Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
49
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
57
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
24
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
11
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma
158

Kopējais balsu skaits: 299

 

                                             lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

 Finansējums

EUR

Normatīvais regulējums 

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.1.

Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

Kontaktpersona:

Inese Kalva

Tālr.67047941

Epasts:inese.kalva[at]izm.gov.lv

Kopējais 

44 641 656

ERAF

37 945 407

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 29.09.2016.

2016.gada 16.augusta MK noteikumi Nr.561

Atlase slēgta  Projektu saraksts

SAM 8.1.4.

Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās

Kontaktpersona:

Inese Kalva

Tālr.67047941

Epasts:inese.kalva[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

14 185 198

ERAF

12 057 418

 

Vērtēšanas kritērijii apstiprināti UK 30.04.16.

 

 

2016. gada 9.augusta MK noteikumi Nr. 533

Atlase slēgta Projektu saraksts

 

SAM 8.2.1.

Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu

Kontaktpersona:

Vēsma Abizāre-Vagre

Tālr.67047864 

Epasts: vesma.abizare-vagre[at]izm.gov.lv

Kopējais

10 815 000

ESF

9 192 750

1.K - 3 milj.

2.K – 7,8 milj.

 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 27.11.2017

Sākotnējais novērtējums “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”

2018.gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.27

Prezentācija -ES struktūrfondi  augstskolu un koledžu  konkurētspējas paaugstināšanai ( MK preses brīfings 09.01.2018.)

1.atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšana līdz 27.07.2018.

 

Jautājumi un atbildes par projektu sagatavošanu (atjaunotas 18.04.2018)

 

SAM 8.2.2.

Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās

Kontaktpersona:

Nauris Grīnbergs

Tālr.67047883

Epasts:nauris.grinbergs[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

34 340 684

ESF

29 189 583

1.K - 20,34 milj.

2.K – 4 milj.

3.K - 10 milj.

Vērtēšanas kritēriju projekts (iesniegti apstiprināšanai UK)

Sākotnējais novērtējums Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”

IZM prezentācija seminārā/publiskajās diskusijās - 11.04.2018.

2018.gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.25

Izsludināta projektu pieteikumu 1. atklāta atlases kārta

Projektu iesniegšanas beigu termiņš - 11.06.2018

Jautājumi un atbildes par projektu sagatavošanu (atjaunotas 14.05.2018)

Izsludināta projektu pieteikumu 2.atlases kārta

Projektu iesniegšanas beigu termiņš-  18.05.2018.

Jautājumi un atbildes par projektu sagatavošanu (atjaunotas 14.05.2018)

 

SAM 8.2.3.

Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās

Kontaktpersona:

Antra Žilinska

Tālr.67047897

Epasts:antra.zilinska[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

20 000 000

ESF

17 000 000

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 28.11.2017

 

Sākotnējais novērtējums “Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” 

2018.gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.26

Izsludināta projektu pieteikumu atklāta atlase

Projektu iesniegšanas beigu termiņš - 21.05.2018.

Jautājumi un atbildes par projektu sagatavošanu
(atjaunotas 27.04.2018)
 

SAM 8.2.4.

Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Kontaktpersona:

Inese Kalva

Tālr.67047941

Epasts:inese.kalva[at]izm.gov.lv

Kopējais

1 500 000

ESF

1 275 000

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 24.04.2015

 

2015.gada 18.augusta MK noteikumi Nr.479 

Atlase slēgta

skat.

www.aic.lv

SAM 1.1.1.3. 

Inovāciju granti studentiem

Kontaktpersona:

Inese Kašurina

Tālr.67047977

E-pasts: inese.kasurina[at]izm.gov.lv

Kopējais

34 000 000

ERAF

28 900 000

 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 28.11.2017 

Sākotnējais novērtējums 
„Inovāciju granti studentiem” 

2018.gada 16.janvāra  MK noteikumi Nr. 41

Prezentācija - Inovāciju granti studentiem (Publiskās diskusijas par Inovāciju grantiem studentiem, 19.02.2018.)

 

2018.gada 2.ceturksnis 

 

 

Augstākās izglītības institūciju sludinājumi doktorantiem un ārvalstu akadēmiskajam personālam (SAM 8.2.2.)

Latvijas Universitātes atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Latvijas Universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.