Publicēts 04 Augusts 2015

3. augustā notika XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku darba organizācijas izvērtēšanas komisijas otrā sēde. Komisija, iepazinusies ar saņemtajiem iesaistīto institūciju ziņojumiem, kā arī pašvaldību, citu institūciju un privātpersonu sniegto informāciju, pārrunāja iespējamās versijas svētku ģenerālmēģinājumā notikušajam, kad liels daudzums dalībnieku piedzīvoja veselības traucējumus. Komisija arī lēma, kāda papildu informācija ir pieejama nepieciešama šo versiju pārbaudei, kādi speciālisti uzaicināmi uz nākamo komisijas sēdi iztaujāšanai un kādas institūcijas piesaistāmas atzinumu saņemšanai.

Galvenās komisijas versijas par notikušo saistītas ar dalībnieku vecumam, vispārējai fiziskajai un emocionālajai sagatavotībai nepiemērotu slodzi, vietas trūkumu, tā sauktajām bezskābekļa kabatām, nepietiekamu uzturu. Komisija nolēma lūgt papildu informāciju no Valsts Izglītības satura centra un skaidrojumu no citām iestādēm un ekspertiem, kā arī uz nākamo komisijas sēdi uzaicināt speciālistus iztaujāšanai.

Komisija vienojās arī par gatavojamā gala atzinuma struktūru un pārrunāja pirmos ieteikumus nākamo svētku rīkotājiem, tostarp nepieciešamību veidot efektīvu risku vadības sistēmu un operatīvās vadības štābu, kā arī, plānojot dalībnieku slodzi, vērtēt dalībnieku psihoemocionālā stresa ietekmi, kas līdz šim nav darīts.

Nākamā komisijas sēde notiks 10. augustā pl. 14 Izglītības un zinātnes ministrijas telpās. Plānots, ka komisijai līdz gala secinājumu sagatavošanai būs nepieciešamas vēl vismaz divas tikšanās reizes. Paredzams, ka gala ziņojums izglītības un zinātnes ministrei tiks iesniegts līdz 24. augustam.

Svētku organizācijas izvērtēšanas komisija izveidota saskaņā ar izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles rīkojumu. Tajā aicināti piedalīties vairāku ministriju, atbildīgo dienestu un citu institūciju pārstāvji. Komisijas uzdevums ir gan izvērtēt notikušo svētku noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumā, gan sniegt ieteikumus nākamo svētku rīkošanai, tai skaitā, par dalībnieku vecumam atbilstošu slodzi un dienas režīma nodrošināšanu, gatavību ārkārtas situācijām un pilnvērtīgu risku analīzi un komunikāciju.