Publicēts 12 novembris 2015

smiltenes tehnikums 678x528Svinīgā ceremonijā ceturtdien, 12. novembrī Smiltenes tehnikumā tiks atklātas ERAF finansētā rekonstrukcijas un modernizācijas projektā atjaunotās ēkas un mācību programmas. Ieguldot 8,7 miljonus eiro un izveidojot vienotu tehnikuma mācību kompleksu, Smiltenes tehnikums nu ir kļuvis par vienu no modernākajām profesionālās izglītības iestādēm Vidzemes reģionā.

Projekta ietvaros tika rekonstruētas skolas ēkas, t.sk. veterinārmedicīnas mācību ēka, mazo dzīvnieku klīnika, dienesta viesnīca. Mācību ēkā uzstādītas jaunas ergonomiskas mēbeles, iegādātas iekārtas un aprīkojums prioritāro – ēdināšanas un lauku tūrisma pakalpojumu, veterinārmedicīnas, autotransporta un transporta - izglītības programmu mācību procesa nodrošināšanai atbilstoši mūsdienu darba tirgus prasībām. Izglītības programmu modernizācija norisinājās ciešā sadarbībā ar darba devēju  organizācijām - >tūrisma, metālapstrādes, mašīnbūves un mašīnzinību, pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padomēm.

Smiltenes tehnikuma specializācija ir ceļu būves un veterinārmedicīnas izglītība. Profesionālo praktisko ceļu būves mācību priekšmetu apguvei ir iegādāts mūsdienīgs mācību aprīkojums - ar trīsdimensiju (3D) mašīnu kontroli aprīkots „Liebher” buldozers un greiders, ekskavators, universālais iekrāvējs ar papildaprīkojumu, asfalta ieklājējs, „Bobcat” mašīna,  tehniskās palīdzības automašīna, kuras salonā ir metināšanas iekārta, strāvas ģenerators, kompresors, pneimatiskās iekārtas un instrumentu komplekts, kas ļauj veikt tehnikas apkopi lauka apstākļos. No mazā aprīkojuma ir iegādāti pneimatiskie instrumenti, profesionālie instrumenti un iekārtas ceļu un iekārtu apkopei, iekārtu komplekts ceļa būves materiālu laboratorijai. Izveidota vienīgā Latvijā simulatoru - trenažieru klase ar greidera, ekskavatora, buldozera un iekrāvēja trenažieri.

Atjaunotajā veterinārmedicīnas klīnikā praktiskās mācības turpmāk notiks mūsdienīgā operāciju zālē, kurā uzstādīts ķirurģiskais lāzeris, anestēzijas iekārta, kapnogrāfs, elektrokoagulators, ar satelītu aprīkots operāciju LED apgaismojums, integrēta video kamera un monitors, kā arī vitālo funkciju uzraudzības monitors. Pēcoperāciju un izmeklēšanas telpās uzstādīta moderna diagnostikas aparatūra - ultrasonogrāfs, rentgena diagnostiskais komplekts, elektrokardiogrāfs, endoskops ar video sistēmu un monitoru, otoskops ar video kameru, sterilizācijas, laboratorijas iekārtas un manipulāciju iekārtas, kas audzēkņiem palīdzēs apgūt jaunākās ārstēšanas metodes. Audzēkņi mācību telpā ar videokameru starpniecību  varēs vērot, kas notiek operāciju zālē.

Izveidotas dabaszinātņu un matemātikas un datorzinību klases, kurās, izmantojot mūsdienīgas mācību metodes, elektroniskos mācību līdzekļus un e-vides sniegtās iespējas, mācību priekšmeti tiek apgūti saistībā ar reālo dzīvi. Uzstādītas interaktīvās tāfeles,  balsošanas pultis un projektori. Mācību procesā tiks izmantotas datu kameras, datori, četri simulatori-trenažieri, foto, video, audio un drukas tehnika. Izveidoti četri dabas zinību kabineti – matemātikas, fizikas, kā arī  bioloģijas, ķīmijas un vides zinību apgūšanai.

Lauku tūrisma un ēdināšanas programmu praktisko mācību bāzei ir izveidotas divas moderni aprīkotas mācību virtuves, kurās uzstādītas visas nepieciešamās krāsnis, plītis un profesionālās virtuves iekārtas. Ir izveidots jauns restorāns, veļas māja un pilna cikla trauku mazgātava.

Smiltenes tehnikuma rekonstrukcija un modernizācija finansēta darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās  projektu atlases kārtas ietvaros. ERAF projekts Nr .2013/0040/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/003 ”Smiltenes tehnikuma infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības pilnveidei” tika uzsākts 2013.gada beigās un īstenots nepilnu divu gadu laikā.  Projekta kopējais finansējums bija 8 722 487 eiro.

Foto: http://www.smiltenestehnikums.lv

Informācijai

Par Smiltenes tehnikuma dibināšanas gadu uzskata1922. gadu, kad  Smiltenes muižas ēkās ierīkoja viengadīgu piensaimniecības skolu.    2011. gada 1. septembrī sāka darboties jauna profesionālās izglītības iestāde Smiltenes Valsts tehnikums – profesionālā vidusskola. 2013. gadā skolai piešķirts profesionālās izglītības  kompetences centra (PIKC) statuss.

2015./2016.mācību gadā 1.kursā valsts budžeta (213 audzēkņi) un ES fondu (48 audzēkņi) finansētās profesionālās izglītības programmās uzņemts 261 audzēknis (t.sk. Alsviķu mācību īstenošanas vietā – 105 izglītojamie). 2.-4.kursā valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās mācās 522 audzēkņi. 

grafiks 12112015