Publicēts 27 Aprīlis 2016

Lai iepazītu Latvijas pieredzi bilingvālās izglītības jomā, no 25. līdz 28. aprīlim pēc Moldovas Izglītības ministrijas iniciatīvas Latvijā viesojas Moldovas izglītības politikas veidotāju delegācija Moldovas Izglītības ministrijas Vispārējās izglītības departamenta direktora vietnieces Marianas Goras vadībā. Vizīte organizēta ar Moldovas vēstniecības Latvijā un Moldovas vēstnieka Latvijā Jeudžena Revenko (Eugen Revenco) atbalstu.

Latvijas eksperti iepazīstināja Moldovas kolēģus ar Latvijas izglītības sistēmu, valsts valodas politiku un pieredzi bilingvālās izglītības īstenošanā. Delegācija tikās ar pārstāvjiem no Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts valodas aģentūras, Valsts izglītības satura centra, kā arī apmeklēja vairākas bilingvālās pirmsskolas izglītības iestādes, Rīgas Lietuviešu vidusskolu, Rīgas Klasisko ģimnāziju un Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolu.

Latvijai ir vairāk nekā 20 gadu ilga pieredze bilingvālās izglītības īstenošanā. Šī tikšanās sniedza iespēju Moldovas kolēģiem iepazīties gan ar normatīvo ietvaru un politikas dokumentiem, gan mācību līdzekļiem un veiktajiem pētījumiem valsts valodas un svešvalodu apguves jomā, kā arī praktiski iepazīties ar bilingvālo mācību procesu pirmsskolā un skolās. Moldovas un Latvijas izglītības eksperti apsprieda turpmākās sadarbības iespējas bilingvālās izglītības metodikas izstrādes, skolotāju izglītības, profesionālās pilnveides un pētniecības jomā. Atzinīgi tika novērtēts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Prakses un globālās partnerības centra piedāvājums kopīgu pētniecības un tālākizglītības programmu un projektu izstrādei.

Moldovā bilingvālās izglītības elementi ir ieviesti 35 skolās, un pašlaik Izglītības ministrijai ir uzdevums izstrādāt visaptverošu daudzvalodu izglītības politiku un metodiku. Dažiem Moldovas pārstāvjiem šī ir atkārtota vizīte Latvijā, tomēr pirmo reizi Latvijas pieredze tiek iepazīta tik plašā sastāvā. Latvijas bilingvālās izglītības eksperti arī ir iepriekš pabijuši Moldovā un dalījušies pieredzē ar Latvijas bilingvālās izglītības pieredzi, kā arī snieguši metodisku atbalstu Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Augstā komisāra nacionālo minoritāšu jautājumos biroja projekta ietvaros.