Publicēts 04 februāris 2016

Šodien notikušajā Latvijas Nacionālās Sporta padomes sēdē nolemts atbalstīt tenisa centra „Lielupe” rekonstrukcijas projekta īstenošanai paredzēto valsts budžeta līdzfinansējumu, uzsākot tā reaizāciju. Rekonstrukcijas projekts paredz darbu veikt divās kārtās, rezultātā izveidojot “Lielupi” par modernāko tenisa centru Baltijā, kas pilnībā atbilst pasaules tenisa turnīru standartiem.

Latvijā 49 tenisa klubos visos Latvijas reģionos darbojas 5000 tenisa profesionāļu, savukārt 11 000 tenisu spēlē amatieru līmenī. Latvija ir arī Starptautiskās tenisa federācijas (ITF) dalībvalsts. Tenisa centra “Lielupe” ēkas šobrīd ir novecojušas un neatbilst starptautisko turnīru prasībām un kvalitatīvam treniņu procesam. Kapitāla rekonstrukcija nav notikusi gadu desmitiem, bet ārējie laukumi nav uzlaboti kopš atklāšanas brīža. Tenisa centra “Lielupe” rekonstrukcijas darbi notiks no 2016. gada 1. septembra līdz 2019. gada 30. septembrim. Kopējais plānotais valsts budžeta finansējums šim mērķim ir 11 244 263 eiro.

Nacionālā sporta padome arī atbalstīja priekšlikumu, ka SIA „Tenisa centrs „Lielupe”” saglabājama kā publiski privāta kapitālsabiedrība ar valsts – IZM personā, un biedrības „Latvijas Olimpiskā komiteja” līdzdalību.

Padomes sēdē šodien tika lemts arī par starptautiskās Automobiļu federācijas (FIA) Eiropas rallija čempionāta posma organizēšanu Latvijā. Padome atbalstīja SIA „RA EVENTS” un biedrības „Latvijas Automobiļu federācija”(LAF) ieceri rīkot čempionāta posmus Latvijā 2017., 2018. un 2019.gadā.

Eiropas rallija čempionāta posmi ir otrā augstākā līmeņa rallija sacensības Eiropā pēc pasaules rallija čempionāta posmiem. To organizēšanu Latvijā finansiāli atbalsta gan valsts un pašvaldības, gan sponsori. Kurzemes reģiona ekonomiskais ieguvums šāda mēroga sporta pasākuma norises laikā tiek rēķināts aptuveni 1 milj.eiro apjomā. Tāpat tiek veicināta Latvijas atpazīstamība daudzu miljonu skatītāju auditorijā. Arī Liepājas pilsētas dome un Kuldīgas novada dome apliecina, ka šo sacensību rīkošana Latvijā pozitīvi ietekmē pašvaldību budžetu un Kurzemes reģiona ekonomisko attīstību.

Nacionālā sporta padome nolēma aicināt Ministru kabinetu, izstrādājot likumprojektu „Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2017., 2018. un 2019.gadam” un likumprojektu „Par valsts budžetu 2017.gadam”, palielināt IZM dotāciju nacionālas nozīmes starptautisku sporta pasākumu organizēšanai Latvijā, paredzot 300 000 EUR 2017., 2018. un 2019.gadā (katru gadu) pārskaitīšanai LAF sacensību licences maksājuma izdevumu segšanai. Pozitīva valdības lēmuma gadījumā LAF par saviem līdzekļiem trīs gadu laikā uzdots organizēt neatkarīgu pētījumu par sacensību ekonomiskajiem ieguvumiem un ietekmi uz valsts budžeta ieņēmumiem. Padome arī pieņēma zināšanai SIA „RA EVENTS” un LAF lūgumu papildus sacensību organizēšanas licences maksājumiem līdzfinansēt arī organizēšanas izdevumus 100 000 EUR gadā.

Latvijas Nacionālā sporta padome ir sabiedriska konsultatīva institūcija, kas piedalās valsts sporta politikas izstrādē, veicina sporta attīstību un sadarbību sporta jomā, kā arī lēmumu pieņemšanu ar sportu saistītajos jautājumos. Padomi vada Ministru prezidents. Šodien sēdē sporta organizācijas un biedrības izteica pateicību Ministru prezidentei Laimdotai Straujumai par sapratni, ieinteresētību un sniegto atbalstu sporta nozares attīstībai laikā, kad Straujumas kundze pildīja Latvijas Nacionālās sporta padomes priekšsēdētājas pienākumus.