Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
Orientēšanās aktualitātēs
Stingrība un konsekvence
Viss iepriekš minētais

Amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017. gada martā

UZVĀRDS VĀRDS AMATS Kopā pa samaksas veidiem Kopā pa ieturējumu veidiem IZMAKSAI PIEZĪMES
Abizāre-Vagre Vēsma Vecākais referents     822,86  
Adamane Madara Vecākais juriskonsults     966,21  
Anča Ilona Vecākais eksperts     1018,82 t.sk.atvaļinājuma nauda
Andžāne Agnese Eksperts     831,26 t.sk.atvaļinājuma nauda
Arāja Gunta Valsts sekretāra vietnieks     1655,27 t.sk.atvaļinājuma nauda
Arkle Olita Eksperts     739,30 t.sk.atvaļinājuma nauda
Auniņa-Naumova Ulrika Direktora vietnieks     1162,36  
Āboliņa Anita Vecākais eksperts     909,31 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ārgalis Andris Juriskonsults     270,51  
Babiča Aļona Eksperts     698,82  
Bašķere Baiba Departamenta direktora     1135,03  
Biseniece Inguna Personāla vadības speciālists     776,76 t.sk.atvaļinājuma nauda
Buceniece Līga Departamenta direktora     1153,76  
Buligina Ilze Vecākais eksperts     885,22  
Cērpe Vizma Nodaļas vadītājs     1334,90  
Cirmans Aigars Vecākais referents     717,49  
Dadzīte Velga Vecākais eksperts     1370,19 t.sk.atvaļinājuma nauda
Daņiļeviča Diāna Juriskonsults     962,80 t.sk.atvaļinājuma nauda
Depkovska Anita Juriskonsults     1193,96  
Duhanovskis Eduards Vecākais eksperts     1156,69  
Eihenberga Brigita Vecākais referents     685,23 t.sk.atvaļinājuma nauda
Elksne Sandra nodaļas vadītājs     1681,94 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ernstsone Vineta Direktora vietnieks      702,26  
Feifere Santa Direktora vietnieks     1047,20  
Geižāns Andis Ministra biroja vadītājs     2238,38  
Gerge-Lubeja Sendija Juriskonsults     841,71 t.sk.atvaļinājuma nauda
Gorbunova Dzintra Vecākais referents     805,92 t.sk.atvaļinājuma nauda
Griķe Ieva Vecākais eksperts     965,69  
Griķe Inga Direktora vietnieks     1265,70 t.sk.atvaļinājuma nauda
Grīnbergs Nauris Vecākais referents     826,19  
Grosa Gita Vecākais referents     682,72  
Grumolte-Lerhe Inese Eksperts     567,25 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Grundmane Kristīne Vecākais eksperts     1256,00  
Holste Ilze Vecākais referents     616,53  
Iļķēna Zenta Vecākais eksperts     966,21  
Imanta Alla Vecākais referents     708,74  
Ivsiņa Daiga Vecākais referents     905,15  
Īvāne Ineta Direktora vietnieks     1189,08  
Jansone Dace Vecākais eksperts     995,33 t.sk.atvaļinājuma nauda
Jēkabsone Inga Direktora vietnieks      1290,20 t.sk.atvaļinājuma nauda
Johansone Modra Vecākais grāmatvedis     1144,94  
Jurkevičs Guntis Vecākais referents     690,11  
Kalva Inese Vecākais eksperts     1096,39  
Kampāne Inguna Pakalpojumu vadītājs     1219,55 t.sk.atvaļinājuma nauda
Karolis Kaspars Vecākais eksperts     966,21  
Katvare Māra Vecākais eksperts     832,09 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kārkliņa Ilze Vecākais eksperts     1260,08 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kārkliņš Raimonds Departamenta direktors     2077,05  
Kiopa Agrita Valsts sekretāra vietnieks     2510,18  
Kočergins Pāvels Juriskonsults     900,73  
Kondeļevska Vanda Vecākais eksperts     966,67  
Kosareva Marina Departamenta direktors     1461,01  
Kovaļevska Diāna Vecākais auditors     864,50 t.sk.atvaļinājuma nauda
Krastiņa Ilze Juriskonsults     1156,69  
Krēsliņa Valda Vecākais eksperts     1045,45  
Križanovska Irina Vecākais speciālists     839,58 t.sk.atvaļinājuma nauda
Krumberga Kristīne Vecākais referents     973,10  
Krūmiņš Rimants Juriskonsults     1429,94 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kučinska Aļina Personāla vadības speciālists     725,84 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kušķe Guntra Juriskonsults     1537,65  
Ķīse Inguna Juriskonsults     822,86  
Laipniece Diāna Direktora vietnieks     1830,85  
Langrāts Mārtiņš Ministra padomnieks     2184,33  
Larionova Žanete Grāmatvedis     850,34 t.sk.atvaļinājuma nauda
Laudere Marika Eksperts     668,49  
