Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

Baltijas juras san logo

Lai stiprinātu Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību un kopīgus pasākumus zinātnē, 16.jūnijā notika pirmā Baltijas jūras valstu padomes zinātnes ministru konference. Latviju tajā pārstāvēja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM). To organizēja Polija kā prezidējošā valsts.

Baltijas jūras reģiona valstu sadarbības mērķis ir stiprināt reģiona identitāti, labklājību, ilgtspēju un drošību. Zinātnei ir nozīmīga loma reģiona valstu kopējo mērķu sasniegšanā un Latvijai prioritāšu īstenošanā. Latvijas prioritātes Baltijas jūras reģionā ietver enerģētikas, vides un sabiedrības drošības jautājumus.

Ministru sanāksmē tika apspriesti jautājumi, kas skar reģiona pētniecības organizāciju internacionalizāciju, kopīgas pētniecības prioritātes, efektīvu reģiona pētniecības infrastruktūras izmantošanu, cilvēkkapitāla un talantu attīstību. Sanāksmē ministri atklāja INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projektu „Baltic Science Network” (Baltijas zinātnes tīkls), kurā viens no partneriem ir Latvijas Izglītības un zinātnes ministrija. Plānots, ka šis projekts būs viens no ES Baltijas jūras stratēģijas lielajiem projektiem un tam būs būtiska nozīme turpmākajā Baltijas jūras reģiona valstu sadarbībā zinātnes izcilības stiprināšanā. Šis projekts ir arī daļa no Baltijas jūras valstu pasākumiem Eiropas kopējās pētniecības telpas veidošanai.

IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa: “Pārstāvējām mūsu intereses un piedāvājām risinājumus diskusijā izskatītajiem jautājumiem. Mūsu ieskatā ir svarīgi izmantot jau esošos nacionālos un ES instrumentus, attīstot tos tā, lai stimulētu kopīga cilvēkkapitāla veidošanu reģionā, nevis tā koncentrēšanu valstīs, kas inovāciju jomā ir līderes. Baltijas zinātnes tīkla projekta ietvaros ministrija organizēs darbu, atbalstot kopīgu zinātnes infrastruktūras izmantošanu un Baltijas valstu un Polijas iesaisti kopējos ES zinātnes projektos. Tas paver plašākas iespējas mūsu pētniekiem un studentiem iesaistīties kopējos pasākumos un tādējādi stiprināt gan reģiona, gan Latvijas labklājību, ilgtspēju un drošību.”

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.