Publicēts 15 septembris 2015

Šodien valdība izskatīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto informatīvo ziņojumu par Viedās specializācijas stratēģijas  (RIS3) monitoringa sistēmu. Sistēmas ieviešana nodrošinās publisko ieguldījumu zinātnē, tehnoloģiju attīstībā un inovācijās uzraudzību un ietekmes analīzi. RIS3 monitoringa sistēmas ieviešana ir arī viens no Eiropas Komisijas  priekšnosacījumiem, lai būtu iespējams uzsākt 2014.- 2020. gada plānošanas perioda  Eiropas Savienības struktūrfondu finansētos pasākumus  zinātnes un inovāciju attīstībai. RIS3 ietvaros plānotie ieguldījumi vidēji gadā veido aptuveni 1,3% no ikgadējā vidējā investīciju apjoma tautsaimniecībā.

Informatīvais ziņojums apraksta RIS3 monitoringa sistēmu. RIS3 monitoringa process ietver trīs darbības virzienus – 1)  progresa analīzi, kas ietver datu vākšanu, analīzi un progresa ziņojumu gatavošanu; 2) RIS3 programmu kvalitātes vadību -  projektu ieviešanas kontroli atbilstoši ES fondu tiesiskajam ietvaram, regulāru diskusiju ciklu organizēšanu uzņēmējdarbības atklājuma principa nodrošināšanai, kā arī RIS3 ieviešanā iesaistīto institūciju darbības mērķu saskaņošanu; 3) pētniecības un inovāciju nozaru pārvaldības un analītiskās un prognozēšanas spējas veidošanu. Šī mērķa sasniegšanai plānots īstenot divus rīcības virzienus – izveidot  starptautiskas starpdisciplināras maģistra un doktora P&A&I pārvaldības studiju programmas angļu valodā un atbalstīt inovācijas procesu pētījumus, tos finansējot ES fondu programmu ietvaros. Inovācijas procesu pētījumu uzdevums ir izveidot zināšanu bāzi par inovāciju procesiem Latvijā un nodrošināt to, ka izveidotās P&A&I pārvaldības studiju programmas ir pētniecībā balstītas, proti, to mācībspēki un studenti ir iesaistīti praktiskā Latvijas tautsaimniecības nozaru procesu izpētē.

Izglītības un zinātnes ministrija kopā ar Ekonomikas ministriju līdz 20. decembrim sagatavos izvērstu izmaksu plānu viedās specializācijas stratēģijas ( RIS3) monitoringa ieviešanai, nodrošināt tā īstenošanu, tostarp RIS3 progresa ziņojumu izstrādi un ietekmes vērtēšanu.