Izvēlne

Aptauja

Kas, Jūsuprāt, ir būtiskākais skolas gaitu uzsākšanā 1.klasē no sešu gadu vecuma?
Mācību saturs un metodika atbilst 6 gadu vecu bērnu vajadzībām
49
Bērni mācās atbilstošā vidē, izmantojot piemērotas mācību metodes
57
Sešgadnieku vide ir daudzveidīga, ar vietu un laiku kustību aktivitātēm
24
Bērniem ir iespēja lietderīgi pavadīt laiku izglītības iestādē pēc stundām
11
Brīva izvēles iespēja vecākiem izvēlēties pamatizglītības apguvi sākt no 6 vai 7 gadu vecuma
158

Kopējais balsu skaits: 299

Aktuāli!


Atbilstoši normatīvo aktu prasībām Izglītības un zinātnes ministrija apsaimnieko valsts nekustamo īpašumu objektus, kas nodoti ministrijas valdījumā.

Saskaņā ar Izglītības likuma 62.panta [ārēja saite] ceturto daļu izglītības iestāžu pārvaldīšanā vai lietošanā esošo ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama, ja tas neapdraud izglītojamo veselību, dzīvību un drošību, nav pretrunā ar morāles un ētikas normām un netraucē izglītības procesu, kā arī citu likumā paredzēto darbību veikšanu. Ēku, to daļu vai zemes nodošana lietošanā trešajām personām pieļaujama, noslēdzot rakstveida līgumu, kas reģistrējams Izglītības un zinātnes ministrijā.

Nolūkā nodrošināt minēto - ministrijas un tās padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, valdījumā un lietojumā nodoto nekustamo īpašumu un valsts mantas, tajā skaitā kustamās mantas, tiesisku un lietderīgu pārvaldīšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām Izglītības un zinātnes ministrijā ir izveidota Nekustamā īpašuma un valsts mantas apsaimniekošanas komisija.

Komisija atbilstoši normatīvo aktu prasībām izskata:

1. Ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu, un kapitālsabiedrību, kurās Izglītības un zinātnes ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja noslēgtos valsts nekustamā īpašuma pilnvarojuma, lietojuma, pārvaldījuma, nomas un apsaimniekošanas līgumus un citas vienošanās par valsts mantas lietošanu, to grozījumus, kā arī jautājumus par nekustamā īpašuma apgrūtināšanu ar lietu tiesībām;

2. ierosinājumus par ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu valdījumā nodotā valsts īpašuma objektu (tajā skaitā valstij piekrītošu) un zemesgabalu nodošanu privatizācijai vai atsavināšanai;

3. jautājumus par ministrijas padotībā esošo iestāžu lietošanā esošās valsts kustamās mantas atsavināšanu.

 

Komisijas sēžu protokoli

2018. gadā:

Protokols Nr.6, 2018.gada 4.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.5, 2018.gada 12.martā (.pdf)

Protokols Nr.4, 2018.gada 23.februārī (.pdf)

Protokols Nr.3, 2018.gada 5.februārī (.pdf)

Protokols Nr.2, 2018.gada 16.janvārī (.pdf)

Protokols Nr.1, 2018.gada 10.janvārī (.pdf)

2017. gadā:

Protokols Nr. 14, 2017. gada 19. decembrī (.pdf)

Protokols Nr. 13, 2017. gada 15. novembrī (.pdf)

Protokols Nr. 12, 2017. gada 18. oktobrī (.pdf)

Protokols Nr. 11, 2017. gada 25. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 10, 2017. gada 4. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 9, 2017. gada 3. augustā (.pdf)

Protokols Nr. 8. 2017. gada 12. jūlijā (.pdf)

Protokols Nr. 7, 2017. gada 19. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 6, 2017. gada 26. maijā (.pdf)

Protokols Nr. 5, 2017. gada 26. aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.4, 2017.gada 11.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr. 3, 2017. gada 28. martā (.pdf)

Protokols Nr.2, 2017. gada 3. martā (.pdf)

Protokols Nr. 1, 2017. gada 18. janvārī (.pdf)

2016.gadā:

Protokols Nr. 17, 2016. gada 20. decembrī (.pdf)

Protokols Nr.16, 2016.gada 6.decembrī. (.pdf)

Protokols Nr. 15, 2016. gada 14. novembrī (.pdf)

Protokols Nr.14, 2016.gada 14.oktobrī (.pdf)

Protokols Nr. 13, 2016. gada 27. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 12, 2016. gada 30. augustā (.pdf)

Protokols Nr. 11, 2016. gada 28. jūlijā (.pdf)

Protokols Nr. 10, 2016. gada 27. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 9, 2016. gada 7. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 8, 2016. gada 10. maijā (.pdf)

Protokols Nr. 7, 2016. gada 12. aprīlī (.pdf)

Protokols Nr. 6, 2016. gada 16. martā (.pdf)

Protokols Nr. 5, 2016. gada 2. martā (.pdf)

Protokols Nr. 4, 2016. gada 15. februārī (.pdf)

Protokols Nr. 3, 2016. gada 3. februārī (.pdf)

Protokols Nr. 2, 2016. gada 21. janvārī (.pdf)

Protokols Nr. 1, 2016.gada 12. janvārī (.pdf)

2015.gadā:

Protokols Nr. 191, 2015. gada 22. decembrī (.pdf)

Protokols Nr. 190, 2015. gada 23. novembrī (.pdf)

Protokols Nr. 189, 2015. gada 27. oktobrī (.pdf)

Protokols Nr. 188, 2015. gada 24. septembrī (.pdf)

Protokols Nr. 187, 2015. gada 19. augustā (.pdf)

Protokols Nr. 186, 2015. gada 3. augustā (.pdf)

Protokols Nr.  185, 2015. gada 28. jūlijā (.pdf)

Protokols Nr. 184, 2015. gada 18. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 183, 2015. gada 4. jūnijā (.pdf)

Protokols Nr. 182, 2015. gada 2. aprīlī (.pdf)

Protokols Nr. 181, 2015. gada 12. martā (.pdf)

Protokols Nr. 180, 2015. gada 18. februārī (.pdf)

Protokols Nr. 179, 2015. gada 20. janvārī (.pdf)

Protokols Nr. 178, 2015. gada 8. janvārī (.pdf)

2014.gadā:

Protokols Nr.177, 2014.gada 18.decembrī (.pdf)

Protokols Nr.176, 2014.gada 10.decembrī (.pdf)

Protokols Nr.175, 2014.gada 27.novembrī (.pdf)

Protokols Nr.174, 2014.gada 4.novembrī (.pdf)

Protokols Nr.173, 2014.gada 23.oktobrī (.pdf)

Protokols Nr.172, 2014.gada 6.oktobrī (.pdf)

Protokols Nr.171, 2014.gada 13.augustā (.pdf)

Protokols Nr.170, 2014.gada 3.jūlijā (.pdf)

Protokols Nr.169, 2014.gada 11.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.168, 2014.gada 3.jūnijā (.pdf)

Protokols Nr.167, 2014.gada 7.maijā (.pdf)

Protokols Nr.166, 2014.gada 4.aprīlī (.pdf)

Protokols Nr.165, 2014.gada 19.martā (.pdf)

Protokols Nr.164, 2014.gada 5.martā (.pdf)

Protokols Nr.163, 2014.gada 13.februārī (.pdf)

Protokols Nr.162, 2014.gada 28.janvārī (.pdf)

Protokols Nr.161, 2014.gada 7.janvārī (.pdf)

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.