Izvēlne

Aptauja

Kur Jūs ikdienā iegūstat informāciju par zinātni
Iegādājos “Ilustrēto zinātni”, “Nacionālā Ģeogrāfija” vai tiem līdzīgus žurnālus
11
Meklēju man interesējošo informāciju par zinātni interneta avotos
19
Skatos ar zinātni saistītus raidījumus televīzijā
4
Klausos “Zināmais nezināmajā” un citus radio raidījumus Latvijas Radio
3
Apmeklēju zinātnes centrus Latvijā vai ārpus Latvijas
2
Palīdzu saviem bērniem izstrādāt skolēnu zinātniski pētniecības darbus
4
Apmeklēju Zinātnieku nakts pasākumus
1
Nodarbojos ar pētniecību profesionālo vai brīvā laika mērķu sasniegšanai
16
Interesējos par Latvijas zinātnieku sasniegumiem, aktuālajiem pētījumiem, to rezultātiem
2
Neinteresējos
9

Kopējais balsu skaits: 71

Aktuāli!


Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Izglītības un zinātnes ministrija apsaimnieko valsts nekustamo īpašumu objektus, kas nodoti ministrijas valdījumā.

Saskaņā ar Izglītības likuma 62.panta [ārēja saite] ceturto daļu izglītības iestāžu pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama, ja tas neapdraud izglītojamo veselību, dzīvību un drošību, nav pretrunā ar morāles un ētikas normām un netraucē izglītības procesu, kā arī citu likumā paredzēto darbību veikšanu. Ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama, noslēdzot rakstveida līgumu, kas reģistrējams Izglītības un zinātnes ministrijā.

Nolūkā nodrošināt minēto - ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdījumā un lietojumā nodoto nekustamo īpašumu un valsts mantas, tajā skaitā kustamās mantas, tiesisku un lietderīgu pārvaldīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Izglītības un zinātnes ministrijā ir izveidota Nekustamā īpašuma un valsts mantas apsaimniekošanas komisija.

Komisija atbilstoši normatīvo aktu prasībām izskata:

1. Ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu, un kapitālsabiedrību, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja noslēgtos valsts nekustamā īpašuma pilnvarojuma, lietojuma, pārvaldījuma, nomas un apsaimniekošanas līgumus un citas vienošanās par valsts mantas lietošanu, to grozījumus, kā arī jautājumus par nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;

2. ierosinājumus par ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu valdījumā nodotā valsts īpašuma objektu (tajā skaitā valstij piekrītošu) un zemesgabalu nodošanu privatizācijai vai atsavināšanai;

3. jautājumus par ministrijas padotībā esošo iestāžu lietošanā esošās valsts kustamās mantas atsavināšanu.

 

Komisijas sēžu protokoli

2018. gadā:

Protokols Nr.16, 2018.gada 25.septembrī (.pdf)

Protokols Nr.15, 2018.gada 7.septembrī (.pdf)

Protokols Nr.14, 2018.gada 30.augustā (.pdf)

Protokols Nr.13, 2018.gada 10.augustā (.pdf)

Protokols Nr.12, 2018.gada 17.jūlijā (.pdf)

Protokols Nr.11, 2018.gada 28.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.10, 2018.gada 12.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.9, 2018.gada 22.maijā (.pdf)

Protokols Nr.8, 2018.gada 14.maijā (.pdf)

Protokols Nr.7, 2018.gada 21.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.6, 2018.gada 4.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.5, 2018.gada 12.martā (.pdf)

Protokols Nr.4, 2018.gada 23.februārī (.pdf)

Protokols Nr.3, 2018.gada 5.februārī (.pdf)

Protokols Nr.2, 2018.gada 16.janvārī (.pdf)

Protokols Nr.1, 2018.gada 10.janvārī (.pdf)

2017. gadā:

Protokols Nr. 14, 2017. gada 19. decembrī (.pdf)

Protokols Nr. 13, 2017. gada 15. novembrī (.pdf)

