Publicēts 01 Marts 2016

Tiem ārvalstniekiem, kuri pretendē uz savas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā reglamentētajās profesijās, turpmāk maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu būs 200 eiro līdzšinējo 56,90 eiro vietā. Normatīvais akts par profesionālās kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamo izdevumu apmēru tika pieņemts pirms trīspadsmit gadiem, un maksa par šo pakalpojumu līdz šim ne reizi  nav tikusi paaugstināta.

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" veikti, ņemot vērā sociāli ekonomisko situāciju un jo īpaši pieaugošo darbaspēka starptautisko mobilitāti.

Akadēmiskās informācijas centrs gadā sagatavo vidēji 100 izziņu par iegūtās izglītības atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām reglamentētajām profesijām. Iesniegumu skaits arvien palielinās un pieaug arī komplicēto gadījumu skaits. Piemēram, pretendentu iegūtā izglītība un profesionālā pieredze arvien biežāk ir iegūta vairākās valstīs, tāpēc profesionālās kvalifikācijas ekspertam ir jāpārzina dažādas izglītības un reglamentēto profesiju sistēmas, kas prasa augstu kompetenci. Nosakot šā brīža ekonomiskajai situācijai atbilstošu samaksu par pakalpojumu, tiks stiprināta profesionālā un administratīvā kapacitāte informācijas institūcijām un institūcijām, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības reglamentētajās profesijās, tādējādi paaugstinot profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pakalpojumu kvalitāti.

Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, Latvijā noteiktās profesionālās kvalifikācijas atzīšanas maksas apmērs vērtējams kā vidējs rādītājs un nevar radīt draudus citu valstu profesionāļu ieinteresētībai iegūt profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā. Tā, piemēram, maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu fizioterapeita profesijā Īrijā ir 500 eiro, Austrijā - 350 eiro, Čehijā - 80 eiro, Somijā - 400 eiro, Ungārijā - 250 eiro, Nīderlandē - 80 eiro.

Ar šodien valdībā apstiprināto noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 10.jūnija noteikumos Nr.298 "Kārtība, kādā pretendents sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40374972&mode=mk&date=2016-03-01. Noteikumi nosaka kārtību, kādā uz darbību reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā pretendējošs ārvalstnieks sedz izdevumus, kas saistīti ar personas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu reglamentētajās profesijās, un to apmēru, izņemot profesijas, kurās ārvalstnieku profesionālo kvalifikāciju atzīšanu nosaka Latvijas Republikai saistoši starptautiskie līgumi.