Publicēts 10 decembris 2015

Izglītības un zinātnes ministrijā ceturtdien, 10.decembrī, notika diskusija par pedagogu sagatavošanu atbilstoši Latvijas attīstības vajadzībām. Diskusijā piedalījās pārstāvji no augstskolām, kuras realizē pedagoģijas studiju programmas, kā arī sadarbības partneri.

Mainoties izpratnei par pedagoga amatu, ir nepieciešamas izmaiņas pedagogu sagatavošanā un tālākizglītībā – gan saturā, gan pasniegšanās veidā, uzsver pedagoģijas speciālisti. Tāpēc būtiska nozīme ir studiju programmu saturam, kas nodrošina atbilstošas zināšanas, kompetences un iemaņas pedagogu kvalifikācijai, kā arī plašākas un kvalitatīvākas prakses iespējas. Ir jānosaka vienotas un augstākās prasības uzņemšanai pedagoģijas studiju programmās, kā atlases kritēriju ietverot arī motivāciju strādāt skolā, līdera potenciālu. Diskusijā apsprieda augstskolu profilēšanos pedagogu sagatavošanā, un iespējas ciešāk integrēt pedagogu sagatavošanu, izglītības pētniecību, kā arī tālākizglītības apmācību pedagogiem.

Pašlaik pedagoģijas studiju programmas piedāvā astoņās valsts augstskolās – Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē, Liepājas Universitātē, Latvijas Lauksaimniecības Universitātē, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, Rēzeknes augstskolā un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kopā realizējot 35 studiju programmas pedagoģijā un par valsts budžeta līdzekļiem ik gadus sagatavojot 833 jaunus pedagogus, tai skaitā 522 par valsts budžeta līdzekļiem. 2014./2015. mācību gadā darbu vispārizglītojošajās skolās sāka 271 jaunais skolotājs un tikai 150 ar kvalifikāciju.

Pasākumā piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un citi nozares pārstāvji.

Diskusiju materiāli:

IZM prezentācija "Pedagogu sagatavošana augstākajā izglītībā: situācijas izvērtējums un priekšlikumi" (.pdf)

LU prezentācija "Konceptuālā diskusija par skolotāju izglītību Latvijā" (.pdf)

RPIVA prezentācija "Pedagoģijas studiju programmu salīdzinošais pētījums" (.pdf)