Publicēts 16 Oktobris 2015

Šodien svinīgā ceremonijā, klātesot izglītības un zinātnes ministrei Mārītei Seilei, Saeimas deputātiem, domes pārstāvjiem, plānotājiem, būvniekiem un arhitektiem, atklāja Jelgavas tehnikuma rekonstruētās un jaunbūvētās telpas. Ieguldot 15,524 miljonus eiro, tehnikums ir pārtapis par vienu no modernākajām profesionālās izglītības iestādēm Latvijā.

Atklājot tehnikumu jaunajā veidolā, izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile atzīmēja trīs galvenos ieguvējus no šī vērienīgā projekta: skolas audzēkņus, kas turpmāk varēs mācīties mūsdienīgā vidē; Jelgavas pilsētu, kas ieguvusi vērtīgu mācību bāzi novada jauniešu izglītošanai; Latvijas valsti, kas, pateicoties ieguldītajam darbam un līdzekļiem, ieguvusi vēl vienu drošu balstu profesionālās izglītības kvalitātes un prestiža celšanai. “Jelgavas tehnikuma rekonstrukcija ir nākamais solis ceļā uz kvalitatīvu, perspektīvu un pieejamu profesionālo izglītību visā Latvijā. Mums jāatzīst, ka ilgu laiku profesionālā izglītība nav tikusi pienācīgi novērtēta kā cienījama alternatīva vidusskolai, pēc kuras būtu jābūt tādām pašām iespējām gan turpināt studijas augstskolās, kļūt par darba ņēmējiem vai pašiem radīt jaunas darbavietas. Sakārtota vide, mērķtiecība, gudrs prāts, cieša sadarbība ar darba devējiem un neatlaidība ir būtiski, lai celtu profesionālās izglītības prestižu,” teica Mārīte Seile.

Divu gadu laikā uzbūvētas jaunas darbnīcas autotransporta un būvdarbu izglītības programmu īstenošanai, pilnībā izremontētas visas esošās skolas ēkas, nomainītas, modernizētas ārējās un iekšējās inženierkomunikācijas, iegādāti datori, mūsdienīgi, skārienjūtīgi ekrāni un programmatūra visu izglītības programmu vajadzībām, kā arī inventārs un iekārtas dabaszinātņu kabinetiem. Modernizētas arī tehnikuma prioritāro profesionālās izglītības programmu „Autotransports”, „Būvdarbi”, „Viesnīcu pakalpojumi” un “Kokizstrādājumu izgatavošana” mācību vietas, par ERAF līdzekļiem iegādājot mūsdienīgas iekārtas praktisko darbu veikšanai un izveidojot plašu kokapstrādes laboratoriju. Rekonstruēta arī dienesta viesnīca, nodrošinot mūsdienīgus higiēnas un sadzīves apstākļus tehnikuma audzēkņiem. Savukārt par valsts līdzfinansējuma līdzekļiem labiekārtotas tehnikuma lasītavas telpas, uzstādot jaunas mēbeles un video tehniku, kā arī apmēbelētās un ar sadzīves tehniku aprīkotas dienesta viesnīcas istabiņas un veļas mazgātava.

Projekts “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā” ar Nr. Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004 tika uzsākts 2013. gada rudenī. Tā kopējais finansējums bija 15 524 113 eiro, no kuriem ERAF finansējums bija 13 327 239 eiro, bet Latvijas valsts līdzfinansējums - 2 169 551 eiro.