldījumi mācību vidē un aprīkojumā, koledžas infrastruktūrā, veiksmīgā sadarbība ar uzņēmumiem vēl vairāk spēs motivēt jauniešus izvēlēties apgūt zināšanas un prasmes darba tirgū pieprasītās nozarēs.

Jau tuvākajā laikā RTK sāks īstenot nozīmīgus investīciju projektus, kuru mērķis ir uzlabot un modernizēt mācību vidi un infrastruktūru. Kopējais ieguldījumu apjoms, izmantojot Eiropas Savienības atbalsta programmu finansējumu ir vairāk nekā 6,5 miljoni eiro. Šo ieguldījumu mērķis ir uzlabot koledžas sniegtās profesionālās un augstākās izglītības kvalitāti un pieejamību, modernizējot infrastruktūru, tai skaitā pielāgojot personām ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot ar iekārtām, aprīkojumu un tehnoloģijām. Veicot ieguldījumus koledžas mācību vides pieejamības uzlabošanai, tiek nodrošināta koledžā īstenojamo izglītības programmu apguvei atbilstoša moderna un mūsdienīga materiāli tehniskā bāze, sekmējot profesionālās izglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgus prasībām un nodrošinot vienādas iespējas iegūt atbilstošu izglītību jauniešiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Zinību dienas svinīgais pasākums Rīgas Tehniskajā koledžā sāksies pulksten 10.00. Zinību dienas ietvaros tiks svinīgi noslēgts sadarbības līgums starp RTK un “Toyota Baltic”, kas jaunajiem mehāniķiem papildinās izglītības iespējas, kā arī iespējas apgūt prasmes ar modernām iekārtām automehānikas jomā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.