Izvēlne

Aptauja

Kas vislabāk raksturo mūsdienīgu skolotāju?
Līderība, harizma
37
Orientēšanās aktualitātēs
28
Stingrība un konsekvence
11
Viss iepriekš minētais
142

Kopējais balsu skaits: 218

  

Sabiedriskajai apspriešanai nodotie normatīvo aktu projekti

Valsts sekretāru sanāksmēs izsludinātie IZM tiesību aktu projekti:

(apgriezti hronoloģiskā secībā)

2017. gada 18. maijā

Noteikumu projekts "Murjāņu sporta ģimnāzijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis"

Noteikumu projektu sagatavoja I. Holste, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67047995

Likumprojekts "Par likuma "Par Rīgas Pedagoģijas izglītības un vadības akadēmijas Satversmi" atzīšanu par spēku zaudējušu"

Likumprojektu sagatavoja L.Upīte, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67047816

Rīkojuma projekts "Par studiju kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā"

Rīkojuma projektu sagatavoja L.Vrubļevska, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67229475

Rīkojuma projekts "Par studējošo kredīta dzēšanu no valsts budžeta līdzekļiem 2017.gadā"

Rīkojuma projektu sagatavoja L.Vrubļevska, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67229475

2017. gada 11. maijā

Likumprojekts "Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem"

Likumprojektu sagatavoja L.Upīte, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67047816

2017. gada 27. aprīlī 

Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2010.gada 10.novembra rīkojumā Nr.648 "Par zemes vienību Rīgas administratīvajā teritorijā piederību vai piekritību valstij un nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda attiecīgās ministrijas vai valsts akciju sabiedrības "Privatizācijas aģentūra" personā"

Rīkojuma projektu sagatavoja I. Rozenštoka, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67047765

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā"

Rīkojuma projektu sagatavoja D.Daņiļeviča, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67047889

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6.specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.2.pasākuma "Izglītības kvalitātes monitoringa sistēma" īstenošanas noteikumi

Noteikumu projektu sagatavoja Z.Rudene, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67047992

2017. gada 13. aprīlī

Rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali"

Rīkojuma projektu sagatavoja IZM ID, Ē.Sīka 67047976, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un I.Pavloviča 67047860, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju"

Noteikumu projektu sagatavoja D.Papāns, tālr. 67047838, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,, D.Poreiters, tālr. 67359079, D.Bīlmanis tālr. 67047702, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., Z.Daija, tālr.  67251145, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 27.marta noteikumos Nr.203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība""

Noteikumu projektu sagatavoja D. Laipniece, 67047843, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un N. Mazure, 67047740, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 17.augusta noteikumos Nr.788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""

Noteikumu projektu sagatavoja N. Mazure, 67047740, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., A. Mičule, 67047928, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., un I. Grava, 670477972; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 12.decembra noteikumos Nr.994 "Kārtība, kādā augstskolas un koledžas tiek finansētas no valsts budžeta līdzekļiem""

Noteikumu projektu sagatavoja N. Mazure, 67047740, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2017. gada 6. aprīlī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu""

Noteikumu projektu sagatavoja VISC, R. Gintaute-Marihina, tālr. 67503753, ruta.gintaute-marihina[at]visc.gov.lv

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Zemkopības ministrijas valdījumā"

Rīkojuma projektu sagatavoja IZM ID I.Rozenštoka, tālr. 67047765, Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv

Informatīvais ziņojums "Augstākās izglītības pārvaldības modernizācijas un jaunā augstākās izglītības finansēšanas modeļa ieviešanas gaita un rezultāti"

Informatīvo ziņojumu sagatavoja IZM AIZID L.Treimane, tālr.: 67047966, Laura.Treimane[at]izm.gov.lv un B.Kukjalko, tālr. 67047853 Brigita.Kukjalko@[at]izm.gov.lv

2017. gada 30. martā

Noteikumu projekts  "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 7.jūlija noteikumos Nr.385 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā" īstenošanas noteikumi""

Noteikumu projektu sagatavoja IZM, Struktūrfondu departaments, S.Zvirbule, 67047974, signe.zvirbule[at]izm.gov.lv

2017. gada 23. martā

Noteikumu projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Kārsavas novada pašvaldības īpašumā"

Noteikumu projektu sagatavoja IZM ID,  I.Rozenštoka, 67047765, Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Klāva Ukstiņa ielā 17/23, Liepājā, nodošanu bez atlīdzības Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā"

