Publicēts 05 februāris 2016

Lai pārrunātu diasporas un Latvijas sadarbības jautājumus, Valsts izglītības satura centra (VISC) un Latviešu valodas aģentūras (LVA) pārstāvji šā gada 6. un 7. februārī Limerikā, Īrijā piedalīsies izglītības konferencē diasporas skolotājiem.

Konferencē vērtēs diasporas skolotāju kvalifikāciju, augstākās izglītības ieguves iespējas e-vidē, diasporas bērnu iekļaušanu Latvijas skolās. Tāpat skolotājus iepazīstinās ar LVA jaunajiem mācību līdzekļiem. Konferencē Latviešu biedrības Īrijā nedēļas nogales skoliņas “Kamenīte” skolotāji iepazīstinās ar savu pieredzi un aktualizēs bērnu psiholoģijas un pedagogu “izdegšanas” jautājumus. Ar ziņojumiem par dažādām diasporas aktualitātēm uzstāsies Eiropas Latviešu apvienības izglītības referents Māris Pūlis, Pasaules brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde. Konferences programma veidota atbilstoši latviešu diasporas skolotāju aptaujas rezultātiem.

LVA galvenā speciāliste - metodiķe Vineta Vaivade un diasporas projektu koordinatore Sanda Roze, VISC Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva un PBLA pārstāvji vizītes laikā tiksies ar Latvijas vēstnieku Īrijā Gintu Apalu un vēstniecības trešo sekretāri Katrīnu Līdaku, lai apspriestu izglītības aktualitātes, t.sk. fakultatīvo latviešu valodas eksāmenu vidusskolās Īrijā un nepieciešamību salīdzināt Īrijas eksāmenu ar eksāmeniem Latvijā, lai latviešu diasporas jauniešiem būtu iespēja saņemt tāda latviešu valodas eksāmena vērtējumu, kas tiktu atzīts abu valstu izglītības sistēmā.

2014./2015. mācību gadā Īrijā darbojās 14 latviešu nedēļas nogales skolas, kurās mācījās aptuveni 600 skolēnu. Lai uzlabotu latviešu valodas apguves kvalitāti, atbalstītu un izglītotu diasporas latviešu valodas skolotājus metodikas jautājumos un valodas apguves praktiskajā darbā, regulāri notiek latviešu valodas skolotāju un citu ekspertu vizītes diasporas skolās.

Šo skolu atbalstam tiek organizēti diasporas pedagogu profesionālās pilnveides kursi gan Latvijā, gan mītnes zemēs, latviešu valodas apguves nometnes diasporas bērniem. Skolas regulāri saņem LVA mācību un metodiskos līdzekļus un konsultācijas. Pērn LVA latviešu diasporas nedēļas nogales skolām visā pasaulē nosūtīja apjomīgu mācību līdzekļu dāvinājumu ar vairāk nekā 20 materiāliem.

Diasporas nedēļas nogales skolām konkursa kārtībā tiek piešķirts valsts līdzfinansējums un sniegts finansiāls atbalsts arī izglītojošu pasākumu organizēšanai latviešu valodas apguves un lietošanas veicināšanai diasporas mītnes zemēs.