Lākutis Edgars Vecākais referents     1010,66 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Leiškalne Anna Vecākais referents     613,36  
Lejiņa Līga Valsts sekretārs     2242,49  
Līksnīte Liena Vecākais referents     632,03  
Ločmele Egita Eksperts     863,11  
Lore Edgars Vecākais eksperts     1189,80 t.sk.atvaļinājuma nauda
Luksa Inta vadītāja vietnieks     1152,18 t.sk.atvaļinājuma nauda
Lūse Alise Vecākais eksperts     1229,33  
Martinsons Elmārs Direktora vietnieks     1024,82 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mastiņš Arvis Pakalpojumu vadītājs     812,81 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mazure Nadežda Juriskonsults     1024,93  
Mergupe-Kutraite Dzintra Vecākais referents     1016,56 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mičule Anda Direktora vietnieks     1196,48  
Muhina Jeļena Vecākais eksperts     978,36 t.sk.atvaļinājuma nauda
Musaeļana Irina Finanšu speciālists     900,73  
Mūrniece Kristīne Vecākais referents     443,83  
Neilande Iveta Personāla vadības speciālists     777,66  
Nežborte Evija Ministra palīgs     807,29  
Ņetjosins Aleksejs Vecākais referents     913,74 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Ozoliņa Santa Nozares padomnieks     3160,58 t.sk.pabalsts atašejam
Ozoliņš Sandis Direktora vietnieks     974,49  
Paiders Jānis Vecākais eksperts     1251,93  
Papule Evija Valsts sekretāra vietnieks      1574,04 t.sk.atvaļinājuma nauda
Pauliņa Ilze Vecākais referents     864,90  
Paune Inese Vecākais referents     694,84 t.sk.atvaļinājuma nauda
Pavloviča Initra Vecākais eksperts     1049,02  
Ramkoviča Svetlana Grāmatvedis     668,49  
Randohs Kaspars Eksperts     698,82  
Riba Aija Direktora vietnieks     1231,86 t.sk.atvaļinājuma nauda
Roze Santa Vecākais eksperts     955,74  
Rozenberga Inga Juriskonsults     803,24 t.sk.atvaļinājuma nauda
Rozenštoka Ilze Juriskonsults     900,73  
Rozenštoka Mārīte Vecākais referents     928,73 t.sk.atvaļinājuma nauda
Rudene Zanda Eksperts     761,14 t.sk.atvaļinājuma nauda
Severs Edgars Valsts sekretāra vietnieks     1654,54  
Siliņa Ilze Vecākais referents     690,08 t.sk.atvaļinājuma nauda
Sīka Ēriks Vecākais eksperts     819,41  
Sīka Lauma Nozares padomnieks     3889,98 t.sk.pabalsts atašejam
Sīle Ilze Direktora vietnieks      730,01 t.sk.atvaļinājuma nauda
Stadgale Ineta Vecākais eksperts     712,41  
Stepanovs Dmitrijs Vecākais eksperts     1012,23 t.sk.atvaļinājuma nauda
Strode Inese Vecākais referents     864,90  
Strode Laura Iveta Eksperts     697,92  
Stūre Inese Vecākais eksperts     1006,46  
Sviklis Ainārs Ministra padomnieks     1135,03  
Šmīdlere Santa Valsts sekretāra vietnieks      1574,04  
Šusta Inta Departamenta direktora     716,23 t.sk.atvaļinājuma nauda
Treimane Laura Direktora vietnieks      1786,03  
Treimane Sanita Vecākais referents     654,69  
Trokša Alise Eksperts     529,79  
Upeniece Maija Vecākais referents     688,47  
Upenieks Jānis Parlamentārais sekretārs     2100,83  
Upīte Linda Juriskonsults     1470,11  
Usāre Elīna Vecākais referents     881,10 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vahere-Abražune Anita Direktora vietnieks     1436,81 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vaišle Andžela Vecākais eksperts     948,77  
Valters Aivars Vecākais auditors     688,47 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Vanaga Sanita Vecākais referents     518,95  
Veidemanis Artūrs Direktora vietnieks     1415,40  
Vēvere Elīna Vecākais referents     1016,26 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vikšere Laura Eksperts     718,47 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vilde-Jurisone Līga Vecākais eksperts     1032,46  
Vīka Evi Eksperts     863,11  
Zeltiņa Kristīne Nodaļas vadītājs     1247,82 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zemberga Lelde Vecākais referents     668,49  
Ziediņa Agra Vecākais referents     668,49  
Zvirbule Maija Vecākais eksperts     1181,54  
Zvirbule Signe Vecākais referents     554,03  
Žilinska Antra Vecākais eksperts     978,63  

 

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.