Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
49
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
57
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
24
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
11
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma
158

Kopējais balsu skaits: 299

                                                             lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1                                                                               

Pasākums

Finansējums  EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu 

atlases

Apstiprinātie projekti

SAM 1.1.1.1.  

Praktiskās ievirzes  pētījumi

Kontaktpersona: 

Inta Švirksta

Tālr.67047878

E-pasts:

inta.švirksta[at]izm.gov.lv

Kopējais 

76 512 873

ERAF -

65 035 942

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 2015.g dec.

12.01.16 MK noteikumi NR34 

Atlase slēgta

 


SAM 1.1.1.2.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Kontaktpersona:

Antra Žilinska 

Tālr.67047897

E-pasts: antra.zilinska[at]izm.gov.lv

Kopējais

64 029 231

ERAF -

54 424 846

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 30.04.2016

19.01.16. MK noteikumi Nr.50

Vienas vienības izmaksu metodika (pētniecības un tīklošanas izmaksas)

Vienas vienības izmaksu metodika (administratīvās izmaksas)

 

Atlase slēgta

15.08.2016. apstiprināts VIAA projekts

Projekta “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts” īstenošana

SAM 1.1.1.3.          

Inovāciju granti studentiem

Kontaktpersona:

Inese Kašurina

Tālr.67047977

E-pasts: inese.kasurina[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

34 000 000

ERAF -

28 900 000

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 28.11.2017.

Sākotnējais novērtējums 
„Inovāciju granti studentiem”

Ziņojuma 1.pielikums - studējošie AI

 -Ziņojuma 2.; 3.un 4.pielikums

2018.gada 16.janvāra  MK noteikumi Nr. 41

Prezentācija - Inovāciju granti studentiem (Publiskās diskusijas par Inovāciju grantiem studentiem, 19.02.2018.)

2018.g II cet.

SAM 1.1.1.4.            

P&A infrastruktūras attīstīšana Viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana

Kontaktpersona: 

Nauris Grīnbergs

Tālr.67047883

E-pasts:

nauris.grinbergs[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

120 252 616

ERAF -

102 964 724

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 25.04.2016

16.08.16. MK noteikumi Nr.562

Jasper prezentācijas par CBA izstrādi 

Atlase slēgta  Projekti

SAM 1.1.1.5.           

Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās

Kontaktpersona:

Elīna Usāre

Tālr. 67047818

Epasts:

elina.usare[at]izm.gov.lv

Kopējais

32 552 786

ERAF -

27 669 868

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 24.07.17 

2017.gada 6.jūnija .MK noteikumi Nr.315

Vienas vienības izmaksu metodika 1. un 2. projektu atlases kārtas projektu īstenošanai

Vienas vienības izmaksu metodika 3. projektu atlases kārtas projektu īstenošanai un metodikas pielikums

Atlases 1.kārtā projektu iesniegumu atlase noslēgusies, notiek projektu īstenošana

Atlases 2.kārta

Atlases 3.kārta

1.kārtā notiek projektu īstenošana

2.kārtā turpinās projektu iesniegumu vērtēšana un vienošanos slēgšana par projektu īstenošanu

3. atlases kārta atvērta, projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš līdz 31.12.2021.

 

 

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.