Izvēlne

Aptauja

Vai zini, kas ir darba vidē balstītas mācības?
Jauna veida piedāvājums profesionālajā izglītībā
10
Liela daļa mācību notiek pie darba devēja
20
Cieša uzņēmumu iesaiste mācību procesā
17
Labāk sagatavo audzēkni darbam profesijā
9
Visi minētie varianti
100

Kopējais balsu skaits: 156

Amatpersonām izmaksātais atalgojums 2016. gada decembrī

 

UZVĀRDS VĀRDS AMATS Kopā pa samaksas veidiem Kopā pa ieturējumu veidiem IZMAKSAI PIEZĪMES
Abizāre-Vagre Vēsma Vecākais referents     1467,10 t.sk.atvaļinājuma nauda
Adamane Madara Vecākais juriskonsults     2267,38 t.sk.atvaļinājuma nauda
Anča Ilona Vecākais eksperts     1681,22 t.sk.atvaļinājuma nauda
Andžāne Agnese Eksperts     1433,80 t.sk.atvaļinājuma nauda
Arāja Gunta Valsts sekretāra vietnieks     2802,77 t.sk.atvaļinājuma nauda
Arkle Olita Eksperts     1387,28  
Avotniece Zanita Vecākais referents     616,81  
Āboliņa Anita Vecākais eksperts     1718,80 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ārgalis Andris Juriskonsults     415,42 t.sk.atvaļinājuma nauda
Babiča Aļona Eksperts     1503,47 t.sk.atvaļinājuma nauda
Baseviča Velta Vecākais referents     344,59  
Bašķere Baiba Departamenta direktora vietnieks     1984,96  
Baumane Dagnija Juriskonsults     1129,71  
Biseniece Inguna Personāla vadības speciālists     1152,66  
Buceniece Līga Departamenta direktora vietnieks     1852,94  
Buligina Ilze Vecākais eksperts     1425,87  
Cērpe Vizma Vecākais auditors     1918,55  
Cirmans Aigars Vecākais referents     1416,16 t.sk.atvaļinājuma nauda
Dadzīte Velga Vecākais eksperts     2074,58 t.sk.atvaļinājuma nauda
Daņiļeviča Diāna Juriskonsults     1534,38  
Depkovska Anita Juriskonsults     1871,82 t.sk.atvaļinājuma nauda
Dombrovska Dzintra Grāmatvedis     1912,97 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Duhanovskis Eduards Vecākais eksperts     2255,40  
Egetenmeire Inga Eksperts     531,01  
Eihenberga Brigita Vecākais referents     1326,63  
Elksne Sandra nodaļas vadītājs     2244,00 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ernstsone Vineta Direktora vietnieks     1634,37  
Feifere Santa Direktora vietnieks      1953,29  
Geižāns Andis Ministra biroja vadītājs     2843,64  
Gerge-Lubeja Sendija Juriskonsults     1513,61  
Gorbunova Dzintra Vecākais referents     1490,31  
Griķe Ieva Vecākais referents     1513,61  
Griķe Inga Direktora vietnieks     2103,33 t.sk.atvaļinājuma nauda
Grīnbergs Nauris Vecākais referents     1477,70 t.sk.atvaļinājuma nauda
Grosa Gita Vecākais referents     1326,63  
Grumolte-Lerhe Inese Eksperts     1094,77  
Grundmane Kristīne Vecākais eksperts     2101,79 t.sk.atvaļinājuma nauda
Holste Ilze Vecākais referents     1495,52 t.sk.atvaļinājuma nauda
Iļķēna Zenta Vecākais eksperts     1681,41 t.sk.atvaļinājuma nauda
Imanta Alla Vecākais referents     1381,37 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ivsiņa Daiga Vecākais referents     1706,85 t.sk.atvaļinājuma nauda
Īvāne Ineta Direktora vietnieks     1988,27 t.sk.atvaļinājuma nauda
Jansone Dace Vecākais eksperts     1953,93  
Jēkabsone Inga Direktora vietnieks     2060,31  
Johansone Modra Vecākais grāmatvedis     1909,13  
Jurkevičs Guntis Vecākais referents     1341,60 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kalva Inese Vecākais eksperts     1769,25 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kampāne Inguna Pakalpojumu vadītājs     2218,02  
