Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

skolotājsŠodien, 5. janvārī, valdība apstiprināja kārtību, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju valsts augstskolām piederošo vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai. Latvijā patlaban ir divas šādas skolas: Rīgas tehniskās universitātes Inženierzinātņu vidusskola un Rēzeknes augstskolas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola.

Līdzšinējie grozījumi Izglītības likumā un Vispārējās izglītības likumā paredz, ka valsts augstskolas dibina vispārējās vidējās izglītības iestādes un no valsts budžeta mērķdotācijas nodrošina šo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu. Tādēļ bija nepieciešami grozījumi arī Ministru kabineta noteikumos Nr.1616. „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai”.

Šo izglītības iestāžu pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas plānots finansēt no Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) budžeta apakšprogrammas „Dotācija privātajām mācību iestādēm” kārtējam gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Kontroli par piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas izlietošanu tam paredzētajam mērķim IZM nodrošinās, iekļaujot regulējumu, ka augstskolu dibinātajām vispārējās vidējās izglītības iestādēm divas reizes gadā (līdz 15. janvārim un 15. septembrim) jāiesniedz pārskats par valsts budžeta dotācijas izlietojumu.

Valdībā iesniegto dokumentu projekti pieejami šeit [ārēja saite]!

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.