Izvēlne

Aptauja

Kāds būs studentu ieguvums, RPIVA pievienojot Latvijas Universitātei?
Pieeja plašākam akadēmisko resursu klāstam
Jaunas stipendiju un studiju atbalsta iespējas
Plašākas studiju un studentu sabiedriskās dzīves iespējas
Iespēja ar jomas ekspertiem piedalīties jaunas skolotāju izglītības sistēmas veidošanā
Labāks studiju nodrošinājums filiālēs
Visi augstākminētie ieguvumi
Cits variants

Amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017. gada februārī

UZVĀRDS VĀRDS AMATS IZMAKSAI PIEZĪMES
Abizāre-Vagre Vēsma Vecākais referents 822,86  
Adamane Madara Vecākais juriskonsults 1006,47 t.sk.atvaļinājuma nauda
Anča Ilona Vecākais eksperts 966,21  
Andžāne Agnese Eksperts 822,86  
Arāja Gunta Valsts sekretāra vietnieks 1779,37 t.sk.atvaļinājuma nauda
Arkle Olita Eksperts 698,82  
Auniņa-Naumova Ulrika Direktora vietnieks 990,03  
Avotniece Zanita Vecākais referents 717,75  
Āboliņa Anita Vecākais eksperts 564,56  
Ārgalis Andris Juriskonsults 270,51  
Babiča Aļona Eksperts 698,82  
Bašķere Baiba Departamenta direktora vietnieks 1220,94  
Bērziņa Inta Vecākais konsultants 752,57  
Biseniece Inguna Personāla vadības speciālists 737,41  
Buceniece Līga Departamenta direktora vietnieks 1160,18  
Buligina Ilze Vecākais eksperts 1060,21  
Caune Inese Personāla vadības speciālists 877,18 t.sk.atvaļinājuma nauda
Cērpe Vizma Nodaļas vadītājs 1227,39  
Cirmans Aigars Vecākais referents 676,78  
Dadzīte Velga Vecākais eksperts 1377,93  
Daņiļeviča Diāna Juriskonsults 940,72 t.sk.atvaļinājuma nauda
Depkovska Anita Juriskonsults 1147,16  
Duhanovskis Eduards Vecākais eksperts 1347,17  
Eihenberga Brigita Vecākais referents 678,29  
Elksne Sandra nodaļas vadītājs 1333,52 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ernstsone Vineta Direktora vietnieks 1164,77 t.sk.atvaļinājuma nauda
Feifere Santa Direktora vietnieks 1558,75 t.sk.atvaļinājuma nauda
Geižāns Andis Ministra biroja vadītājs 1614,29  
Gerge-Lubeja Sendija Juriskonsults 495,50  
Gorbunova Dzintra Vecākais referents 832,16  
Griķe Ieva Vecākais referents 909,44  
Griķe Inga Direktora vietnieks 1259,97  
Grīnbergs Nauris Vecākais referents 811,99  
Grosa Gita Vecākais referents 701,23  
Grumolte-Lerhe Inese Eksperts 782,34  
Grundmane Kristīne Vecākais eksperts 917,58  
Holste Ilze Vecākais referents 516,85  
Iļķēna Zenta Vecākais eksperts 966,21  
Imanta Alla Vecākais referents 708,74  
Ivsiņa Daiga Vecākais referents 905,15  
Īvāne Ineta Direktora vietnieks 1189,08  
Jansone Dace Vecākais eksperts 1099,54  
Jēkabsone Inga Direktora vietnieks 1375,84  
Johansone Modra Vecākais grāmatvedis 1400,72  
Jurkevičs Guntis Vecākais referents 306,09  
Kalva Inese Vecākais eksperts 836,01  
Kampāne Inguna Pakalpojumu vadītājs 1173,91  
Karolis Kaspars Vecākais eksperts 975,73  
Katvare Māra Vecākais eksperts 903,77  
Kārkliņa Ilze Vecākais eksperts 1194,40 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kārkliņš Raimonds Departamenta direktora vietnieks 1121,00 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kiopa Agrita Valsts sekretāra vietnieks 1624,04  
Kočergins Pāvels Juriskonsults 900,73  
Kondeļevska Vanda Vecākais eksperts 966,67  
Kosareva Marina Departamenta direktors 1464,84 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kovaļevska Diāna Vecākais auditors 1044,40 t.sk.atvaļinājuma nauda
Krastiņa Ilze Juriskonsults 1156,69  
Krēsliņa Valda Vecākais eksperts 1045,45  
Križanovska Irina Vecākais speciālists 822,86  
Krumberga Kristīne Vecākais referents 613,36  
Krūmiņš Rimants Juriskonsults 1280,05  
Kučinska Aļina Personāla vadības speciālists 708,74  
Kušķe Guntra Juriskonsults 966,21  
Ķīse Inguna Juriskonsults 822,86  
