Publicēts 08 septembris 2015

euros 900x700Izglītības un zinātnes ministrija ir radusi iespēju palielināt valsts stipendiju fondā pieejamo finansējumu, kas ļaus ministrijas padotībā esošo profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem izmaksāt lielākas valsts budžeta stipendijas. 2015.gada valsts budžetā šā gada septembra – decembra mēnešiem finansējuma palielinājums ir 2,5 miljoni eiro, bet 2016.gadā - 7,5 miljoni eiro. Šāds atbalsts profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem veicinās profesionālās izglītības pieejamību un pievilcību.

Valsts budžeta stipendijas tiek izmaksātas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 740 “Noteikumi par stipendijām[ārēja saite]. Saskaņā ar šiem noteikumiem profesionālās izglītības iestādes stipendiju fondu izveido, paredzot katram izglītojamam vidēji ne mazāk kā 14,23 eiro mēnesī. Minimālā stipendija ir 10 eiro, bet maksimālā - 71,14 eiro. Stipendijas apmērs ir atkarīgs no sekmēm, līdz ar to par labām un izcilām sekmēm mācībās un aktivitāti izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē jauniešiem ir iespēja saņemt lielāku stipendiju.

Patlaban mācību iestādēs stipendiju fonda veidošanai vidēji uz vienu audzēkni ir 15,23 eiro, taču papildu pieejamais finansējums septembra – decembra mēnešiem ļaus šo vidējo finansējumu uz vienu audzēkni palielināt. Valsts finansētās profesionālās izglītības programmās papildu līdzekļi valsts stipendiju fonda izveidei tiks piešķirti atbilstoši izglītojamo skaitam Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Vienlaikus informējam, ka šā gada 31.augustā noslēdzās Eiropas Savienības (ES) fondu 2007.-2013.gada plānošanas perioda Eiropas Sociālā fonda projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, kura ietvaros profesionālās izglītības iestāžu sekmīgajiem audzēkņiem bija iespēja saņemt stipendiju atbilstoši sekmēm. Savukārt ES fondu 2014.-2020.gada plānošanas periodā Eiropas Sociālā fonda finansējumu tieši šādu pašu aktivitāšu īstenošanai nav iespējams paredzēt.

Līdz ar to šajā plānošanas periodā ES fondu finansējumu stipendijas veidā var saņemt jaunieši, kuri iesaistījušies “Jauniešu garantijas” aktivitātēs. Tādējādi jauniešiem no 17 līdz 29 gadu vecumam, kuriem nav profesijas, kuri nestrādā un nemācās, ir iespēja viena līdz pusotra gada laikā iegūt kādu profesionālo kvalifikāciju un šajā mācību periodā saņemt stipendiju  no 70 līdz 115 eiro mēnesī.  Jaunieši šādu iespēju sniedz profesionālajās izglītības iestādēs, kuras  ir projekta „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”  sadarbības partneri. Profesionālās izglītības iestāžu saraksts, kas piedāvā sākotnējās profesionālās izglītības programmu apguvi otrā un trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa ieguvei pieejams šeit (.pdf). Uzņemšana turpinās vēl līdz šā gada septembra beigām. Plašāka informācija pieejama šeit [ārēja saite].

 

Profesionālās izglītības iestādes, kurām palielināts finansējums valsts budžeta stipendijām

 

Papildu informācija:

Projekts tiek īstenots atbilstoši  2015. gada 28. aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr. 207 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros" pasākumu "Aktīvās darba tirgus politikas pasākumu īstenošana jauniešu bezdarbnieku nodarbinātības veicināšanai" un "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros" īstenošanas noteikumi[ārēja saite]