Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
Orientēšanās aktualitātēs
Stingrība un konsekvence
Viss iepriekš minētais
Pasākums

 Finansējums

milj. EUR

Normatīvais regulējums

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.4.1.

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci

Kontaktpersona:

Maija Upeniece

Tālr.  67047764 

Epasts: maija.upeniece[a]izm.gov.lv

Kopējais

27 034 565

ESF-

22 979 380 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 22.jūnijā UK rakstiskajā procedūrā

 15.07.2016. MK noteikumi Nr.474

Vienas vienības mācību izmaksu metodika

Vienas vienības  izmaksu metodika pašvaldībām

Atlase slēgta

30.11.2016. apstiprināts VIAA projekts

 


Projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” īstenošana

 

SAM 8.3.3.

Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā

Kontaktpersona:

Signe Zvirbule

Tālr. 67047374 

Epasts: signe.zvirbule[a]izm.gov.lv

Kopējais

9 000 000

ESF-

7 650 000

 Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2014.gada 18.decembra UK sēdē

07.07.2015.MK noteikumi Nr.385

Vienas vienības izmaksu metodika 

 Izsludināta 2015.gada 17.septembrī  Projekta" Proti un Dari!" īstenošana

 

SAM 8.3.4.

Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus

Kontaktpersona:

Kristīne Grundmane

Tālr. 67047943

Epasts:Kristine.grundmane[a]izm.gov.lv

Kopējais

39 812 375

ESF-

33 840 518

 

 Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 6.jūlija UK sēdē

05.05.2016.MK noteikumi Nr.286

   

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.