Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma

 

                                             lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

 Finansējums

EUR

Normatīvais regulējums 

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.1.

Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

Kontaktpersona:

Inese Kalva

Tālr.67047941

Epasts:inese.kalva[at]izm.gov.lv

 Kopējais 

44 641 656

 ERAF

37 945 407

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 29.09.2016.

2016.g.16.augusta MK noteikumi Nr.561

Projektu iesniegumu atlase   

SAM 8.1.4.

Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās

Kontaktpersona:

Inese Kalva

Tālr.67047941

Epasts:inese.kalva[at]izm.gov.lv

 

 Kopējais

14 185 198

 ERAF

12 057 418

Vērtēšanas kritērijii apstiprināti UK30.04.16 

2016. gada 9.augusta MK noteikumi Nr. 533

 Atlase slēgta Projektu saraksts

 

SAM 8.2.1.

Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu

Kontaktpersona:

Vēsma Abizāre-Vagre

Tālr.67047864

Epasts: vesma.abizare-vagre[at]izm.gov.lv

Kopējais

10 815 000

ESF

9 192 750

1.K - 3 milj.

2.K – 7,8 milj.

Atgādinām! Līdz 01.03.2018ir  jāiesniedz studiju programmu attīstības un konsolidācijas plāns

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 27.11.2017

Sākotnējais novērtējums “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”

2018.gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.27

Prezentācija -ES struktūrfondi  augstskolu un koledžu  konkurētspējas paaugstināšanai ( MK preses brīfings 09.01.18)

1.atlases   kārta  

SAM 8.2.2.

Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās

Kontaktpersona:

Nauris Grinbergs

Tālr.67047883

Epasts:nauris.grinbergs[at]izm.gov.lv

Kopējais

34 340 684

ESF

29 189 583

1.K - 20,34 milj.

2.K – 4 milj.

3.K - 10 milj.

Vērtēšanas kritēriju projekts ( iesniegti apstiprināšanai UK )

Sākotnējais novērtējums Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”

2018.gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.25

   

SAM 8.2.3.

Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās

Kontaktpersona:

Antra Žilinska

Tālr.67047897

Epasts:antra.zilinska[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

20 000 000

ESF

17 000 000

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 28.11.2017

Sākotnējais novērtējums “Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” 

2018.gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.26

Izsludināta projektu pieteikumu atklāta atlase. 

Projektu iesniegšanas beigu termiņs - 27.04.2018 

 

SAM 8.2.4.

Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūraiizvirzīto prasību izpildei

Kontaktpersona:

Inese Kalva

Tālr.67047941

Epasts:inese.kalva[at]izm.gov.lv

Kopējais

1 500 000

ESF

1 275 000

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 24.04.2015

2015.gada 18.augusta MK noteikumiNr.479 

Atlase slēgta

skat.

www.aic.lv

SAM 1.1.1.3. 

Inovāciju granti studentiem

Kontaktpersona:

Inese Kašurina

Tālr.67047977

E-pasts: inese.kasurina[at]izm.gov.lv

Kopējais

34 000 000

ERAF 

28 900 000

 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 28.11.2017 

Sākotnējais novērtējums 
„Inovāciju granti studentiem” 

2018.gada 16.janvāra  MK noteikumi Nr. 41

Prezentācija - Inovāciju granti studentiem,MK preses brīfings(16.01.18)

2018,gada 2.ceturksnis 

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.