Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

Nepilngadīgajiem patvēruma meklētājam vispārējās izglītības ieguves uzsākšana jānodrošina triju mēnešu laikā no dienas, kad Valsts robežsardzei iesniegts iesniegums par bēgļa vai alternatīvā statusa piešķiršanu. Izglītību nodrošina valsts valodā valsts vai pašvaldības izglītības iestādēs. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izstrādātā kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas.

Saņemot informāciju no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes par nepilngadīgu patvēruma meklētāju, IZM slēdz līgumu ar izglītības iestādi par nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības nodrošināšanu, kontrolē piešķirto valsts budžeta līdzekļu izlietošanu izglītības iestādē un pieprasa izglītības iestādei visa veida informāciju par nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības nodrošināšanu.

IZM nosaka izglītības iestādes, kas sniedz nepilngadīga patvēruma meklētāja izglītības ieguves iespējas, saskaņojot ar pilsētas vai novada pašvaldību. Šāds saskaņojums nepieciešams, jo pilsētas vai novada pašvaldība nosaka kārtību, kādā tās padotībā esošās izglītības iestādes finansējamas no pašvaldības budžeta. Saskaņojums nav nepieciešams, ja vispārējo izglītību sniedz valsts dibināta izglītības iestāde. Lai nodrošinātu vispārējās izglītības ieguves iespējas patvēruma meklētājam, IZM organizē izglītības programmām atbilstošu mācību līdzekļu izstrādi un izdošanu latviešu valodas apguvei. Svarīgi, ka pirms izglītības ieguves uzsākšanas izglītības iestādē, patvēruma meklētāju izmitināšanas centrā gan pieaugušajiem, gan bērniem tiek nodrošinātas sagatavošanās nodarbības latviešu valodas apguvei.

Ministrija arī regulāri apkopo informāciju par nepilngadīgu patvēruma meklētāju izglītības ieguves nodrošināšanu vispārējās izglītības iestādēs. Tā, 2015./2016.mācību gadā 12 nepilngadīgie patvēruma meklētāji mācījās Rīgas N. Draudziņas vidusskolā, bet pieci - Rīgas Ukraiņu vidusskolā. Savukārt 2014./2015.m.g. deviņiem nepilngadīgiem patvēruma meklētājiem izglītības ieguve tika nodrošināta Rīgas 15.vidusskolā, diviem - Rīgas Ukraiņu vidusskolā, pa vienam – Dobeles Kristīgajā pamatskolā un Jelgavas 5.vidusskolā. Viena nepilngadīgā patvēruma meklētāja izglītošanās izmaksas šobrīd ir 95 eiro mēnesī.

IZM sagatavotais noteikumu projekts "Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas" šodien, 2016.gada 26.jūlijā, apstiprināts valdībā. Ar to var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40389545&mode=mk&date=2016-07-26

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.