Publicēts 19 jūlijs 2016

Līdz ar pagājušajā nedēļā Ministru kabinetā pieņemtajiem vairākiem normatīvajiem aktiem un to grozījumiem ir noslēdzies jaunā pedagogu atalgojuma modeļa izstrādes un pieņemšanas posms, - dinamisks, spraiga darba, intensīvu diskusiju un arī viedokļu sadursmju pilns laiks.
Vēlamies pateikt paldies visiem, kas šajā procesā aktīvi un ieinteresēti iesaistījās – pedagogiem, izglītības iestāžu vadībai, pašvaldību vadītājiem, izglītības pārvaldēm, mūsu nopietnākajiem sociālajiem partneriem – Latvijas pašvaldību savienībai, Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrībai un Latvijas izglītības vadītāju asociācijai, Lielo pilsētu asociācijai, Reģionālo attīstības centru apvienībai, Pierīgas pašvaldību apvienībai, ikvienam ieinteresētam šīs valsts pilsonim, kam rūp pedagogu darba novērtējums un mūsu izglītības sistēmas kvalitāte.

Lai apzināmies, ka kopīgiem spēkiem ar valdības atbalstu panākts pēdējos gados nozīmīgākais līdzekļu piešķīrums izglītības nozarei, - tāds, uz kuru vairākas citas nozares vēl tikai gaida: reformu ieviešot pilnībā, būsim kļuvuši par 56 miljoniem bagātāki, bet arī tikpat daudz atbildīgāk mums būs jāapsaimnieko šie līdzekļi.