Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

TrenerisPapildinot likumdošanas aktus, Ministru kabinets šodien apstiprināja izmaiņas noteikumos par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Turpmāk tiesības strādāt pedagoģisko darbu iegūs studenti ne tikai darbam vispārizglītojošo skolu, bet arī sporta skolu pedagogu (treneru) amatā.

Iespēja strādāt sporta skolā  jau mācību laikā ļaus topošajiem pedagogiem ātrāk iegūt praktisku darba pieredzi sporta nozarē, kā arī paplašinās sporta skolu iespējas piesaistīt darbam plašāku jauno speciālistu loku.

Noteikumi paredz, ka tiesības strādāt bez sporta speciālista sertifikāta ir studentiem, kas iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā pēc pirmajam akadēmiskajam gadam paredzētā kredītpunktu skaita iegūšanas jeb uzsākot mācības 2.kursā, kā arī tiem, kas ieguvuši profesionālās ievirzes sporta izglītību (izglītības programmas kods 30V)  akreditētā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē  un turpina mācības, iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā.

Lai sporta speciālistu reģistrā apkopotu informāciju par visām tām personām, kuras ir tiesīgas darboties sporta jomā, studentam mēneša laikā pēc darba uzsākšanas jāiesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē  informācija, norādot vārdu, uzvārdu, sporta veidu, augstākās izglītības iestādi, kurā students iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā, kā arī  norādītā sporta veida atzītas sporta federācijas rakstisku saskaņojumu.

Informācija par sporta speciālistu sertifikāciju pieejama Latvijas Sporta federāciju padomes mājaslapā: http://www.lsfp.lv/sertifikacija/sporta_specialistu_sertifikacija

Sertificēto sporta speciālistu reģistrs: http://www.lsfp.lv/sporta_registrs/sertificetie_sporta_specialisti

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.