Publicēts 01 aprīlis 2014

Izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete šodien, 1.aprīlī, tiekoties ar Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdi Jāni Kukaini un PBLA pārstāvniecības vadītāju Jāni Andersonu, apsprieda izglītībā un valodas apguvē nepieciešamo atbalstu diasporai.

PBLA pārstāvji ministri iepazīstināja ar finanšu prioritātēm un norādīja, ka vēlas redzēt budžetā attīstību. Viņi arī akcentēja, ka diasporas izglītības attīstīšanai nepieciešama kompleksa pieeja un sabalansēts plāns. Tam piekrita arī ministre. Abas puses apsprieda nepieciešamību noslēgt sadarbības līgumu starp Izglītības un zinātnes ministriju un PBLA, lai stiprinātu esošo sadarbību un veicinātu dialogu diasporai nozīmīgo jautājumu risināšanā.

PBLA kā prioritāti nākamajam gadam atzīmēja tālmācības programmu izveidi diasporas bērniem un atbalstu pedagogu kvalifikācijas celšanai, kas strādā ar reemigrējušiem bērniem. Pēc PBLA aprēķiniem, vairāku diasporas izglītības atbalstu pasākumu īstenošanai Jaunajās politikas iniciatīvās 2015.gadam kopumā būtu nepieciešami 343 680 eiro. „Šeit nav pārspīlētu prasību, bet ietverts pats minimums. Mums tomēr jātiecas uz reemigrāciju,” teica Kukainis.

Saistībā ar tālmācības programmu nodrošināšanu ministre pauda pārliecību, ka tā vien nenesīs cerēto rezultātu, jo mācīšanās procesā svarīgs ir arī tiešais kontakts. Tā kā tālmācības programmu izstrāde visos mācību priekšmetos prasa daudz darba, tad PBLA būtu svarīgi nodrošināt tālmācības iespējas primāri vismaz tādos priekšmetos kā latviešu valoda, Latvijas vēsture un literatūra, lai bērni justu saikni ar Latviju, norādīja Kukainis. Abas puses bija vienisprātis, ka jādomā arī par to, kā nodrošināt terminoloģijas apguvi, piemēram, ķīmijā vai fizikā. „Mums jāizdara viss, lai valoda un izglītība nebūtu šķērslis, kāpēc cilvēki neatgriežas Latvijā,” piebilda ministre.

Tāpat sarunas laikā tika akcentēts, ka svarīgs ir metodiskais atbalsts pedagogiem, kuri strādā ar reemigrējušiem bērniem.

Pirmdien, 31.martā, ministre tikās ar Eiropas Latviešu apvienības priekšsēdi Aldi Austeru un priekšsēdētaja vietnieku, Latviešu Nacionālās padomes Lielbritānijā Izglītības padomes priekšsēdētāju Māri Pūli.