Publicēts 29 septembris 2015

Otrdien, 29.septembrī, valdība apstiprināja jaunos Ministru kabineta (MK) noteikumus, kas paredz jau no 2015./2016. mācību gada svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu.

Viens no obligātajiem valsts pārbaudījumiem 12.klases skolēniem ir centralizētais eksāmens svešvalodā. Noteikumi nosaka, ka skolēniem, kuri ir nokārtojuši starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, papildus nebūs jākārto vēl viens svešvalodas eksāmens. Taču skolēni pēc brīvas izvēles varēs kārtot arī abus - Valsts izglītības satura centra un starptautiskās testēšanas institūcijas svešvalodas eksāmenu.

Atsevišķu starptautisko testēšanas institūciju dokumentā par iegūto vērtējumu pārbaudījumā ir norādīts derīguma termiņš, un tam ir jābūt derīgam paredzētā centralizētā svešvalodas eksāmena norises dienā. Par vēlmi eksāmenu aizstāt ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu jāraksta iesniegums skolas vadībai ne vēlāk kā mēnesi pirms tā svešvalodas eksāmena norises.

MK noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā nosaka tās deviņas starptautiskās institūcijas un to pārbaudījumus, ar kuriem varēs aizstāt svešvalodas eksāmenu.

Ja centralizēto eksāmenu svešvalodā aizstāj ar starptautiskas institūcijas pārbaudījumu, atestāta par vispārējo vidējo izglītību sekmju izrakstā tiks veikts ieraksts, norādot starptautiskās institūcijas izsniegtā dokumenta numuru un mācību priekšmeta, kurā aizstāj centralizēto eksāmenu, nosaukumu.

Aizvien pieaug to jauniešu skaits, kuri līdz šim izrādījuši interesi kārtot starptautiski atzītos svešvalodas pārbaudījumus, kuros iegūtos vērtējumus var izmantot kā atlases kritēriju, turpinot savas izglītības gaitas ārvalstīs. Iespēja eksāmenu aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu pastāv vairākās Eiropas valstīs, tostarp Igaunijā un Lietuvā.

Valsts centralizētie svešvalodas eksāmeni 2015./2016. mācību gadā notiks martā.