Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
Orientēšanās aktualitātēs
Stingrība un konsekvence
Viss iepriekš minētais

Eiropas Savienības Izglītības, jaunatnes, kultūras un sporta ministru padome

Izglītība

2016. gada 21.-22. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

o Padomes Rezolūcija par jauno prasmju programmu iekļaujošai un konkurētspējīgai Eiropai
o Padomes ieteikums “Prasmju pilnveides ceļi – jaunas iespējas pieaugušajiem” (projekts)
o Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par tādas radikalizācijas novēršanu, kas noved pie vardarbīga ekstrēmisma

2016. gada 30.-31. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

o Padomes secinājumi par plašsaziņas līdzekļu lietotprasmes un kritiskas domāšanas attīstīšanu ar izglītības un apmācības palīdzību

2016. gada 24. februāra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 23. februārī)

o Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju rezolūcija par sociālekonomiskās attīstības un iekļautības sekmēšanu Eiropas Savienībā ar izglītības palīdzību – izglītības un apmācības ieguldījums 2016. gada Eiropas pusgadā

Jaunatne

2016. gada 21.-22. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

o Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par jaunu pieeju veicināšanu darbā ar jaunatni, lai atklātu un attīstītu jauniešu potenciālu

2016. gada 30.-31. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

o Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par jaunatnes sektora ieguldījumu integrētā starpsektoru pieejā jauniešu vardarbīgas radikalizācijas novēršanai un apkarošanai

Sports

2016. gada 21.-22. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 14. novembrī)

o Padomes secinājumi par sporta diplomātiju

2016. gada 30.-31. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

o Padomes un Padomē sanākušo dalībvalstu valdību pārstāvju secinājumi par integritātes, pārredzamības un labas pārvaldības uzlabošanu nozīmīgos sporta pasākumos

Eiropas Savienības Konkurētspējas ministru padome

Pētniecība

2016. gada 29. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 22. novembrī)

o Padomes secinājumi “Pasākumi, lai atbalstītu pētniekus karjeras sākumposmā, vairotu zinātnieku karjeru pievilcību un veicinātu ieguldījumus cilvēku potenciālā pētniecības un attīstības jomā” (EN) (projekts)

2016. gada 19. jūlija Neformālā padome (Papildus informācija; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 12. jūlijā)

2016. gada 26.-27. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

o Padomes secinājumi “Septītā pētniecības pamatprogramma un turpmākās perspektīvas: ieguldījumi pētniecībā un inovācijā, lai veicinātu izaugsmi, darbvietas un risinātu sabiedrības problēmas” (projekts)
o Padomes secinājumi par pētniecību un inovācijai labvēlīgu regulējumu (projekts)
o Padomes secinājumi par pāreju uz atvērtās zinātnes sistēmu (projekts)

2016. gada 27. janvāra Neformālā padome (Izskatīts Ministru kabinetā 26. janvārī)

Kosmoss

2016. gada 29. novembra Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 22. novembrī)

2016. gada 26.-27. maija Padome (Padomes rezultāti; EN) (Izskatīts Ministru kabinetā 24. maijā)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.