Publicēts 11 Augusts 2015

Ministru Kabinets (MK) šodien apstiprinājis mērķdotāciju sadalījumu pašvaldību izglītības iestādēm valsts budžeta programmās, ko administrē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). Mērķdotācijas pašvaldībām izglītības nodrošināšanai atlikušajiem gada četriem mēnešiem ir sadalītas atbilstoši izglītības iestāžu iesniegtajai informācijai par skolēnu un pedagogu likmju skaitu 2015. gada 27. maijā, skolēnu sadalījumu pa klasēm un izglītības programmām.

Kopējā 2015.gada mērķdotāciju summa ir 335 979 563 eiro. Atlikušajiem četriem šā gada mēnešiem paredzētais finansējums 112 272 817 eiro apmērā bija aprēķināts, pamatojoties uz izglītojamo un pedagogu likmju skaitu 2014./2015. mācību gada sākumā, un noteikts kā nesadalīts. Tagad IZM, ņemot vērā izglītojamo un pedagogu likmju skaitu pašvaldību izglītības iestādēs 2014./2015. mācību gada beigās, ir sadalījusi finansējumu 2015.gada pēdējiem četriem mēnešiem.

Mērķdotāciju sadalījums pa pašvaldībām veikts 2015.gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.

Vairāk informācijas par MK lēmuma projektu http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40365349&mode=mk&date=2015-08-11