Drukāt

                                          lv id eu logo ansamblis esskf rgb 1

Pasākums

Finansējums

EUR

Normatīvais regulējums un palīgmateriāli projektu iesniegumu sagatavošanai

Projektu iesniegumu atlases Apstiprinātie projekti

SAM 8.1.2.

Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi

Kontaktpersona:

Edgars Lore

Tālr. 67047715 

Epasts: edgars.lore[at]izm.gov.lv

Kopējais 

167 629 115

ERAF 

142 484 746

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2016.gada 18.maijā UK

MK noteikumi Nr.323

2017.gada I cet. 

SAM 8.3.1.1.

Kompetenču pieejā balstītā vispārējās izglītības satura aprobācija

Kontaktpersona:

Kristīne Grundmane

Tālr. 67047943

Epasts: kristine.grundmane[at]izm.gov.lv

Kopējais

18 458 382

ESF -

15 689 624

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2015.gada 2.jūlijā UK

MK noteikumi Nr. 670

Atlase slēgta,

apstiprināts 

VISC projekts

Projekta   īstenošana 

SAM 8.3.1.2.

Digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde

Kontaktpersona:

Evelina Bole

Tālr. 67047871

Epasts: evelina.bole[at]izm.gov.lv

Kopējais

4 814 359

ESF - 

4 092 205

1.K - 3 090 262

2.K – 1 130 925

Vērtēšanas kritēriji -

plānots 2018.gadā

Plānots 2018.gadā

SAM 8.3.2.1.

Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai

Kontaktpersona:

Signe Zvirbule

Tālr. 67047374 

Epasts: signe.zvirbule[at]izm.gov.lv

Kopējais

3 287 350

ESF - 2 794 247

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2016.gada 30.martā UK

MK noteikumi Nr.345

Atlase slēgta,apstiprināts 

VISC projekts

Projekta īstenošana 

SAM 8.3.2.2.

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Kontaktpersona:

Kristīne Grundmane

Tālr. 67047943 

Epasts: kristine.grundmane[at]izm.gov.lv

Kopējais

34 345 390

ESF -  

29 193 581

Vērtēšanas kritēriji apstiprināti 2016.gada 30.martā UK 

MK noteikumi Nr.589

Atlase slēgta, apstiprināts VISC projekts

SAM 8.3.6.1.

Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana       

Kontaktpersona:

Zanda Rudene

Tālr. 67047578

Epasts:

zanda.rudene[at]izm.gov.lv

Kopējais

7 137 350

ESF -

6 066 747

1.K - 2 400 000

2.K - 3 850 000

Apstiprināti 2015.gada 24.novembrī UK

26.01.2016.

MK noteikumi Nr.68

Atlase slēgta

Apstiprināts IZM projekts 

Projekta īstenošana 

SAM 8.3.6.2.

Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu

Kontaktpersona:

Zanda Rudene

Tālr. 67047578 

Epasts:

zanda.rudene[at]izm.gov.lv

Kopējais

4 814 359

ESF -

4 092 205