Publicēts 22 septembris 2015

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile 21. septembrī piedalījās Ķīnas - Centrālās un Austrumeiropas izglītības politikas dialoga sanāksmē Varšavā, Polijā. M. Seile, vadot vienu no sanāksmes paneļdiskusijām par augstākās izglītības internacionalizāciju, atgādināja par nepieciešamību veidot ciešu sadarbību starp izglītību un darba tirgu, uzsvēra pozitīvo līdzšinējo sadarbību starp Ķīnu un Centrālo un Austrumeiropu, kā arī minēja Latvijas un Ķīnas divpusējo sadarbības līgumu kā pamatu labai sadarbībai un izaugsmei nākotnē.

Diskusijas dalībnieki arī pārrunāja, ka jo īpaši nelielām tautsaimniecībām tirgus dinamikas dēļ augstākajai izglītībai kvalitātes prasība ir ārkārtīgi svarīga. Vienlaikus sabalansētai attīstībai nepieciešams līdzsvars un kompromisi starp globālajām un lokālajām vajadzībām.

M. Seile ar sanāksmes dalībniekiem dalījās arī Latvijas pieredzē par paveikto augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanā un Akadēmiskās informācijas centra attīstības plāniem starptautiski konkurētspējīgas augstākās izglītības veicināšanā.