Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

Amatpersonām izmaksātais atalgojums 2017. gada Augustā

Aprēķinu kops. (pēc dok. dat.) . no 01.08.2017. līdz 31.08.2017.
UZVĀRDS VĀRDS AMATS Kopā pa ieturējumu veidiem IZMAKSAI PIEZĪMES
Abizāre - Vagre Vēsma Vecākais referents   865.07  
Adamane Madara Vecākais juriskonsults   966.21  
Anča Ilona Vecākais eksperts   1160.41 t.sk.atvaļinājuma nauda
Andžāne Agnese Eksperts   880.27 t.sk.atvaļinājuma nauda
Arāja Gunta Valsts sekretāra vietnieks   1787.54 t.sk.atvaļinājuma nauda
Arkle Olita Eksperts   745.25 t.sk.atvaļinājuma nauda
Auniņa Ulrika Direktora vietnieks   1743.08 t.sk.atvaļinājuma nauda
Babiča Aļona Vecākais eksperts   966.21  
Bašķere Baiba Departamenta direktora vietnieks    1185.88 t.sk.atvaļinājuma nauda
Biseniece Inguna Personāla vadības speciālists   1164.65 t.sk.atvaļinājuma nauda
Buceniece Līga Departamenta direktora vietnieks   1503.51 t.sk.atvaļinājuma nauda
Buligina Ilze Vecākais eksperts   920.25 t.sk.atvaļinājuma nauda
Cērpe Vizma Nodaļas vadītājs   1430.00 t.sk.atvaļinājuma nauda
Cirmans Aigars Vecākais referents   892.77 t.sk.atvaļinājuma nauda
Čakire Santa Eksperts   698.82  
Dadzīte Velga Vecākais eksperts   1412.61 t.sk.atvaļinājuma nauda
Daņiļeviča Diāna Juriskonsults   1012.54 t.sk.atvaļinājuma nauda
Depkovska Anita Juriskonsults   966.21  
Duhanovskis Eduards Vecākais eksperts   1294.39 t.sk.atvaļinājuma nauda
Eihenberga Brigita Vecākais referents   681.83  
Elksne Sandra nodaļas vadītājs   1321.10  
Ernstsone Vineta Direktora vietnieks    1725.30 t.sk.atvaļinājuma nauda
Feifere Santa Direktora vietnieks    1456.57 t.sk.atvaļinājuma nauda
Garšva Dāvids Vecākais referents   668.49  
Geižāns Andis Ministra biroja vadītājs   2238.38  
Griķe Ieva Vecākais eksperts   1200.24 t.sk.atvaļinājuma nauda
Griķe Inga Direktora vietnieks    1304.11 t.sk.atvaļinājuma nauda
Grīnbergs Nauris Vecākais eksperts   984.74 t.sk.atvaļinājuma nauda
Grosa Gita Vecākais referents   794.49 t.sk.atvaļinājuma nauda
Grundmane Kristīne Vecākais eksperts   1319.89 t.sk.atvaļinājuma nauda
Holste Ilze Vecākais referents   1232.95 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Ikere Māra Finanšu speciālists   269.91  
Iļķēna Zenta Vecākais eksperts   1016.66 t.sk.atvaļinājuma nauda
Imanta Alla Eksperts   876.07  
Ivsiņa Daiga Eksperts   952.01 t.sk.atvaļinājuma nauda
Īvāne Ineta Direktora vietnieks   1265.41 t.sk.atvaļinājuma nauda
Jansone Dace Vecākais eksperts   1841.25 t.sk.atvaļinājuma nauda
Jēkabsone Inga Direktora vietnieks    1446.97 t.sk.atvaļinājuma nauda
Johansone Modra Vecākais grāmatvedis   1349.31 t.sk.atvaļinājuma nauda
Jurkevičs Guntis Vecākais referents   648.59  
Kalva Inese Vecākais eksperts   1167.70 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kampāne Inguna Direktora vietnieks   1698.64 t.sk.atvaļinājuma nauda
Karolis Kaspars Vecākais eksperts   1028.31  
Katvare Māra Vecākais eksperts   862.84 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kārkliņš Raimonds Departamenta direktors   1501.26  
Kiopa Agrita Valsts sekretāra vietnieks   1992.74 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kočergins Pāvels Juriskonsults   900.73  
Kondeļevska Vanda Vecākais eksperts   1037.52 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kosareva Marina Departamenta direktors   1512.13 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kovaļevska Diāna Vecākais auditors   893.22  
Krastiņa Ilze Juriskonsults   1186.37 t.sk.atvaļinājuma nauda
Krēsliņa Valda Vecākais eksperts   1086.55 t.sk.atvaļinājuma nauda
Križanovska Irina Vecākais speciālists   991.53 t.sk.atvaļinājuma nauda
Krumberga Kristīne Vecākais referents   637.42 t.sk.atvaļinājuma nauda
Krūmiņš Rimants Juriskonsults   1293.63 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kučinska Aļina Personāla vadības speciālists   720.52 t.sk.atvaļinājuma nauda
Kušķe Guntra Juriskonsults   1300.90 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ķīse Inguna Juriskonsults   822.86  
Laipniece Diāna Direktora vietnieks    1309.63  
