Publicēts 12 februāris 2016

Šonedēļ Rīgā Latvijas – Francijas atlases komisijas pārstāvju sanāksmē tika apstiprināti pieci zinātniskās sadarbības projekti Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Francijas Republikas Ārlietu un starptautiskās attīstības ministrijas sadarbības Hubert Curien partnerības programmā „Osmoze”. Programmas mērķis ir sekmēt augsta līmeņa zinātniski pētniecisko sadarbību starp Latvijas un Francijas zinātniskajām institūcijām.

Latvijas un Francijas zinātniskās institūcijas iesniedz kopējus projektus par sadarbību divu gadu periodā mobilitātes pasākumu ietvaros, lai izstrādātu vai sekmētu augsta līmeņa zinātnisko pētījumu īstenošanu un konkurētspējīgu tehnoloģiju izstrādi.

No Latvijas puses tika apstiprināti šādi zinātniski pētniecības projekti:

  • “Bakteriālo ogļskābes anhidrāžu multivalentie inhibitori: molekulārā inovācija pretinfekcijas līdzekļu laukā”, ko realizē Organiskās sintēzes institūts (projekta vadītājs Dr.chem. Raivis Žalubovskis);
  • “Nanodaļiņu iemaisīšana metāliskos sakausējumos ar impulsveida elektromagnētisko iedarbību”, ko realizē Latvijas Universitātes Fizikas institūts (projekta vadītājs Dr. phys. Andris Bojarēvičs);
  • “ALD uz grafēna pielietojumam optiskos biosensoros”, ko realizē Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūts (projekta vadītājs Dr.chem. Donāts Erts);
  • “Dipola blokādes/antiblokādes efekta kontrole Ridberga atomu ansambļos ar elektromagnētiskā lauka palīdzību” , ko realizē Latvijas Universitātes Atomfizikas un spektroskopijas institūts (projekta vadītāja Dr. phys. Teodora V. Kirova);
  • “Eiropas nemateriālā kultūras mantojuma tiesību salīdzinošs pētījums”, ko realizē Latvijas Kultūras akadēmija (projekta vadītāja Anita Vaivade, PhD in Arts).

Projekti tiks īstenoti 2016. – 2017. gadā, paredzot sadarbības vizītes abu pušu zinātniekiem Latvijā un Francijā. No Latvijas puses līgumus ar apstiprināto projektu iesniedzējiem slēgs Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Šī bija jau astotā reize, kad Latvijas – Francijas partnerības programmā „Osmoze” tika apstiprināti zinātniskās pētniecības sadarbības projekti. Plānots, ka nākamais projektu konkurss tiks izsludināts 2017.gada 1.februārī, bet devītā Latvijas – Francijas atlases komisijas pārstāvju sanāksme notiks 2017.gada novembra otrajā pusē Parīzē.