Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

ESSKF papl IZM

 

„Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta”
Nr. 10.1.2.0/15/TP/006


Izglītības un zinātnes ministrija no 2016.gada 7.janvāra  īsteno projektu „Izglītības un zinātnes ministrijas ES fondu 2014. – 2020. gada plānošanas perioda informācijas un publicitātes projekts, 1.kārta”.   Kopējās projekta izmaksas ir 200000,00 EUR.  

Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrības informētību un izpratni par darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” ES fondu ieguldījumiem izglītības un zinātnes jomā un sniegt atbalstu IZM kā ES fondu administrēšanā iesaistītajai institūcijai, lai īstenotu ES fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā  

Projektā plānotās darbības:  
1.nodrošināt informācijas izstrāde un izplatīšana par pieejamo ES fondu atbalstu izglītības un zinātnes attīstībai;  
2.nodrošināt sabiedrības, sociālo partneru un nozares ekspertu līdzdalība plānošanas dokumentu un īstenošanas nosacījumu izstrādē;  
3.nodrošināt zinātnē un pētniecībā nodarbināto informētība un izpratne par Viedās specializācijas stratēģijas ( RIS3)programmu kvalitātes vadību un monitoringu;  

Primāri projekta līdzekļus plānojam ieguldīt kvalitatīvas un viegli uztveramas informācijas izveideiinfografiku veidā par katru no IZM pārziņā esošajiem darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 19 specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk – SAM)ar lietošanas iespējām interneta vidē,sociālajos tīklos,izdruku veidā.  Lai to nodrošinātu ir veikts iepirkums un  šobrīd ir noslēgts līgums ar SIA “Svēdra” par infografiku izveidi.
Projekta īstenošanas laikā tiek sagatavotas un sadarbībā ar IZM Komunikācijas un dokumentu pārvaldības nodaļu izplatītas plašsaziņas līdzekļiem preses relīzes, atbildes uz jautājumiem un komentāri par aktualitātēm ES fondu izglītības un zinātnes jomā. Projekta īstenošanas laikā tiks nodrošinātas mutiskas konsultācijas ikvienam interesentam gan pa telefonu, gan klātienē, kā arī sniegtas atbildes uz elektroniski iesūtītajiem jautājumiem elektroniskā pasta adresē – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Otrs projektā plānotais informācijas un publicitātes veids, kas visefektīvāk nodrošina atgriezenisku saiti un veicina izpratni par ES fondu ieguldījumu mērķiem un to pieejamību, ir plānoto investīciju un nosacījumu apspriešana ar potenciālajiem finansējuma saņēmējiem,labumu guvējiem un nozares ekspertiem publiskās diskusijās. Tāpēc projekta ietvaros atbilstoši katra SAM pasākuma specifikai tiks organizēti MK noteikumu projektu un vērtēšanas kritēriju sabiedriskās apspriešanas, organizējot seminārus - publiskās diskusijas gan Rīgā, gan reģionos. Šobrīd ir veikta iepirkuma procedūra un noslēgta Vispārējā vienošanās ar vairākiem pakalpojumu sniedzējiem, lai visoperatīvāk var nodrošināt tehnisku pasākumu norisi.

Plānošanas perioda vidusposmā, kad būs jau iezīmējušies īstenoto projektu rezultāti un faktiskie labumu guvēji, 2018.gadā ar projekta atbalstu katrā no plānošanas reģioniem tiks organizēti ES fondu projektu izglītības un zinātnes jomā publicitātes pasākumi, novērtējot projektu sniegumu un analizējot jau paveikto darbības programmas specifisko atbalsta mērķu sasniegšanā katrā plānošanas reģionā.

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.