Noteikumu projektu sagatavoja IZM ID, D.Daņiļeviča, 67047889, Diana.Danilevica[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Smiltenes novada pašvaldības īpašumā"

Noteikumu projektu sagatavoja IZM ID,  I.Rozenštoka, 67047765, Ilze.Rozenstoka[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi""

Noteikumu projektu sagatavoja IZM AIZID,  Depkovska, 67047772, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  un AIC, Santa Bērziņa, 67225155, aic.santaberzina[at]gmail.com

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.408 "Studiju programmu licencēšanas noteikumi""

Noteikumu projektu sagatavoja IZM AIZID,  Depkovska, 67047772, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  un AIC, Santa Bērziņa, 67225155, aic.santaberzina[at]gmail.com

2017. gada 9. martā

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ukrainas valdības līgumu par sadarbību izglītības, zinātnes, jaunatnes un sporta jomā"

Noteikumu projektu sagatavoja IZM PIAD, M.Zvirbule, 67047896 maija.zvirbule[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 15.jūlija noteikumos Nr.474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi""

Noteikumu projektu sagatavoja IZM Struktūrfondu departaments, M.Upeniece, 67047764, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

 Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018.mācību gadā"

Noteikumu projektu sagatavoja: VISC, I.Kamarūte, 67814468,ingrida.kamarute[at]visc.gov.lv

2017. gada 23. februārī

Noteikumu projekts "Nacionālās zinātniskās darbības informācijas sistēmas noteikumi"

Anotācija

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5.pasākuma "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem pētniecībā un inovācijās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Noteikumu projektu sagatavoja: IZM Struktūrfondu departaments, E.Usāne, I. Griķe.

2017. gada 16. februārī

Noteikumu projekts 

2017. gada 26. janvārī

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju" (.pdf)

Anotācija (.pdf)

Rīkojuma projektu sagatavoja IZM AIZID, L.Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

2017. gada 12. janvārī

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par sadarbību izglītības jomā"

Rīkojuma projektu sagatavoja IZM PIAD, M.Zvirbule, 67047896, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   

2017. gada 5. janvārī

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Aeronavigācijas institūta Satversmes apstiprināšanu"

Rīkojuma projektu sagatavoja IZM AIZID, L. Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā"

Likumprojektu sagatavoja IZM Izglītības departaments, I.Zemļanskis, 67814452, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2017. gada 29. decembrī

Rīkojuma projekts "Par profesionālās izglītības kompetences centra statusa piešķiršanu Rīgas Stila un modes profesionālajai vidusskolai" un anotācija

Rīkojuma projektu sagatavoja IZM ID, Dz.Gorbunova 67047855, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 16. decembrī

 Noteikumu projekts "Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošo profesionālās izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis"

Rīkojuma projektu sagatavoja IZM Izglītības departaments, A.Āboliņa, 67047930, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

   

Noteikumu projekts "Noteikumi par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā"

Noteikumu projektu sagatavoja: IZM PIAD, I.Stūre, 67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 24. novembrī

 Rīkojuma projekts "Par zemes vienības saglabāšanu valsts īpašumā un tās nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā"

Rīkojuma projektu sagatavoja IZM ID, I.Rozenštoka, tālr. 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   

2016. gada 17. novembrī

Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā"

Likuma grozījumu projektu sagatavoja AIZID, L.Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 10. novembrī

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Indijas Republikas valdības sadarbības programmu augstākās izglītības jomā"

Noteikumu projektu sagatavoja, IZM PIAD, A. Kučinska, alina.kucinska[at]izm.gov.lv, tālr. 67047905

2016. gada 3. novembrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.407 "Augstskolu, koledžu un studiju virzienu akreditācijas noteikumi""

Noteikumu projektu sagatavoja, IZM AIZID, L.Upīte, 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 27. oktobrī

Noteikumu projekts "Noteikumi par 2017./2018.mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku"

Noteikumu projektu sagatavoja, IZM izglītības departaments, Dz.Mergupe-Kutraite, 67047817, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.v

2016. gada 13. oktobrī

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Raiņa bulvārī 29, Rīgā, nodošanu Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta īpašumā"

Rīkojuma projektu sagatavoja, IZM Nodrošinājuma un finanšu departaments, D.Daņiļeviča, tālr. 67047889, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 6. oktobrī

Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā un pārdošanu"

Noteikumu projektu sagatavoja I.Rozenštoka, tālr. 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīkojuma projekts "Par Rīgas Juridiskās augstskolas Satversmes apstiprināšanu"

