Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

                                          lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

 Finansējums

EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.2.

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Kontaktpersona:

Edgars Lore

Tālr. 67047715 

Epasts: edgars.lore[a]izm.gov.lv

Kopējais 

167 629115

ERAF 

142 484746

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2016.gada 18.maijā UK

MK noteikumi Nr.323

2017.gada I cet. 

SAM 8.3.1.1.

Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācija

Kontaktpersona:

Kristīne Grundmane

Tālr. 67047943 

Epasts: kristine.grundmane[a]izm.gov.lv

Kopējais

13 960 884

ESF -

11 866 751

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2015.gada 2.jūlijā UK

MK noteikumi Nr. 670

Atlase slēgta,

apstiprināts 

VISC projekts

Projekta   īstenošana 

SAM 8.3.1.2.

Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde

Kontaktpersona:

Signe Zvirbule

Tālr. 67047374 

Epasts: signe.zvirbule[a]izm.gov.lv

Kopējais

4 814 359

ESF - 

4 092 205

1.K - 3 090 262

2.K – 1 130 925

 Vērtēšanas kritēriji -

plānots 2017.gadā

 Plānots 2017.gadā

SAM 8.3.2.1.

Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai

Kontaktpersona:

Signe Zvirbule

Tālr. 67047374 

Epasts: signe.zvirbule[a]izm.gov.lv

 

 

Kopējais

3 287 350

ESF - 2 794 247

 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2016.gada 30.martā UK

 

MK noteikumi Nr.345

Atlase slēgta,

apstiprināts 

VISC projekts

 Projekta īstenošana 

SAM 8.3.2.2.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

 

Kontaktpersona:

Kristīne Grundmane

Tālr. 67047943 

Epasts: kristine.grundmane[a]izm.gov.lv

Kopējais

34 345 390

ESF -  

29 193 581

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2016.gada 30.martā UK 

 MK noteikumi Nr.589

Projektu iesniegumu atlase līdz - 21.11.2016

 

Vērtēšana līdz 13.01.2017

 

SAM 8.3.6.1.

Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu           veikšana

Kontaktpersona:

Zanda Rudene

Tālr. 67047578

Epasts:

zanda.rudene[a]izm.gov.lv

 

Kopējais

7 137 350

ESF -

6 066 747

1.K - 2 400 000

2.K - 3 850 000

 

 

 

 

Apstiprināti 2015.gada 24.novembrī UK

 

26.01.2016.

MK noteikumi Nr.68

 Atlase slēgta

apstiprināts IZM projekts 

 Projekta īstenošana 

SAM 8.3.6.2.

Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu

Kontaktpersona:

Zanda Rudene

Tālr. 67047578 

Epasts:

zanda.rudene[a]izm.gov.lv

 

Kopējais

4 814 359

ESF -

4 092 205

     

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.