Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
49
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
57
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
24
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
11
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma
158

Kopējais balsu skaits: 299

Nauda

Otrdien, 12.septembrī, valdība atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto noteikumu projektu, ar kuru tiek palielināts maksimālais studiju un studējošā kredīta apmērs. Tāpat noteikumi precizē pieteikšanās kārtību uz kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem.

Turpmāk, lai valsts galvotais kredīts varētu nosegt studiju maksu, tiks palielināts maksimālais kredīta apmērs katrai studiju programmai. Kredīta apmērs tiks aprēķināts valsts noteikto studiju vietas bāzes finansējumu reizinot ar koeficientu 1,2. Savukārt studējošā kredīta apmērs varēs sasniegt 80% no valstī noteiktās minimālās mēneša algas apjoma.

Tāpat plānots ieviest aizsargmehānismu, lai novērstu ļaunprātīgu pārtraukumu izmantošanu studiju laikā, nosakot ierobežojumus pārtraukumam studijās. Turpmāk valsts segs kredīta procentus divu akadēmisko gadu garumā. Savukārt, lai mazinātu riskus un palielinātu gan studējošo, gan galvinieku atbildību, kredītiestāde visa kredīta atmaksas laikā sekos, lai kredīts būtu nodrošināts ar spēkā esošu privātpersonas galvojumu. Tāpat augstskolai vai kredītiestādei jāpārliecinās, vai pretendents ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, kā arī Eiropas Savienības valstu pilsonis, lai nepieļautu valsts līdzekļu izšķērdēšanu.

Lai sakārtotu studiju kredīta pieteikšanas un dzēšanas kārtību, noteikti konkrēti datumi, līdz kuriem pretendentiem jāiesniedz pieteikumi studiju kredīta dzēšanai no valsts budžeta līdzekļiem. Studiju un zinātnes administrācijā pieteikums varēs iesniegt sākot ar 2.janvāri, savukārt ministrijām priekšlikumi par to speciālistu skaitu, kuriem kredītu jāsāk dzēst attiecīgajā gadā, būs jāiesniedz Studiju un zinātnes administrācijā līdz 1. martam.

Ar vakar valdībā atbalstīto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 29.maija noteikumos Nr.220 "Kārtība, kādā tiek piešķirts, atmaksāts un dzēsts studiju kredīts un studējošā kredīts no kredītiestādes līdzekļiem ar valsts vārdā sniegtu galvojumu"" var iepazīties MK mājaslapā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.