Publicēts 23 oktobris 2015

zinatne petnieciba 900x700Šonedēļ Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Zinātnes un tehnoloģiju politikas komiteja sniedza oficiāli pozitīvu viedokli par Latvijas zinātnes politikas un prakses atbilstību OECD standartiem. Atzinums sniegts Latvijas izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles vizītes laikā Korejas Republikā, kur šonedēļ notika OECD Zinātnes un tehnoloģiju politikas komitejas ministru līmeņa sanāksme.  Tas ir vēl viens solis Latvijas pievienošanās procesā OECD.

OECD Zinātnes un tehnoloģiju politikas komiteja 2015. gada 22. oktobrī sniedza savu formālo pozitīvu viedokli par Latvijas zinātnes politikas un prakses atbilstību OECD standartiem. Savukārt 2015. gada 18. novembrī Parīzē notiks pievienošanās sarunas OECD Izglītības politikas komitejā. Tehniskās sarunas ir plānots noslēgt līdz šī gada beigām.

Latvijas iestāšanās OECD jau ilgu laiku bijusi viena no Latvijas nozīmīgākajām ekonomiskajām un ārpolitikas prioritātēm. 1996. gadā Latvija, Lietuva un Igaunija kopīgi iesniedza deklarāciju, kurā tika pausta Baltijas valstu vēlēšanās nākotnē iegūt OECD dalībvalsts statusu. Latvijas mērķis pievienoties organizācijai atkāroti tika izteikts 2004. gadā un nostiprināts Latvijas Republikas Ministru kabineta 2004. gada 17. augustā pieņemtajās Latvijas un OECD sadarbības politikas pamatnostādnēs. Vēlme iestāties OECD tika pausta arī 2006. gadā. 2012. gada 26. jūnijā OECD ģenerālsekretāram A. Gurijam tika iesniegta Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda Dombrovska vēstule ar atkārtotu pieteikumu par Latvijas iestāšanos organizācijā.

2013. gada 30. maijā Parīzē notiekošajā OECD Padomes sēdē dalībvalstis pilnvaroja organizācijas ģenerālsekretāru uzsākt sarunas ar Latviju par pievienošanos, bet 15. oktobrī OECD Padome apstiprināja Latvijas iestāšanās sarunu „Ceļa karti”, kas nosaka individuālo Latvijas pievienošanās plānu organizācijai, procedūras un visu citu nepieciešamo informāciju procesa norisei. Latvijas apstiprinātā „Ceļa karte” angļu valodā pieejama šeit (.pdf).

Pievienošanās process, tuvinoties OECD standartiem un paraugpraksēm, palīdz valstīm noteikt veidus, kā sasniegt sekmīgākus rezultātus savu iedzīvotāju labā. Tas nozīmē kandidātvalsts likumu, politikas virzienu un prakses padziļinātu, visaptverošu analīzi plašā valsts politikas spektrā. Latvijas politikas izvērtēšanai un rekomendāciju sniegšanai par nepieciešamajām izmaiņām, tuvinoties OECD standartiem un labākajām praksēm, tiek mobilizētas 21 OECD tehniskās komitejas zināšanas un pieredze.

Pievienošanās process ir paredzēts kā atbalsts Latvijas iekšējo reformu dienaskārtībai un var sekmēt tās noteikto politikas prioritāšu īstenošanu, t.sk. veicināt zinātnes attīstību un inovācijas, kā  arī palielināt izglītības efektivitāti.