Noteikumu projektu sagatavoja L.Upīte, tālr. 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 22. septembrī

Noteikumu projekts "Noteikumi par papildu prasībām ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijas Republikā reglamentētās profesijās"

Noteikumu projektu sagatavoja I. Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr. 67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 24. janvāra noteikumos Nr. 68 "Stipendiju piešķiršanas kārtība ārzemniekiem""

Noteikumu projektu sagatavoja A. Depkovska, tālr. 67047772, anita.depkovska[at]izm.gov.lv; S. Šmite, tālr. 67785415, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.,  tālr. A. Jakoviča, 67814331, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts "Par Daugavpils Universitātes Satversmes grozījumiem"

Noteikumu projektu sagatavoja L.Upīte, tālr. 67047816, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 28. februāra rīkojumā Nr. 117 "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai""

Noteikumu projektu sagatavoja N. Mazure, tālr. 67047815, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 15. septembrī

Noteikumu projekts "Valsts augstskolu nekustamā īpašuma attīstības plāna saturs, tā izstrādāšanas, aktualizācijas un spēka zaudēšanas kārtība, kā arī kārtība, kādā nekustamā īpašuma attīstības plāna ietvaros noskaidro publiskas personas vai tās iestāžu vajadzību pēc nekustamā īpašuma attīstības plānā iekļautā atsavināšanai paredzētā nekustamā īpašuma, ko augstskolai bez atlīdzības nodevusi valsts"

Noteikumu projektu sagatavoja D. Baumane, tālr. 67047853, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 14. jūlijā

 Noteikumu projekts "Kārtība profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā"

Noteikumu projektu sagatavoja I. Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr. 67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 1. marta noteikumos Nr. 149 "Noteikumi par vecmātes izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

Noteikumu projektu sagatavoja I. Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr. 67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgumu par dalību Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījumā (PISA 2018)”

Noteikumu projektu sagatavoja A.Babiča, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr. 67047703, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta noteikumu projekts “Par Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācijas un Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas līgumu par dalību Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā (PIRLS 2016)”

Noteikumu projektu sagatavoja A.Babiča, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr. 67047703, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 7. jūlijā

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumos Nr. 89 "Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi""

Noteikumu projektu sagatavoja Izglītības kvalitātes valsts dienests, I.J.Mihailovs, tālr. 67507833; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un A.Lasmane, tālr 67367202; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība""

Noteikumu projektu sagatavoja Izglītības kvalitātes valsts dienests, I.J.Mihailovs, tālr. 67507833; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un A.Lasmane, tālr 67367202; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2009. gada 4. augusta noteikumos Nr. 871 "Obligāto izglītības vecumu sasniegušo bērnu uzskaites kārtība"" 

Noteikumu projektu sagatavoja Izglītības kvalitātes valsts dienests, I.J.Mihailovs, tālr. 67507833; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un A.Lasmane, tālr 67367202; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 Noteikumu projekts "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas Izglītības likumā noteiktas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts, pašvaldību un valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību"

Noteikumu projektu sagatavoja Izglītības valsts kvalitātes dienests, I.Juhņēviča, 67222504, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., E.Uzare, tālr. 67387866; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., R.Bogdāne,  tālr. 67367200; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 30. jūnijā

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 24.maija noteikumos Nr.351 "Noteikumi par vispārējās aprūpes māsas izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

Noteikumu projektu sagatavoja I.Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr.67047899, inese.sture[at]izm.gov.lv

2016. gada 16. jūnijā

Rīkojuma projekts "Par nacionālo interešu objekta statusa noteikšanu Daugavas stadiona teritorijai"

Noteikumu projektu sagatavoja E.Severs, IZM Sporta departaments, tālr. 67047935, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 26.maija noteikumos Nr.259 "Atbalsta piešķiršanas kārtība dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā""

Noteikumu projektu sagatavoja A. Depkovska, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments, tālr.  67047772, anita.depkovska[at]izm.gov.lv

 Rīkojuma projekts "Par pamatbudžeta apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmām 2016.gadā"

Noteikumu projektu sagatavoja A. Depkovska, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments, tālr.  67047772, anita.depkovska[at]izm.gov.lv

2016. gada 19. maijā

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas"

Noteikumu projektu sagatavoja O. Arkle, IZM izglītības departaments, tālr. 67047944, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.2.pasākuma "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" īstenošanas noteikumi"

