Publicēts 13 novembris 2015

ValmierastehnikumsDivus gadus pēc ERAF finansētā projekta uzsākšanas, piektdien, 13. novembrī svinīgā ceremonijā tiks atklātas rekonstruētās profesionālās izglītības kompetences centra (PIKC) Valmieras tehnikuma telpas. Ieguldot 12 miljonus eiro, ir izveidota mūsdienīga, darba tirgus prasībām atbilstoša mācību un darba vide profesionālās izglītības programmu audzēkņiem un pedagogiem.

Projekta ietvaros tika renovētas skolas ēkas, izbūvēta un labiekārtota dienesta viesnīca un rekonstruēta mehatronikas laboratorija. Iegādājoties mūsdienu darba tirgum atbilstošas mācību iekārtas un materiālus, tika modernizētas tehnikumā īstenotās pārtikas produktu tehnoloģiju, viesnīcu un ēdināšanas pakalpojumu un mehatronikas profesionālās vidējās izglītības programmas. Izglītības programmu modernizācija norisinājās ciešā sadarbībā ar minēto nozaru darba devēju organizācijām.

Pašlaik Valmieras tehnikuma 1.kursā valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās uzņemti 190 audzēkņi, 2.-4.kursā valsts budžeta finansētajās profesionālās izglītības programmās mācās 409 audzēkņi. Pavisam kopā 2015./2016.mācību gadā profesionālās izglītības programmas apgūst 708 audzēkņi (valsts budžeta un ESF finansētās izglītības programmās).

Valmieras tehnikuma rekonstrukcija un modernizācija finansēta darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.1.1.1.aktivitātes “Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai” otrās projektu atlases kārtas ietvaros. ERAF projekts Nr.2013/0056/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/005 ”Infrastruktūras izveidošana, uzlabošana un mācību aprīkojuma modernizācija Valmieras Profesionālās vidusskolas izglītības programmu īstenošanai” tika uzsākts 2013.gada beigās un īstenots nepilnu divu gadu laikā. Projekta kopējais finansējums bija 12 094 410 eiro.