Karolis Kaspars Vecākais eksperts     1683,96  
Katvare Māra Vecākais eksperts     1440,81  
Kārkliņa Ilze Vecākais eksperts     2053,82 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kārkliņš Raimonds Departamenta direktora vietnieks     2791,56  
Kiopa Agrita Valsts sekretāra vietnieks      2714,23  
Kočergins Pāvels Juriskonsults     1524,29  
Kondeļevska Vanda Vecākais grāmatvedis     1698,60 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kosareva Marina Departamenta direktors     2622,24  
Kovaļevska Diāna Vecākais auditors     1837,64  
Krastiņa Ilze Juriskonsults     1874,44  
Krēsliņa Valda Vecākais eksperts     1822,65  
Križanovska Irina Vecākais speciālists     1433,11  
Krūmiņš Rimants Juriskonsults     1954,94  
Kučinska Aļina Vecākais referents     1316,39 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kušķe Guntra Juriskonsults     1969,68  
Ķīse Inguna Juriskonsults     1434,37 t.sk.atvaļinājuma nauda
Laipniece Diāna Direktora vietnieks     2067,37  
Langrāts Mārtiņš Ministra padomnieks     2808,42  
Larionova Žanete Grāmatvedis     1512,41 t.sk.atvaļinājuma nauda
Laudere Marika Eksperts     1150,67  
Lākutis Edgars Vecākais referents     999,28  
Lejiņa Līga Valsts sekretārs     2671,97 t.sk.atvaļinājuma nauda
Lisenko Ilona Grāmatvedis     1293,74  
Līksnīte Liena Vecākais referents     1192,29  
Ločmele Egita Eksperts     921,38  
Lore Edgars Vecākais eksperts     1513,81  
Luksa Inta nodaļas vadītāja vietnieks     1896,89  
Martinsons Elmārs Direktora vietnieks     1514,41  
Mastiņš Arvis Pakalpojumu vadītājs     1350,05 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mazure Nadežda Juriskonsults     1483,69 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mergupe-Kutraite Dzintra Vecākais referents     1594,18  
Mičule Anda Direktora vietnieks     1778,03 t.sk.atvaļinājuma nauda
Muhina Jeļena Vecākais eksperts     1739,85 t.sk.atvaļinājuma nauda
Musaeļana Irina Finanšu speciālists     1569,86 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mūrniece Kristīne Vecākais referents     1494,25 t.sk.atvaļinājuma nauda
Neilande Iveta Personāla vadības speciālists     1330,39 t.sk.atvaļinājuma nauda
Nežborte Evija Ministra palīgs     1564,32 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ņetjosins Aleksejs Vecākais referents     1321,66  
Ozoliņa Santa Nozares padomnieks     3619,94 t.sk.pabalsts atašejam un atvaļinājuma nauda
Ozoliņš Sandis Direktora vietnieks     1683,48 t.sk.atvaļinājuma nauda
Paiders Jānis Vecākais eksperts     2042,25  
Papule Evija Valsts sekretāra vietnieks     2720,50 t.sk.atvaļinājuma nauda
Pauliņa Ilze Vecākais referents     1523,04  
Paune Inese Vecākais referents     1311,46  
Pavloviča Initra Vecākais eksperts     1683,96  
Puznere Jolanta Nodaļas vadītājs     495,42  
Pūķe Alla Vecākais referents     1385,59  
Ramkoviča Svetlana Grāmatvedis     1326,63  
Randohs Kaspars Eksperts     1524,29  
Reča Māra Vecākais referents     2600,78 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Riba Aija Direktora vietnieks     1738,32 t.sk.atvaļinājuma nauda
Roze Santa Vecākais eksperts     1651,26  
Rozenberga Inga Juriskonsults     1129,71  
Rozenštoka Ilze Juriskonsults     1675,83  
Rozenštoka Mārīte Vecākais referents     1597,03  
Rudene Zanda Eksperts     1474,32 t.sk.atvaļinājuma nauda
