Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71
Amata    
saime (apakšsaime) līmenis nosaukums vietu skaits Mēnešalgas diapazons
(no-līdz)
Vidējā mēnešalga
1 VB Valsts sekretārs 1 2441 2441
2 V Direktora vietnieks nodrošinājuma jomā 1 1382 1382
2 IV Vecākais eksperts 1 1382 1382
2 IIIA Vecākais speciālists 1 950 950
2 II Speciālists 1 788 788
3 III Vecākais speciālists 1 1174 1174
7 IVC Nozares padomnieks/ Brisele 2 1382-2264 1823
10 III Kvalitātes eksperts 1 1174 1174
12.1 IVB Departamenta direktors 1 2100 2100
12.1 IIIB Departamenta direktora vietnieks 1 1917 1917
12.1 IIIB Vecākais eksperts 4 1382-1647 1514,50
12.1 IIC Vecākais eksperts 1 1174 1174
12.1 IIB Vecākais referents 5 950 950
14 IV Vecākais eksperts 1 1382 1382
14 IV Vecākais grāmatvedis 1 1250 1250
14 IIIB Grāmatvedis 1 1174 1174
14 IIIB Eksperts 1 1174 1174
14 IIIA Grāmatvedis 6 950-994 972
15 V Nodaļas vadītājs 1 1917 1917
15 III Vecākais auditors 3 979-1174 1076,50
18.1 I Lietvedis - arhīvists 3 788 788
18.3 II Lietvedis 3 788 788
19.1 I Mājas lapas administrators 1 923 923
19.5. IVA Projektu vadītājs 1 1382 1382
19,5 IVA Pakalpojumu vadītājs 2 1647 1647
19.5. III Pakalpojumu vadītājs 1 1088 1088
19.5. IIB Pakalpojumu administrators 1 979 979
19.5.  IIB Informācijas sistēmu administrators 2 835 835
21 VB Valsts sekretāra palīgs juridiskajos jautājumos 1 1917 1917
21 VB Direktora vietnieks 1 1917 1917
21 IV Vecākais juriskonsults 1 1382 1382
21 IV Juriskonsults 5 1382 1382
21 IIIB Juriskonsults 4 1099-1174 1136,50
21 IIIA Juriskonsults 6 994 994
21 II Juriskonsults 1 745 745
24 IV Nodaļas vadītājs 1 1647 1647
24 III Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1174 1174
24 III Vecākais konsultants 1 1072 1072
24 II Konsultants 3 950-994 972
25 III Ministra biroja vadītājs 1 2264 2264
25 III Ministra padomnieks 2 1647-2264 1955,55
25 II Ministra palīgs 1 1093 1093
30 IVC Nodaļas vadītājs 1 1917 1917
30 IVB Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1382 1382
30 III Personāla vadības speciālists 3 1050 1050
35 II Eksperts 1 1048 1048
35 II Pakalpojumu administrators 1 994 994
35 II Pārvaldes vecākais referents 2 835-950 892,50
35 II Vecākais referents 1 950 950
36 VI Valsts sekretāra vietnieks - departamenta direktors 4 2264 2264
36 IV Departamenta direktora vietnieks 12 1647-1795 1721
36 III Pakalpojumu vadītājs 1 1250 1250
36 III Vecākais eksperts 13 1168-1382 1275
36 II Eksperts 6 994 994
36 II Vecākais referents 20 835-950 892,50
36 II Pārvaldes vecākais referents 1 950 950
38 IV Valsts sekretāra palīgs 1 1093 1093
41 III Automobiļa vadītājs 3 788 788
44 VIB Valsts sekretāra vietnieks- departamenta direktors 1 2264 2264
44 VB Departamenta direktora vietnieks 4 1646-1795 1720,50
44 IVA Projekta vadītājs 2 1647 1647
44 IIIB Vecākais eksperts 11 1382-1647 1519,80
44 IIIA Projekta aktivitāšu koordinators 2 1382 1382
44 IIIA Projekta komunikāciju koordinators 2 1382 1382
44 IIIA Vecākais eksperts 2 1382 1382
44 IIIA Projekta koordinators 1 1382 1382
44 IIB Eksperts 7 1174-1287 1192,83
44 IIB Finanšu speciālists 1 1287 1287
44 IIB Juriskonsults 2 1174 1174
44 IIB Projektu vadītājs 2 894-1174 1034
44 IIB Vecākais referents 9 979-1174 1129,75

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.