Noteikumu projektu sagatavoja K.Grundmane, IZM Struktūrfondu departaments, tālr. 67047943; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Par Latvijas Republikas valdības un Eiropas Kodolpētījumu organizācijas (CERN) zinātniskās un tehniskās sadarbības līgumu augstas enerģijas daļiņu fizikā"

Noteikumu projektu sagatavoja I. Paune, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments, 67047877, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 28. aprīlī

 Informatīvais ziņojums "Par Eiropas Pētniecības telpas ceļveža 2016.-2020.gadam īstenošanu Latvijā"

Ziņojuma projektu sagatavoja K.Karolis, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments, tālr. 67047996, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīkojuma projekts "Par Jēkabpils Agrobiznesa koledžas un Barkavas Profesionālās vidusskolas reorganizāciju un Jēkabpils koledžas izveidi"

Rīkojuma projektu sagatavoja Dz.Gorbunova, IZM Izglītības departaments,  tālr.: 67047855; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 21. aprīlī

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.4.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās" īstenošanas noteikumi"

Noteikumu projektu sagatavoja I.Kalva, IZM Struktūrfondu departaments, tālr. 67047941, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. un V.Abizāre-Vagre, IZM Struktūrfondu departaments, tālr. 67047864, vŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 14. aprīlī

Rīkojuma projekts "Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā""

Noteikumu projektu sagatavoja M.Adamane, IZM Nodrošinājuma un finanšu departaments, tālr. 67047756, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Ministru kabineta noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumos Nr.324 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" aktivitātes "Pētniecība" projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums""

Noteikumu projektu sagatavoja A.Andžāne, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, 67047979, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"

Noteikumu projektu sagatavoja I.Sīle, IZM Struktūrfondu departaments, tālr. 67047809; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

  Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"

Noteikumu projektu sagatavoja M.Upeniece, IZM Struktūrfondu departaments, tālr. 67047764, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 24. martā

Noteikumu projekts "Nozaru ekspertu padomju izveidošanas, darbības un darbības koordinācijas kārtība"

Noteikumu projektu sagatavoja D.Bīlmanis, IZM Izglītības departaments, tālr. 67047702, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Pilsētas laukumā 6, Kuldīgā, Kuldīgas novadā, pirkšanu"

Rīkojuma projektu sagatavoja M.Adamane, IZM Nodrošinājuma un finanšu departaments, tālr. 67047756, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 17. martā

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā”

Noteikumu projektu sagatavoja I.Rozenštoka, IZM Izglītības departaments, tālr. 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 10. martā

Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2016./2017.mācību gadā"

Noteikumu projektu sagatavoja I.Kamarūte. Valsts Izglītības satura centrs, tālr.: 67814478,Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 25. februārī
Noteikumu projektu sagatavoja: I.Rozenštoka, IZM Izglītības departaments, tālr. 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Noteikumu projektu sagatavoja Zanda Rudene, IZM Struktūrfondu departaments, 67717578, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
2016. gada 18. februārī

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanas noteikumi"

Noteikumu projektu sagatavoja: N.Grīnbergs, IZM Struktūrfondu departaments, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 67047883, nauris.grinbergs[at]izm.gov.lv

2016. gada 11. februārī

Noteikumu projekts "Kritēriji un kārtība, kādā speciālās izglītības iestādei piešķir speciālās izglītības attīstības centra statusu"

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Stāmerienas ielā, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā"

Noteikumu projektu sagatavoja: I.Rozenštoka, IZM Izglītības departaments, tālr. 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Palasta ielā 3, Rīgā, nodošanu Rīgas Stradiņa universitātes īpašumā"

Noteikumu projektu sagatavoja: I.Rozenštoka, IZM Izglītības departaments, tālr. 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 29.marta noteikumos Nr.207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

Noteikumu projektu sagatavoja: I.Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr.67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 15.februāra noteikumos Nr.125 "Noteikumi par zobārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu""

Noteikumu projektu sagatavoja: I.Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr.67047899, inese.sture[at]izm.gov.lv

2016. gada 4. februārī

Noteikumu projekts "Profesionālo kvalifikāciju saraksts, kuras iegūstot kārtojami centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni"

Noteikumu projektu sagatavoja: R.Ančupāne, Valsts Izglītības satura centrs, tālr. 67814354, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par būves – stadiona - nodošanu bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā”