Saknīte Inese Personāla vadības speciālists     1453,86  
Severs Edgars Valsts sekretāra vietnieks     2904,92 t.sk.atvaļinājuma nauda
Siliņa Ilze Vecākais referents     1363,59 t.sk.atvaļinājuma nauda
Sīka Ēriks Vecākais eksperts     1426,66 t.sk.atvaļinājuma nauda
Sīka Lauma Nozares padomnieks     4664,07 t.sk.pabalsts atašejam un atvaļinājuma nauda
Sīle Ilze Direktora vietnieks      1872,79  
Stadgale Ineta Vecākais eksperts     1698,47 t.sk.atvaļinājuma nauda
Stepanovs Dmitrijs Vecākais eksperts     1500,04  
Strode Inese Vecākais referents     1345,34  
Stūre Inese Vecākais eksperts     2232,75 t.sk.atvaļinājuma nauda
Sviklis Ainārs Ministra padomnieks     1901,18  
Šmīdlere Santa Valsts sekretāra vietnieks     2825,67  
Šusta Inta Departamenta direktora vietnieks     1741,41 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Švirksta Inta Vecākais eksperts     1296,64 t.sk.atvaļinājuma nauda
Tarlapa Anna Juriskonsults     1415,04 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Treimane Laura Direktora vietnieks      2237,38  
Treimane Sanita Vecākais referents     1339,11 t.sk.atvaļinājuma nauda
Trokša Alise Eksperts     1838,54  
Upeniece Maija Vecākais referents     1196,72  
Upenieks Jānis Parlamentārais sekretārs     1971,27  
Upīte Linda Juriskonsults     1387,28  
Usāre Elīna Vecākais referents     1433,11  
Vahere-Abražune Anita Direktora vietnieks     2054,48 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vaišle Andžela Vecākais eksperts     2090,04 t.sk.atvaļinājuma nauda
Valters Aivars Vecākais auditors     1400,34  
Vanaga Sanita Vecākais referents     632,94  
Vārna Ina Direktora vietnieks      1718,76  
Veidemanis Artūrs Direktora vietnieks     2475,73  
Vēvere Elīna Vecākais referents     672,53  
Vikšere Laura Eksperts     1027,52  
Vilde-Jurisone Līga Vecākais eksperts     1680,71 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vīka Evi Eksperts     1527,04 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zariņa Iveta Konsultants     1477,53  
Zeltiņa Kristīne Nodaļas vadītājs     2059,42 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zemberga Lelde Vecākais referents     1529,74 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ziediņa Agra Vecākais referents     1326,63  
Zvirbule Maija Vecākais eksperts     1372,15  
Zvirbule Signe Vecākais referents     1002,15 t.sk.atvaļinājuma nauda
Žilinska Antra Vecākais eksperts     1694,48 t.sk.atvaļinājuma nauda
Abizāre-Vagre Vēsma Vecākais referents     826,31  
Adamane Madara Juriskonsults     1264,71 t.sk.atvaļinājuma nauda
Aizstrauta Antra Vecākais referents     673,14 t.sk.atvaļinājuma nauda
Aleksandra Karīna Eksperts     950,80 t.sk.atvaļinājuma nauda
Anča Ilona Vecākais referents     840,11 t.sk.atvaļinājuma nauda
Andžāne Agnese Eksperts     826,31  
Arāja Gunta Valsts sekretāra vietnieks     1695,72  
Arkle Olita Eksperts     702,27  
Austere Linda Ministra biroja vadītājs     3889,87 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalsts
Āboliņa Anita Vecākais eksperts     1180,04 t.sk.atvaļinājuma nauda
Babiča Aļona Eksperts     702,27  
Baseviča Velta Vecākais referents     765,57  
Bašķere Baiba Departamenta direktora vietnieks      1135,03  
Bērziņš Kaspars Ministra padomnieks     1865,26 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalsts
