Publicēts 01 Septembris 2015

Ministru kabinets otrdien, 1. septembrī, atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz nodot Daugavpils Universitātei valsts nekustamo īpašumu Parādes ielā 1A, Daugavpilī. Tas ļaus augstskolai turpināt nodrošināt augstas kvalitātes studijas un mūsdienu līmenim atbilstošu zinātnisko pētniecību, tādējādi veidojot arī intelektuālu bāzi reģiona harmoniskai attīstībai.

Valdība atļāva Izglītības un zinātnes ministrijai nodot īpašumu augstskolai lietošanā bez atlīdzības, bet no 2017. gada 21. jūnija nodot bez atlīdzības Daugavpils Universitātes īpašumā. Valsts nekustamais īpašums universitātei ir nepieciešams arī, lai efektīvāk piesaistītu dažāda veida Eiropas Savienības infrastruktūras un investīciju projektu finansējumus rekonstrukcijas, renovācijas, energoefektivitātes, studentu studiju un sadzīves uzlabošanas pasākumiem.

Ar Ministru kabineta rīkojumu projektu “Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātei” iespējams iepazīties šeit [ārēja saite].