Noteikumu projektu sagatavoja: I.Rozenštoka, IZM Izglītības departaments, tālr. 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Ministru kabineta rīkojuma projekts Par valsts nekustamā īpašuma “Katlu māja 2”, Cīravā, Cīravas pagastā, Aizputes novadā, nodošanu bez atlīdzības Aizputes novada pašvaldības īpašumā”

Noteikumu projektu sagatavoja: I.Rozenštoka, IZM Izglītības departaments, tālr. 67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 21.jūnija noteikumos Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti""

Noteikumu projektu sagatavoja: Dz.Gorbunova, IZM izglītības departaments, tālr. 67047855, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 28. janvārī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.529 "Konsultatīvās padomes "Izglītība visiem” nolikums""

Noteikumu projektu sagatavoja: D.Papāns, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr. 67047838, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības"

Noteikumu projektu sagatavoja:

I.Šusta, IZM Izglītības departaments, tālr. 67047903, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
I.Buligina, IZM Izglītības departaments, tālr. 67047762 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
D.Bīlmanis, IZM Izglītības departaments, tālr. 67047702, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
S.Valaine, IZM Izglītības departaments, tālr. 67503753, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 21. janvārī

Noteikumu projekts "Profesijas standarta, profesionālās kvalifikācijas prasību (ja profesijai neapstiprina profesijas standartu) un nozares kvalifikāciju struktūras izstrādes kārtība"

Noteikumu projektu izstrādāja: S.Valaine,  Valsts Izglītības satura centrs, tālr. 67503753, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Noteikumi par vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu nodrošinājumu atbilstoši izglītojamo speciālajām vajadzībām"

Noteikumu projektu sagatavoja: M.Reigase, Valsts Izglītības satura centrs, tālr. 67212240, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 21.maija noteikumos Nr.194 "Izglītības programmu minimālās prasības arhitekta profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

Noteikumu projektu sagatavoja: I.Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr.:67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 19.februāra noteikumos Nr.68 "Izglītības programmu minimālās prasības zobārsta, farmaceita, māsas un vecmātes profesionālās kvalifikācijas iegūšanai""

Noteikumu projektu sagatavoja: I. Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr.: 67047899, inese.sture[at]izm.gov.lv

Noteikumu projekts "Starptautiskās Kosmetoloģijas koledžas nolikums"

Noteikumu projektu sagatavoja: M.Strads, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments, tālr. 67047853, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016. gada 14. janvārī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 14.septembra noteikumos Nr.848 "Noteikumi par informācijas apmaiņu iekšējā tirgus informācijas sistēmas ietvaros, informācijas apmaiņā iesaistīto iestāžu atbildību un informācijas apmaiņas uzraudzību"":

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx)

Noteikumu projektu sagatavoja: Noteikumu projektu sagatavoja: I.Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr.67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumos Nr.409 "Nodibinājuma "Akadēmiskās informācijas centrs" maksas pakalpojumu cenrādis"":

Noteikumu projekts (.docx)

Anotācija (.docx); Anotācijas pielikums (.docx)

Noteikumu projektu sagatavoja: I.Stūre, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departaments, tālr.67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2016.gada 7.janvārī

Noteikumu projekts "Šaušanas instruktoru sertificēšanas noteikumi" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: K.Kalniņš, IZM Sporta departaments, tālr.67047815, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi" īstenošanas noteikumi" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: E.Lore, IZM Struktūrfondu departaments, tālr.67047715, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.2.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" 8.3.2.1.pasākuma "Atbalsts nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanai izglītojamo talantu attīstībai" īstenošanas noteikumi" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: S.Zvirbule, IZM Struktūrfondu departaments, tālr. 67047974; Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015. gada 17. decembrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 22.oktobra noteikumos Nr.1174 "Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas "Pētniecība un stipendijas" īstenošanas kārtība un divpusējās sadarbības fonda sagatavošanas vizīšu projektu iesniegumu atklāta konkursa nolikums"" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: A.Andžāne, IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments, tālr.67047979, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015. gada 10. decembrī

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 16.septembra noteikumos Nr.528 "Izglītības un zinātnes ministrijas nolikums"" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: I.Krastiņa, IZM Nodrošinājuma un finanšu departaments, tālr.67047768, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015.gada 3.decembrī

Noteikumu projekts "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2016.gadā" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: M.Strads, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments, tālr.67047853, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Likumprojekts "Par likuma "Par valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Bulduru dārzkopības vidusskola", tās kapitāla daļām un nekustamajiem īpašumiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" [ārēja saite]