Brikmane Karīna Eksperts     148,19  
Buceniece Līga Departamenta direktora vietnieks      1084,47  
Buligina Ilze Vecākais eksperts     1144,14  
Cirmans Aigars Vecākais referents     883,38  
Čudare Evija Pārvaldes vecākais referents     752,44  
Dadzīte Velga Vecākais eksperts     1785,01 t.sk.atvaļinājuma nauda
Delveris Ivars Juriskonsults     839,27  
Depkovska Anita Juriskonsults     1248,07 t.sk.atvaļinājuma nauda
Dombrovska Dzintra Grāmatvedis     847,39  
Duhanovskis Eduards Vecākais eksperts     1160,14  
Eihenberga Brigita Vecākais referents     671,94  
Ernstsone Vineta Departamenta direktora vietnieks      1053,82  
Ervalde Ieva Ministra palīgs     867,00 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalsts
Feifere Santa Departamenta direktora vietnieks      1757,35 t.sk.atvaļinājuma nauda
Geižāns Andis Ministra biroja vadītājs     817,26  
Gerge-Lubeja Sendija Juriskonsults     781,12  
Gorbunova Dzintra Vecākais referents     671,94  
Griķe Ieva Vecākais referents     781,12  
Griķe Inga Departamenta direktora vietnieks      896,08  
Grīnbergs Nauris Vecākais referents     642,28  
Grosa Gita Vecākais referents     933,82  
Grundmane Kristīne Vecākais eksperts     1232,78  
Holste Ilze Vecākais referents     752,44  
Iļķēna Zenta Vecākais eksperts     966,89  
Imanta Alla Vecākais referents     712,19  
Ivsiņa Daiga Vecākais referents     717,67 t.sk.atvaļinājuma nauda
Īvāne Ineta Departamenta direktora vietnieks      988,51  
Jansone Dace Vecākais eksperts     860,74  
Jēkabsone Inga Departamenta direktora vietnieks      1152,28  
Johansone Modra Vecākais grāmatvedis     878,69  
Jurjāne Daina Vecākais referents     666,02 t.sk.atvaļinājuma nauda
Jurkevičs Guntis Vecākais referents     32,40  
Kalniņa Dzintra Vecākais referents     914,22 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kalniņš Kārlis Juriskonsults     630,28  
Kalva Inese Eksperts     906,81  
Kampāne Inguna Vecākais eksperts     842,28  
Karolis Kaspars Vecākais eksperts     933,60 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vēvere Elīna Vecākais referents     826,31  
Katvare Māra Vecākais eksperts     849,43  
Kārkliņa Ilze Vecākais eksperts     1196,01 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kārkliņš Raimonds Departamenta direktora vietnieks      1338,35  
Kerls Andris Ministra padomnieks     2235,45 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu un atlaišanas pabalsts
Kiopa Agrita Valsts sekretāra vietnieks     1577,49  
Kočergins Pāvels Juriskonsults     839,27  
Kondeļevska Vanda Vecākais referents     1040,82  
Kosareva Marina Departamenta direktora vietnieks      1006,55  
Kovaļevska Diāna Vecākais auditors     1086,44 t.sk.atvaļinājuma nauda
Krastiņa Ilze Juriskonsults     1160,14  
Krēsliņa Valda Vecākais eksperts     1023,52  
Krišāne Ilze Vecākais referents     877,42 t.sk.atvaļinājuma nauda
Križanovska Irina Vadītāja vietnieks     1147,64  
Krūmiņš Rimants Juriskonsults     1240,64  
Kučinska Aļina Vecākais referents     712,19  
Kušķe Guntra Juriskonsults     969,66  
Kvēps Gatis Vecākais eksperts     969,66  
Ķīse Inguna Juriskonsults     826,31  
Laipniece Diāna Departamenta direktora vietnieks      1053,00  
Langrāts Mārtiņš Ministra padomnieks     965,86  
Larionova Žanete Grāmatvedis     993,27  
Lasmanis Reinis Vecākais referents     671,94  
Lejiņa Līga Valsts sekretārs     1739,71  