Protokols Nr. 12, 2017. gada 18. oktobrī (.pdf)

Protokols Nr. 11, 2017. gada 25. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 10, 2017. gada 4. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 9, 2017. gada 3. augustā (.pdf)

Protokols Nr. 8. 2017. gada 12. jūlijā (.pdf)

Protokols Nr. 7, 2017. gada 19. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 6, 2017. gada 26. maijā (.pdf)

Protokols Nr. 5, 2017. gada 26. aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.4, 2017.gada 11.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr. 3, 2017. gada 28. martā (.pdf)

Protokols Nr.2, 2017. gada 3. martā (.pdf)

Protokols Nr. 1, 2017. gada 18. janvārī (.pdf)

2016.gadā:

Protokols Nr. 17, 2016. gada 20. decembrī (.pdf)

Protokols Nr.16, 2016.gada 6.decembrī. (.pdf)

Protokols Nr. 15, 2016. gada 14. novembrī (.pdf)

Protokols Nr.14, 2016.gada 14.oktobrī (.pdf)

Protokols Nr. 13, 2016. gada 27. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 12, 2016. gada 30. augustā (.pdf)

Protokols Nr. 11, 2016. gada 28. jūlijā (.pdf)

Protokols Nr. 10, 2016. gada 27. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 9, 2016. gada 7. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 8, 2016. gada 10. maijā (.pdf)

Protokols Nr. 7, 2016. gada 12. aprīlī (.pdf)

Protokols Nr. 6, 2016. gada 16. martā (.pdf)

Protokols Nr. 5, 2016. gada 2. martā (.pdf)

Protokols Nr. 4, 2016. gada 15. februārī (.pdf)

Protokols Nr. 3, 2016. gada 3. februārī (.pdf)

Protokols Nr. 2, 2016. gada 21. janvārī (.pdf)

Protokols Nr. 1, 2016.gada 12. janvārī (.pdf)

2015.gadā:

Protokols Nr. 191, 2015. gada 22. decembrī (.pdf)

Protokols Nr. 190, 2015. gada 23. novembrī (.pdf)

Protokols Nr. 189, 2015. gada 27. oktobrī (.pdf)

Protokols Nr. 188, 2015. gada 24. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 187, 2015. gada 19. augustā (.pdf)

Protokols Nr. 186, 2015. gada 3. augustā (.pdf)

Protokols Nr.  185, 2015. gada 28. jūlijā (.pdf)

Protokols Nr. 184, 2015. gada 18. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 183, 2015. gada 4. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 182, 2015. gada 2. aprīlī (.pdf)

Protokols Nr. 181, 2015. gada 12. martā (.pdf)

Protokols Nr. 180, 2015. gada 18. februārī (.pdf)

Protokols Nr. 179, 2015. gada 20. janvārī (.pdf)

Protokols Nr. 178, 2015. gada 8. janvārī (.pdf)

2014.gadā:

Protokols Nr.177, 2014.gada 18.decembrī (.pdf)

Protokols Nr.176, 2014.gada 10.decembrī (.pdf)

Protokols Nr.175, 2014.gada 27.novembrī (.pdf)

Protokols Nr.174, 2014.gada 4.novembrī (.pdf)

Protokols Nr.173, 2014.gada 23.oktobrī (.pdf)

Protokols Nr.172, 2014.gada 6.oktobrī (.pdf)

Protokols Nr.171, 2014.gada 13.augustā (.pdf)

Protokols Nr.170, 2014.gada 3.jūlijā (.pdf)

Protokols Nr.169, 2014.gada 11.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.168, 2014.gada 3.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.167, 2014.gada 7.maijā (.pdf)

Protokols Nr.166, 2014.gada 4.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.165, 2014.gada 19.martā (.pdf)

Protokols Nr.164, 2014.gada 5.martā (.pdf)

Protokols Nr.163, 2014.gada 13.februārī (.pdf)

Protokols Nr.162, 2014.gada 28.janvārī (.pdf)

Protokols Nr.161, 2014.gada 7.janvārī (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.