Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam (IAP 2014.-2020. gadam) paredz dalību starptautiskajos pētījumos, kuriem jāseko izglītības politikas virsmērķim – kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai, cilvēku labklājībai un ilgtspējīgai valsts izaugsmei. Tam ir pakārtoti IAP 2014.-2020. gadam uzdevumi 3.1. rīcības virzienā „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas pilnveide”, paredzot sniegt atbalstu izglītības kvalitātes un politikas pētījumiem, tajā skaitā, dalībai starptautiskos izglītības kvalitātes pētījumos. Pētījumu ietvaros iegūtie dati nepieciešami izglītības politikas veidotājiem un lēmumu pieņēmējiem.

Latvija īsteno dalību OECD starptautiskajos izglītības salīdzinošajos pētījumos kopš 1998. gada. Vēsturiski šo sadarbību pamatā īstenoja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte un tajā esošais Izglītības pētniecības institūts. Iepriekšējā ES struktūrfondu plānošanas periodā (2007.-2013. gadā) tika rasta iespēja nodrošināt Latvijas dalību trīs starptautisko izglītības pētījumu virzienos – OECD PISA, OECD TALIS un ASEM LLL Hub, no 2011. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. oktobrim īstenojot Eiropas Sociālā fonda finansēto projektu “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” (1.2.2.3.2.). Tad tā īstenotājs bija Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Vairāk par projektu iespējams izlasīt šeit.

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.