Laipniece Diāna Direktora vietnieks 1142,73 t.sk.atvaļinājuma nauda
Langrāts Mārtiņš Ministra padomnieks 1560,24  
Larionova Žanete Grāmatvedis 799,43  
Laudere Marika Eksperts 675,04  
Lākutis Edgars Vecākais referents 668,49  
Leiškalne Anna Vecākais referents 184,30 t.sk.atvaļinājuma nauda
Lejiņa Līga Valsts sekretārs 1736,26  
Lisenko Ilona Grāmatvedis 664,49  
Līksnīte Liena Vecākais referents 588,00  
Ločmele Egita Eksperts 863,11  
Lore Edgars Vecākais eksperts 1346,36 t.sk.atvaļinājuma nauda
Luksa Inta vadītāja vietnieks 1107,78 t.sk.atvaļinājuma nauda
Lūse Alise Vecākais eksperts 1569,84  
Martinsons Elmārs Direktora vietnieks 921,82  
Mastiņš Arvis Pakalpojumu vadītājs 692,66  
Mazure Nadežda Juriskonsults 840,37  
Mergupe-Kutraite Dzintra Vecākais referents 1109,08  
Mičule Anda Direktora vietnieks 1189,08  
Muhina Jeļena Vecākais eksperts 977,33 t.sk.atvaļinājuma nauda
Musaeļana Irina Finanšu speciālists 900,73  
Mūrniece Kristīne Vecākais referents 702,77 t.sk.atvaļinājuma nauda
Neilande Iveta Personāla vadības speciālists 777,66  
Nežborte Evija Ministra palīgs 807,29  
Ņetjosins Aleksejs Vecākais referents 771,90  
Ozoliņa Santa Nozares padomnieks 3160,58 t.sk.pabalsts atašejam
Ozoliņš Sandis Direktora vietnieks 966,21  
Paiders Jānis Vecākais eksperts 966,21  
Papule Evija Valsts sekretāra vietnieks 1574,04  
Pauliņa Ilze Vecākais referents 864,90  
Paune Inese Vecākais referents 668,49  
Pavloviča Initra Vecākais eksperts 1005,83 t.sk.atvaļinājuma nauda
Pūķe Alla Vecākais referents 192,70  
Ramkoviča Svetlana Grāmatvedis 701,23  
Randohs Kaspars Eksperts 698,82  
Riba Aija Direktora vietnieks 1150,44 t.sk.atvaļinājuma nauda
Roze Santa Vecākais eksperts 955,74  
Rozenberga Inga Juriskonsults 822,86  
Rozenštoka Ilze Juriskonsults 900,73  
Rozenštoka Mārīte Vecākais referents 787,46  
Rudene Zanda Eksperts 562,56  
Severs Edgars Valsts sekretāra vietnieks 1670,14  
Siliņa Ilze Vecākais referents 708,74  
Sīka Ēriks Vecākais eksperts 819,41  
Sīka Lauma Nozares padomnieks 3889,98 t.sk.pabalsts atašejam
Sīle Ilze Direktora vietnieks 1498,23  
Stadgale Ineta Vecākais eksperts 401,16  
Stepanovs Dmitrijs Vecākais eksperts 1076,22  
Strode Inese Vecākais referents 799,43  
Stūre Inese Vecākais eksperts 720,73  
Sviklis Ainārs Ministra padomnieks 1135,03  
Šmīdlere Santa Valsts sekretāra vietnieks 1594,28 t.sk.atvaļinājuma nauda
Šusta Inta Departamenta direktora vietnieks 1148,83  
Treimane Laura Direktora vietnieks 1538,56  
Treimane Sanita Vecākais referents 654,69  
Trokša Alise Eksperts 749,04 t.sk.atvaļinājuma nauda
Upeniece Maija Vecākais referents 630,45 t.sk.atvaļinājuma nauda
Upenieks Jānis Parlamentārais sekretārs 2100,83  
Upīte Linda Juriskonsults 984,68  
Usāre Elīna Vecākais referents 984,68  
Vahere-Abražune Anita Direktora vietnieks 1362,23 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vaišle Andžela Vecākais eksperts 973,94 t.sk.atvaļinājuma nauda
Valters Aivars Vecākais auditors 890,88  
Vanaga Sanita Vecākais referents 427,68  
Veidemanis Artūrs Direktora vietnieks 1203,69  
Vēvere Elīna Vecākais referents 700,02  
Vikšere Laura Eksperts 822,02  
Vilde-Jurisone Līga Vecākais eksperts 1042,40  
Vīka Evi Eksperts 863,11  
Zariņa Iveta Konsultants 680,14 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zeltiņa Kristīne Nodaļas vadītājs 1189,08  
Zemberga Lelde Vecākais referents 864,90  
Ziediņa Agra Vecākais referents 668,49  
Zvirbule Maija Vecākais eksperts 1171,38 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zvirbule Signe Vecākais referents 242,72  
Žilinska Antra Vecākais eksperts 942,14 t.sk.atvaļinājuma nauda

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.