Publicēts 20 Augusts 2015

buvnieciba 900x700Modernu mācību kompleksu veidošanai 11 profesionālās izglītības iestādēm pēdējos divos gados atvēlēti 129,24 miljoni eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējums 111,11 miljonu eiro apmērā.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir mērķtiecīgi atbalstījusi profesionālās izglītības pievilcības veicināšanu un mācību vides modernizēšanu, paredzot finansējumu mācību aprīkojuma modernizācijai un infrastruktūras uzlabošanai profesionālās izglītības programmu īstenošanai.

“Patlaban ir sākti priekšdarbi Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu 2014.–2020.gadam apguvē, lai nodrošinātu vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizēšanu. Tam nākamajā gadā plānoti 12 miljoni eiro. Lai jaunieši varētu iegūt kvalitatīvu izglītību, svarīgs ir ne tikai mūsdienām atbilstošs izglītības saturs, bet arī moderna mācību vide,” uzsver IZM valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore, valsts sekretāra pienākumu izpildītāja Evija Papule, norādot, ka mācību vides modernizācija veicina arī profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Turpinot darbu pie konkurētspējīgas profesionālās izglītības sistēmas izveides, IZM attīsta profesionālās izglītības kompetences centru tīklu. Šis process paredz, ka līdzekļi tiek koncentrēti ilgtspējīgos projektos - modernizētos un aprīkotos, mūsdienu prasībām atbilstošos profesionālās izglītības centros visos Latvijas reģionos. Mūsdienīga profesionālā izglītība pieprasa gan lielus ieguldījumus modernā mācību aprīkojumā - darba galdos, laboratorijās un auto tehnikā, gan mācību telpās un dienesta viesnīcās.

Šodien, 20.augustā, tiek atklāts Ventspils Tehnikuma modernais mācību komplekss un jaunā dienesta viesnīca, kas uzcelti ar Eiropas Reģionālās attīstītības fonda atbalstu. Turpmākā pusgada laikā šādi svinīgi renovēto un jaunuzcelto ēku atklāšanas svētki plānoti vēl desmit profesionālās izglītības iestādēs visos Latvijas reģionos.

Ventspils Tehnikumam piešķirtais kopējais finansējums 15 498 082 eiro ļāva uzlabot ēku infrastruktūru, teorētisko un praktisko apmācību kabinetu materiāli tehnisko bāzi, kā arī nodrošināt kompetences centram atbilstošu dienesta viesnīcas kapacitāti, uzbūvējot jaunu dienesta viesnīcas ēku. Papildus IZM piešķīra 365 tūkstošus eiro neparedzētiem, ar vēsturisko rekonstrukciju saistītiem darbiem. Īstenojot šo projektu, ir rekonstruēta vēsturiskā tehnikuma ēka, piebūvējot tai arī četras piebūves, un uzcelta jauna dienesta viesnīcas ēka. Tādējādi izglītības iestāde var piedāvāt apgūt zināšanas ne vien jaunās telpās, bet mūsdienīgām tehnoloģijām aprīkotās praktisko darbu darbnīcās un mūsdienīgos mācību kabinetos.

Infrastruktūras modernizācijas projektus īsteno Ventspils Tehnikums, Liepājas Tehnikums, Jelgavas Tehnikums, Rīgas Valsts tehnikums, Smiltenes Tehnikums, Valmieras Tehnikums, Rēzeknes Tehnikums, Ogres tehnikums, Daugavpils Tehnikums un Daugavpils Būvniecības tehnikums un Cēsu profesionālā vidusskola.