Publicēts 21 Augusts 2015

Izglītības un zinātne ministrijas (IZM) pārstāvji piektdien, 21. augustā, piedalījās Latvijas pašvaldību izpilddirektoru asociācijas sanāksmē, lai informētu par aktualitātēm izglītības jomā.

Pašvaldības pārstāvji tika iepazīstināti ar aktualitātēm vispārējā un profesionālajā izglītībā un saistībā ar pedagogu darba samaksas modeli. Tāpat varēja uzzināt par IZM pieejamajiem Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļiem šajā plānošanas periodā un pašvaldību iespējām to apgūšanā, lai veidotu modernu mācību vidi skolēniem. ES struktūrfondu 2014.–2020.gada plānošanas periodā pieejamais finansējums 2016. gadā ir plānots 12 miljoni eiro.

Sanāksmē piedalījās IZM valsts sekretāra pienākumu izpildītāja, valsts sekretāra vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Izglītības departamenta direktores vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Līga Buceniece un vecākā eksperte Modra Jansone, kā arī Struktūrfondu un starptautisko finanšu instrumentu departamenta vecākais eksperts Edgars Lore.