Publicēts 18 septembris 2015


No 17. līdz 20.septembrim Īrijas pilsētā Kārlovā risinās Kurzemnieku dienas, kas pulcē Īrijā dzīvojošos latviešus, piedāvājot plašu kultūras programmu. Pasākuma ietvaros 18.septembrī paredzēta arī apaļā galda diskusija „Izglītība šodien un rīt – diasporas izglītība Īrijā”. Tajā viedokli paust aicināti gan diasporas biedrību un skolu pārstāvji, gan diasporas politikas veidotāji no Latvijas. Pēdējā desmitgadē vien emigrējuši 220 tūkstoši Latvijas valstspiederīgo, visbiežāk – jauni cilvēki ar visām ģimenēm, tāpēc atbalsts latvietības uzturēšanai emigrācijā ir viena no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) valodas politikas prioritātēm.

Kopējā valsts atbalsta summa diasporai 2015.gadā ir 195 645 eiro. Arī 2016.gadā valsts atbalsts diasporai paredzēts līdzīgā apmērā – 200 000 eiro. No šiem līdzekļiem tiek atbalstītas gan neformālās izglītības mācību iestādes, sauktas par nedēļas nogales skolām, gan skolu pedagogu profesionālās kompetences pilnveide; sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru (LVA) tiek izstrādāti gan drukāti, gan digitāli diasporas vajadzībām piemēroti mācību materiāli, piemēram, maciunmacies.valoda.lv, www.sazinastilts.lv vai epupa.valoda.lv; tāpat tiek atbalstīta latviešu valodas nometņu organizēšana diasporas un reemigrējušiem bērniem.

Ārpus Latvijas latviešu valoda apgūstama 23 valstīs, kopskaitā 100 nedēļas nogales skolās, no kurām 17 atrodas Īrijā. Skolu līdzfinansējums to darbības nodrošināšanai pirmoreiz bija pieejams 2014.gadā, kad Saeima šim mērķim piešķīra 50 000 eiro. LVA konkursa kārtībā izraudzījās 36 nedēļas nogales skolas (29 skolas Eiropā, 2 – ASV, 3 – Kanādā, 2 – Austrālijā, kopā apmēram 1500 skolēnu), kas saņēma finansiālo atbalstu telpu īres, apdrošināšanas, mācību līdzekļu un materiālu izmaksu segšanai. Šāds atbalsts skolām ļauj noteiktāk plānot darbību ilgtermiņā, vecāku līdzmaksājumu novirzot citām aktuālām vajadzībām. 2015.gadā līdzfinansējums skolām no IZM budžeta ir 50 000 EUR, un starp atbalsta saņēmējām astoņas nedēļas nogales skolas atrodas Īrijā.
Vairāk par Kurzemnieku dienām: https://www.facebook.com/KURZEMNIEKI

Kurz dienas 2