Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

                                                  lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

Finansējums EUR

Normatīvais regulējums 

Projektu iesniegumu atlases

Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.3.

Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu

Kontaktpersona:

Zenta Iļķēna

Tālr. 67047793

Epasts:

zenta.ilkena[a]izm.gov.lv

 

Kopējais 

104 786 645

ERAF -

89 068 648 

 

 

 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2015.gada 24.novembrī UK

19.04.2016.MK noteikumi Nr.249


No 2016. gada 29. augusta līdz 2020.gada 31.dec.


Projektu iesniegumu sagatavošanas atbalsta materiāli

 

SAM 8.5.1.

Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā

Kontaktpersona:

Nauris Grīnbergs

Tālr. 67047883 

Epasts: nauris.grinbergs[a]izm.gov.lv

 

Kopējais 

21 937 153

ESF -

18 8646 580

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 6.jūlija UK

15.07.2016 MK noteikumi Nr 483

Vienas vienības izmaksu metodika ar 1.pielikumu

 

Atlase slēgta 

06.01.2017. apstiprināts LDDK projkets 

 

 


Projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» īstenošana 

SAM 8.5.2.

Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai

Kontaktpersona:

Līga Vilde - Jurisone

Tālr. 67047767

Epasts: liga.vilde[@]izm.gov.lv

 

Kopējais 

12 936 510

ESF -

10 996 033

 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 6.jūnijā UK rakstiskajā procedūrā

26.04.2016.MK noteikumi Nr. 262

Vienas vienības izmaksu metodika aktualizēta 29.06.17

Atlase slēgta

07.11.2016. apstiprināts VISC projekts

Projekta“Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” īstenošana

SAM 8.5.3.

Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi

Kontaktpersona:

Maija Upeniece

Tālr. 67047764

Epasts: maija.upeniece[a]izm.gov.lv

Kopējais 

6 490 095

ESF -5 516 580

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 8.martā UK rakstiskajā procedūrā

 

03.05.2016.MK noteikumi Nr.280

Atlase slēgta

27.10.2016. apstiprināts VISC projekts

Projekta "Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide" īstenošana

SAM 8.3.5.

Uzlabot pieeju karjeras atbalstamizglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Kontaktpersona:

Zanda Rudene

Tālr. 67047578 

Epasts: zanda.rudene[a]izm.gov.lv

 

Kopējais 

23 080 688

ESF - 19 618 584

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2.jūnija UK sēdē

07.06.2016.MK noteikumi Nr.359

 

Atlase slēgta

03.11.2016. apstiprināts VIAA projekts

 


Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošana

 

 

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.