Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
Viedā enerģētika
Sociālās un humanitārās zinātnes

 

                                             lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

 Finansējums

EUR

Normatīvais regulējums 

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.1.

Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu

Kontaktpersona:

Inese Kalva

Tālr.67047941

Epasts:inese.kalva[at]izm.gov.lv

Kopējais 

44 641 656

ERAF

37 945 407

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 29.09.2016.

2016.gada 16.augusta MK noteikumi Nr.561

Atlase slēgta  Projektu saraksts

SAM 8.1.4.

Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, t.sk. medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās

Kontaktpersona:

Inese Kalva

Tālr.67047941

Epasts:inese.kalva[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

14 185 198

ERAF

12 057 418

Vērtēšanas kritērijii apstiprināti UK 30.04.16.

 

 

2016. gada 9.augusta MK noteikumi Nr. 533

Atlase slēgta Projektu saraksts

SAM 8.2.1.

Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu

Kontaktpersona:

Vēsma Abizāre-Vagre

Tālr.67047864 

Epasts: vesma.abizare-vagre[at]izm.gov.lv

Kopējais

10 815 000

ESF

9 192 750

1.K - 3 milj.

2.K – 7,8 milj.

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 27.11.2017

Sākotnējais novērtējums “Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu”

2018.gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.27

Prezentācija -ES struktūrfondi  augstskolu un koledžu  konkurētspējas paaugstināšanai ( MK preses brīfings 09.01.2018.)

1.atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšana līdz 27.07.2018.

 

Jautājumi un atbildes par projektu sagatavošanu (atjaunotas 18.04.2018)

 

Izsludināta 2.kārtas projektu pieteikumu atklātā atlase

 Projektu iesniegšanas beigu termiņš - 10.12.2018

 

SAM 8.2.2.

Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās

Kontaktpersona:

Nauris Grīnbergs

Tālr.67047883

Epasts:nauris.grinbergs[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

34 340 684

ESF

29 189 583

1.K - 20,34 milj.

2.K – 4 milj.

3.K - 10 milj.

Vērtēšanas kritēriji (apstiprināti 06.02.2018):

1. kārta
2. kārta

 

Sākotnējais novērtējums Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās”

IZM prezentācija seminārā/publiskajās diskusijās - 11.04.2018.

2018.gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.25

Projektu pieteikumu 1. atklāta atlases kārta

Projektu iesniegšanas beigu termiņš - pagarināts līdz 25.06.2018

Jautājumi un atbildes par projektu sagatavošanu (atjaunotas 07.06.2018)

 

Projektu pieteikumu 2.atlases kārta

Jautājumi un atbildes par projektu sagatavošanu (atjaunotas 14.05.2018)

 

SAM 8.2.3.

Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās

Kontaktpersona:

Antra Žilinska

Tālr.67047897

Epasts:antra.zilinska[at]izm.gov.lv

 

Kopējais

20 000 000

ESF

17 000 000

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 28.11.2017

 

Sākotnējais novērtējums “Augstākās izglītības institūciju akadēmiskā personāla stiprināšana stratēģiskās specializācijas jomās” 

2018.gada 9. janvāra MK noteikumi Nr.26

IZM prezentācija seminārā/publiskajās diskusijās - 28.02.2018.

Projektu pieteikumu atklāta atlase

 

Jautājumi un atbildes par projektu sagatavošanu
(atjaunotas 27.04.2018)
 

SAM 8.2.4.

Nodrošināt atbalstu EQAR aģentūrai izvirzīto prasību izpildei

Kontaktpersona:

Inese Kalva

Tālr.67047941

Epasts:inese.kalva[at]izm.gov.lv

Kopējais

1 500 000

ESF

1 275 000

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 24.04.2015

 

2015.gada 18.augusta MK noteikumi Nr.479 

Atlase slēgta

skat.

www.aic.lv

SAM 1.1.1.3. 

Inovāciju granti studentiem

Kontaktpersona:

Inese Kašurina

Tālr.67047977

E-pasts: inese.kasurina[at]izm.gov.lv

Kopējais

34 000 000

ERAF

28 900 000

 

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti UK 28.11.2017 

Sākotnējais novērtējums 
„Inovāciju granti studentiem” 

Ziņojuma 1.pielikums - studējošie AI;

Ziņojuma 2.; 3.un 4.pielikums

2018.gada 16.janvāra  MK noteikumi Nr. 41

Prezentācija - Inovāciju granti studentiem (Publiskās diskusijas par Inovāciju grantiem studentiem, 19.02.2018.)

 Prezentācija - SAM 1113 "Inovāciju granti studentiem"  īstenošanas nosacījumi 

 Izsludināta projektu pieteikumu atklāta atlase

Projektu iesniegšanas beigu termiņš - 20.12.2018

 

Augstākās izglītības institūciju sludinājumi doktorantiem un ārvalstu akadēmiskajam personālam (SAM 8.2.2.)

Banku augstskolas ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Biznesa augstskolas Turība ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Grāmatvedības un finanšu koledžas ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Daugavpils Universitātes ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Daugavpils Universitātes doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas akadēmiskā personāla pretendentu atlase (.docx)

Juridiskās koledžas ārvalstu akadēmiskā personāla, doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Kultūras akadēmijas atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Latvijas Kultūras akadēmijas atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Latvijas Universitātes atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (1.kārta) (.docx)

Latvijas Universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (1.kārta) (.docx)

Latvijas Universitātes atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (2.kārta) (.docx)

Latvijas Universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (2.kārta) (.docx)

Liepājas Universitātes atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Liepājas Universitātes atklātā doktorantu un zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Rīgas Stradiņa universitātes ārvalstu akadēmiskā personāla amata konkurss (.docx)

Rīgas Stradiņa universitātes ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Rīgas Tehniskās universitātes ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (docents “Ražošana un pārstrāde”) (.docx)

Rīgas Tehniskās universitātes ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (profesors “Ražošana un pārstrāde”) (.docx)

Rīgas Tehniskās universitātes ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (profesors “Ražošana un pārstrāde”) (.docx)

Transporta un sakaru institūta ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Ventspils Augstskolas atklātā ārvalstu akadēmiskā personāla atlase (.docx)

Vidzemes Augstskolas izsludinātās vakances ārvalstu akadēmiskā personāla un doktorantu/zinātniskā grāda pretendentu atlase (.docx)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.