Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta programmu un apakšprogrammu tāmes 2018.gadā:

Progr., apakšpr. kods

Programmas (apakšprogrammas) nosaukums

01.00.00

 "Vispārējā izglītība" (.xls)

02.01.00

"Profesionālās izglītības programmu īstenošana" (.xls)

04.00.00

"Valsts valodas politika un pārvalde" (.xls)

09.00.00

"Sports" (.xls)

07.00.00 

"Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju uzturēšana un attīstība" (.pdf)

12.00.00

"Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personai ar invaliditāti
pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai" (.xls)

16.00.00

"Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība" (.xls)

21.00.00

"Jaunatnes politikas valsts programma" (.xls)

42.00.00

"Padotības iestādes un to pasākumi" (.xls)

62.00.00

"Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projektu un pasākumu īstenošana" (.xls)

63.00.00

"Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu un pasākumu īstenošana" (.xls)

69.00.00

"Mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" pārrobežu sadarbības programmu,
projektu un pasākumu īstenošana" (.xls)

70.00.00

"Citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana" (.xls)

73.00.00

“Pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētie projekti” tāmes (.pdf)

97.00.00

"Nozaru vadība un politikas plānošana" (.xls)

 

62.resora "Mērķdotācijas pašvaldībām" tāmes 2018.gadā:

 

Progr., apakšpr. kods

Programmas (apakšprogrammas) nosaukums

01.00.00

 “Mērķdotācijas izglītības pasākumiem” (.xls)

05.00.00

 “Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (.xls)

10.00.00

“Mērķdotācijas pašvaldībām – pašvaldību izglītības iestādēs bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” (.xls)

 

 

 

 

/ministrija/tames/2018/Tames_040000.xls

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.