Langrāts Mārtiņš Ministra padomnieks   2218.09 t.sk.atvaļinājuma nauda
Larionova Žanete Grāmatvedis   1195.97 t.sk.atvaļinājuma nauda
Laudere Marika Eksperts   685.87 t.sk.atvaļinājuma nauda
Leiškalne Anna Vecākais referents   613.36  
Lejiņa Līga Valsts sekretārs   1919.27 t.sk.atvaļinājuma nauda
Līksnīte Liena Eksperts   715.53 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ločmele Egita Eksperts   380.67 t.sk.kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu
Lore Edgars Vecākais eksperts   1188.98 t.sk.atvaļinājuma nauda
Martinsons Elmārs Direktora vietnieks   694.82  
Mastiņš Arvis Pakalpojumu vadītājs   1089.83 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mazure Nadežda Juriskonsults   1024.93  
Mergupe-Kutraite Dzintra Vecākais referents   1314.99 t.sk.atvaļinājuma nauda
Mičule Anda Direktora vietnieks    1193.24  
Muhina Jeļena Vecākais eksperts   1410.63 t.sk.atvaļinājuma nauda
Neilande Iveta Personāla vadības speciālists   953.84  
Nežborte Evija Ministra palīgs   1104.48 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ozoliņa Santa Nozares padomnieks   3207.22 t.sk.pabalsts atašejam un atvaļinājuma nauda
Paiders Jānis Vecākais eksperts   1199.29 t.sk.atvaļinājuma nauda
Papule Evija Valsts sekretāra vietnieks   1718.21 t.sk.atvaļinājuma nauda
Pauliņa Ilze Eksperts   1281.60 t.sk.atvaļinājuma nauda
Paune Inese Vecākais referents   115,64 t.sk.atvaļinājuma nauda
Pavloviča Initra Vecākais eksperts   1454.83  
Pūķe Alla Vecākais referents   1000.43 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ramkoviča Svetlana Grāmatvedis   718.89 t.sk.atvaļinājuma nauda
Randohs Kaspars Eksperts   725.89 t.sk.atvaļinājuma nauda
Riba Aija Direktora vietnieks   1148.83  
Roze Santa Vecākais eksperts   996.82 t.sk.atvaļinājuma nauda
Rozenberga Inga Juriskonsults   1231.92 t.sk.atvaļinājuma nauda
Rozenštoka Ilze Juriskonsults   900.73  
Rozenštoka Mārīte Vecākais referents   1101.56  
Rudene Zanda Eksperts   870.59 t.sk.atvaļinājuma nauda
Severs Edgars Valsts sekretāra vietnieks   1084.26  
Siliņa Ilze Vecākais referents   719.40 t.sk.atvaļinājuma nauda
Sīka Ēriks Vecākais eksperts   826.43  
Sīka Lauma Nozares padomnieks   4652.28 t.sk.pabalsts atašejam un atvaļinājuma nauda
Sīle Ilze Direktora vietnieks   1833.45 t.sk.atvaļinājuma nauda
Stadgale Ineta Vecākais eksperts   971.09  
Stepanovs Dmitrijs Vecākais eksperts   1849.39 t.sk.atvaļinājuma nauda
Strode Laura Iveta Eksperts   932.33 t.sk.atvaļinājuma nauda
Stūre Inese Vecākais eksperts   1607.26 t.sk.atvaļinājuma nauda
Sviklis Ainārs Ministra padomnieks   1135.03  
Šmīdlere Santa Valsts sekretāra vietnieks   1574.04  
Šusta Inta Departamenta direktora vietnieks    1148.83  
Švirksta Inta Vecākais eksperts   1036.33 t.sk.atvaļinājuma nauda
Torims Toms Ministra padomnieks   344.57  
Treimane Laura Nozares padomnieks   3929.83 t.sk.pabalsts atašejam un atvaļinājuma nauda
Treimane Sanita Vecākais referents   659.67 t.sk.atvaļinājuma nauda
Trokša Alise Vecākais eksperts   1124.88 t.sk.atvaļinājuma nauda
Upeniece Maija Vecākais referents   818.73 t.sk.atvaļinājuma nauda
Upīte Linda Juriskonsults   1068.57 t.sk.atvaļinājuma nauda
Usāre Elīna Vecākais referents   1026.27 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vahere-Abražune Anita Direktora vietnieks    1391.53 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vaišle Andžela Vecākais eksperts   1149.70 t.sk.atvaļinājuma nauda
Veidemanis Artūrs Direktora vietnieks   1579.96 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vikšere Laura Eksperts   973.77 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vilde-Jurisone Līga Vecākais eksperts   1251.11 t.sk.atvaļinājuma nauda
Vīka Evi Eksperts   903.38 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zemberga Lelde Eksperts   755.59 t.sk.atvaļinājuma nauda
Ziediņa Agra Vecākais referents   674.44 t.sk.atvaļinājuma nauda
Zvirbule Maija Vecākais eksperts   1007.62  
Zvirbule Signe Vecākais referents   105.53  
Žilinska Antra Vecākais eksperts   1058.58 t.sk.atvaļinājuma nauda

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.