Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma "Mācību pakalpojumi B programmu īstenošanā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei" (Iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2016/7/B), izsludināšanu.

Organizatoriska rakstura informāciju par iepirkumu sniedz Izglītības un zinātnes ministrijas Nodrošinājuma un finanšu departamenta vecākais eksperts Eduards Duhanovskis, tālrunis: 67047844, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Piedāvājumi var tikt iesniegti norādītajā adresē līdz 2016. gada 18. martam plkst. 10:00.

Nolikums (.zip)

Informatīvais paziņojums ievietots: 03.03.2016.


Atbildes uz jautājumiem (10.03.2016.) (.pdf)


Atbildes uz jautājumiem (17.03.2016.) (.pdf)

Atbildes uz jautājumiem (17.03.2016.) (.pdf)


Rezultāts

Informatīvais paziņojums par Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkuma "Mācību pakalpojumi B programmu īstenošanā pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei" (iepirkuma identifikācijas Nr. IZM 2016/7/B) rezultātu.

Uzvarētāji: 1., 3. un 8. daļā - Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija; 2. un 7. daļā- Universitāte; 4. un 10. daļā - Liepājas Universitāte; 5. un 6. daļā - Latvijas Lauksaimniecības universitāte; 9. daļā - Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija; 11. daļā - Daugavpils Universitāte.

Cena 1 (vienai) grupai EUR bez PVN: 1. daļā - 3820; 2. daļā - 9250; 3. daļā - 3640; 4. daļā - 3452; 5. daļā - 6856; 6. daļā - 5200; 7. daļā - 8600; 8. daļā - 7220; 9. daļā - 3100; 10. daļā - 8655 (160 stundas) un 12641 (240 stundas); 11. daļā - 10650.

Informatīvais paziņojums ievietots: 13.04.2016.