Publicēts 13 janvāris 2016

ProjektiLai sekmētu starptautisko sadarbību zinātnē un inovācijā, Izglītības un zinātnes ministrija sniedz finansiālu atbalstu starptautiski konkurētspējīgu pētniecības un inovācijas projektu pieteikumu izstrādei. Īpaši tiek atbalstīta sadarbība starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas zinātniekiem.

“Baltic Bonus” programmā, kas tiek īstenota vienlaicīgi visās Baltijas valstīs, 2015.gadā tika piešķirti 96 190 eiro. Finansējumam varēja pieteikties Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas.

Finansējumu kopumā 22 000 eiro apmērā saņēma 10 Latvijas Universitātes iesniegtie projekti, 15 000 eiro apmērā deviņi Latvijas Organiskās sintezēs institūta projekti, 7000 eiro – četri Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta projekti, četri Rīgas Tehniskā universitātes un trīs Rīgas Stradiņa universitātes iesniegtie projekti.

Latvijas Lauksaimniecības universitātei par trīs iesniegtajiem projektiem piešķirti 6000 eiro, nodibinājuma “Baltic Studies Centre” diviem projektiem – 4190 eiro, Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūta projektam, Valsts Priekuļu laukaugu selekcijas institūta trīs projektiem -  4000 eiro. Savukārt divi Latvijas Zinātnes akadēmijas projekti saņēma 3500 eiro un Fizikālās enerģētikas institūta – 3000 eiro. 2000 eiro saņēma Latvijas Kultūras akadēmijas Zinātniskās pētniecības centra un Daugavpils Universitātes projekti. Rēzeknes Augstskola, Rēzeknes Augstskolas projekts saņēma 500 eiro.

Arī 2016.gadā tiks izsludināta iespēja pieteikties finansējumam “Baltic Bonus” programmā zinātnes projektu sagatavošanai. Programma tika sākta 2014.gadā, kad 50 zinātniskajiem projektiem tika piešķirts finansējums par kopējo summu 121,7 tūkstoši eiro.