Izvēlne

Aptauja

Jūsuprāt, kuras viedās specializācijas jomas nākamajos desmit gados attīstīsies visstraujāk?
Viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas
Zināšanu ietilpīga bioekonomika
Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas
Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģija
Viedā enerģētika
Sociālās un humanitārās zinātnes

MK 2017. gada 29. augusta noteikumi Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” [ārēja saite]

MK 2012.gada 20.marta noteikumi Nr.192 "Sporta bāzu un nacionālo sporta bāzu pārbaudes kārtība" [ārēja saite]

MK 2012.gada 3.janvāra noteikumi Nr.26 "Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā, un naudas balvu apmēru" [ārēja saite]

2011.gada 1.novembra noteikumi Nr.840 "Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi" [ārēja saite]

MK 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" [ārēja saite]

MK 2010.gada 26.janvāra noteikumi Nr.76 "Noteikumi par sporta bāzu reģistrā iekļaujamās informācijas saturu un aktualizēšanas kārtību" [ārēja saite]

2009.gada 8.decembra noteikumi Nr.1396 „Sporta federāciju atzīšanas un atzīto sporta federāciju kontroles kārtība” [ārēja saite]

MK 2009.gada 18.augusta noteikumi Nr.940 "Noteikumi par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas iesnieguma veidlapas paraugu, iesniegumam pievienojamiem dokumentiem un iesnieguma iesniegšanas kārtību" [ārēja saite]

MK 2009.gada 28.jūlija noteikumi Nr.819 "Kārtība, kādā valsts finansiāli nodrošina valsts izlases komandu sporta spēlēs sagatavošanos un piedalīšanos Eiropas un pasaules čempionātu un olimpisko spēļu atlases turnīros un finālsacensībās" [ārēja saite]

MK 2009.gada 1.jūlija noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem" [ārēja saite]

MK 2009.gada 12.maija noteikumi Nr.422 "Noteikumi par kārtību, kādā norāda informāciju par sporta pasākuma līdzfinansēšanu no valsts budžeta, un minētās informācijas saturu" [ārēja saite]

MK 2016. gada 6. septembra noteikumi Nr.594 ’Sportistu un bērnu ar paaugstinātu fizisko slodzi veselības aprūpes un medicīniskās uzraudzības kārtība’ [ārēja saite]

MK 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr.959 "Labturības prasības sporta, darba un atrakciju dzīvnieku turēšanai, apmācībai un izmantošanai sacensībās, darbā vai atrakcijās" [ārēja saite]

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.