Likumprojektu sagatavoja: M.Adamane, IZM Nodrišinājuma un finanšu departaments, tālr.67047756, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015.gada 26.novembrī

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma Sprukstes ielā 1, Rīgā; Sprukstes ielā 7, Rīgā; Sprukstes ielā 5, Rīgā; Sprukstes ielā 3, Rīgā; Ezermalas ielā 6, Rīgā, nodošanu Aizsardzības ministrijas valdījumā" [ārēja saite]

Rīkojuma projektu sagatavoja: M.Adamane, IZM Nodrišinājuma un finanšu departaments, tālr.67047756, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015.gada 19.novembrī

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā bērnu ievieto sociālās korekcijas izglītības iestādē" [ārējā saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: S.Treimane, IZM Izglītības departaments, tālr.67047924, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija rīkojumā Nr.282 "Par Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas likvidāciju"" [ārējā saite]

Rīkojuma projektu sagatavoja: M.Adamane, IZM Nodrišinājuma un finanšu departaments, tālr.67047756, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu"" [ārējā saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: I.Stūre, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments, tālr.67047899, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015. gada 5. novembrī

Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu "Lūznavas Profesionālā vidusskola", Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā" [ārēja saite]

Rīkojuma projektu sagatavoja: I.Rozenštoka, IZM Nodrošinājuma un finanšu departaments, tālr.67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā" [ārēja saite]

Rīkojuma projektu sagatavoja: I.Rozenštoka, IZM Nodrošinājuma un finanšu departaments, tālr.67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai "Latvijas Zēģelētāju savienība"" [ārēja saite]

Rīkojuma projektu sagatavoja: K.Kalniņš, IZM Sporta departaments, tālr.67047815, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Konceptuāls ziņojums "Par politikas alternatīvu veidošanu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas problēmas risināšanai, lai nodrošinātu 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" ieviešanu" [ārēja saite]

Ziņojuma projektu sagatavoja: 

E.Bole, IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments, tālr.67047977, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.;

E.Kasperoviča-Kazbare, IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments, tālr.67047992, eŠī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

2015. gada 8. oktobrī

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" īstenošanas noteikumi"  [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: Z.Iļķēna, IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments, tālr.67047793, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015. gada 1. oktobrī

Rīkojuma projekts "Par Izglītības un zinātnes ministrijas un Rīgas Tehniskās universitātes valdījumā esošo valsts nekustamo īpašumu nodošanu Finanšu ministrijas valdījumā" [ārēja saite]

Rīkojuma projektu sagatavoja: I.Rozenštoka, IZM Nodrošinājuma un finanšu departaments, tālr.67047765, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015.gada 27.augustā

Likumprojekts "Grozījumi Meža likumā" [ārēja saite]

Likumprojektu sagatavoja: M.Strads, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departaments, tālr.67047853, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015.gada 20.augustā

Noteikumu projekts "Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: Ē.Sīka, IZM Izglītības departaments, tālr.67047976, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015. gada 13. augustā

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.3. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības iestāžu efektīvu pārvaldību un iesaistītā personāla profesionālās kompetences pilnveidi" īstenošanas noteikumi" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: M.Reča, IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments, tālr.67047873, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Tehniskā koledža" maksas pakalpojumu cenrādis" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: Dace Jansone, tālr.67047785, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015. gada 9. jūlijā

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1.specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" 8.4.1.1.pasākuma "Izmēģinājumprojekts bezdarba riskam pakļauto nodarbināto personu atbalstam" īstenošanas noteikumi"  [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: L.Vilde-Jurisone, IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments, tālr.67047767, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015.gada 4.jūnijā

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.5.2. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai" īstenošanas noteikumi" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: L.Vilde-Jurisone, IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments, tālr.67047767, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Noteikumu projekts "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.6. specifiskā atbalsta mērķa "Ieviest izglītības kvalitātes monitoringa sistēmu" 8.3.6.1.pasākuma "Dalība starptautiskos pētījumos un nacionālo izglītības pētījumu veikšana" 1.kārtas "Dalība starptautiskos pētījumos" īstenošanas noteikumi" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: E.Bole, IZM Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departaments, tālr.67047977, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

2015. gada 28. maijā

Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 27.jūnija noteikumos Nr.211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"" [ārēja saite]

Noteikumu projektu sagatavoja: S.Valaine, Valsts izglītības satura centrs, tālr.67503753, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Informācija atjaunota 2016.gada 14.janvārī

Par Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas likvidāciju

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.