Lisenko Ilona Grāmatvedis     671,94  
Līksnīte Liena Vecākais referents     616,81  
Ločmele Egita Eksperts     729,42  
Lore Edgars Vecākais eksperts     1199,98  
Luksa Inta Nodaļas vadītājs     1418,85  
Martinsons Elmārs Valsts sekretāra vietnieks     1577,49  
Mastiņš Arvis Vecākais informācijas sistēmu administrators     991,99  
Mazure Nadežda Juriskonsults     530,93  
Mergupe-Kutraite Dzintra Vecākais referents     968,49  
Mičule Anda Departamenta direktora vietnieks      1195,68 t.sk.atvaļinājuma nauda
Muhina Jeļena Vecākais eksperts     981,92 t.sk.atvaļinājuma nauda
Murāne Iveta Vecākais referents     878,69  
Musaeļana Irina Finanšu speciālists     904,18  
Ņemerova Anna Vecākais referents     353,05  
Ozola Zane Vecākais referents     538,25  
Ozoliņa Santa Nozares padomnieks     3164,03 t.sk.pabalsts atašejam 
Ozoliņš Sandis Nodaļas vadītājs     969,66  
Paiders Jānis Vecākais eksperts     969,66  
Papule Evija Valsts sekretāra vietnieks     1535,80  
Pauliņa Ilze Vecākais referents     474,00  
Paune Inese Vecākais referents     671,94  
Pavloviča Initra Eksperts     935,79 t.sk.atvaļinājuma nauda
Puznere Jolanta Nodaļas vadītājs     1378,60  
Pūķe Alla Vecākais referents     608,76  
Ramkoviča Svetlana Grāmatvedis     737,41  
Randohs Kaspars Eksperts     702,27  
Reča Māra Vecākais referents     826,31  
Roze Santa Vecākais eksperts     959,19  
Rozenštoka Ilze Juriskonsults     826,32  
Rozenštoka Mārīte Vecākais referents     1033,41 t.sk.atvaļinājuma nauda
Rudene Zanda Eksperts     624,05  
Severs Edgars Valsts sekretāra vietnieks     1657,99  
Siliņa Ilze Vecākais referents     712,19  
Sīka Ēriks Vecākais eksperts     822,86  
Sīka Lauma Nozares padomnieks      3893,43 t.sk.pabalsts atašejam 
Sīle Ilze Vecākais eksperts     1093,98  
Stadgale Ineta Vecākais eksperts     952,41  
Stalberte Signe Vecākais referents     802,88  
Strads Māris Juriskonsults     826,31  
Strode Inese Vecākais referents     784,17  
Stūre Inese Vecākais eksperts     1009,91  
Šmīdlere Santa Valsts sekretāra vietnieks     1627,93 t.sk.atvaļinājuma nauda
Šusta Inta Departamenta direktora vietnieks      1481,44  
Švirksta Inta Departamenta direktora vietnieks      934,10  
Tarlapa Anna Juriskonsults     839,27  
Tarvide Inga Eksperts     702,27  
Treimane Laura Departamenta direktora vietnieks      1297,47  
Treimane Sanita Vecākais referents     654,69  
Trokša Alise Eksperts     530,08  
Upeniece Maija Vecākais referents     633,35  
Upīte Linda Juriskonsults     702,27  
Usāre Elīna Vecākais referents     175,89  
Vahere-Abražune Anita Departamenta direktora vietnieks      1667,23 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vaišle Andžela Vecākais eksperts     1118,11  
Valters Aivars Vecākais auditors     691,92  
Vārna Ina Departamenta direktora vietnieks      1151,59  
Veidemanis Artūrs Vecākais eksperts     1605,08  
Vilde-Jurisone Līga Eksperts     742,19  
Vīka Evi Eksperts     742,52  
Zaļūksnis Artis Juriskonsults     988,13  
Zeltiņa Kristīne Nodaļas vadītājs     1192,53  
Zemberga Lelde Vecākais referents     671,94  
Ziediņa Agra Vecākais referents     879,82 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zvirbule Signe Vecākais referents     520,11  
Žilinska Antra Vecākais eksperts     1255,38  

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.