Publicēts 23 februāris 2016

IZM vizuālis MK sēdei 23022016Reflektantu reģistrāciju un uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas augstskolas un koledžas varēs uzsākt no 2016. gada 1. jūlija. To paredz šodien, 2016. gada 23. februārī, apstiprinātais Ministru kabineta (MK) noteikumu projekts par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2016. gadā.

Savukārt tie jaunieši, kuri ieguvuši vidējo izglītību ārzemēs un nepretendē uz studijām valsts finansētās studiju vietās vai studiju programmās, kurās ir noteikts studējošo skaita ierobežojums, pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas studijām augstskolās un koledžās varēs sākt reģistrēties no 2016. gada 1. marta.

Lai visām augstskolām un koledžām nodrošinātu vienādas iespējas uzsākt studējošo uzņemšanu pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas, MK katru gadu nosaka termiņu, no kura var sākt reģistrēt reflektantus, kā arī uzņemt augstskolās un koledžās pirmajā gadā pēc vidējās izglītības iegūšanas. Šis termiņš noteikts saskaņā ar MK 2010. gada 6. aprīļa noteikumiem Nr. 335 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību”, kas paredz, ka centralizēto eksāmenu sertifikātus Valsts izglītības satura centrs (VISC) izsniedz piecu nedēļu laikā pēc mācību gada beigām.

Šogad 12. klašu skolēniem mācību gads beigsies 17. jūnijā, un VISC noteicis, ka 2015./2016. mācību gada centralizēto eksāmenu sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību pašvaldības izglītības pārvaldēm izsniegs 30. jūnijā.

2016. gadā Latvijā darbojas sešas universitātes, 25 augstskolas un akadēmijas, 26 koledžas un divas ārvalstu augstskolu filiāles.

Ar valdībā šodien apstiprināto MK noteikumu projektu "Noteikumi par sākuma termiņu reflektantu reģistrācijai un uzņemšanai augstskolās un koledžās 2016.gadā" var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40376147&mode=mk&date=2016-02-23