Publicēts 01 augusts 2016

Reaģējot uz pēdējā laika notikumiem saistībā ar Pasaules Antidopinga aģentūras neatkarīgās izmeklēšanas komisijas ziņojumu, 19 Eiropas par sportu atbildīgie ministri vienojušies par kopīgu paziņojumu, kuram pievienojies arī Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis.

Paziņojumā pausts atbalsts Pasaules Antidopinga aģentūras darbam cīņā pret dopingu sportā un visas Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā dalībvalstis aicinātas pilnībā izpildīt konvencijas prasības. Savukārt sporta organizācijas mudinātas ievērot Pasaules Antidopinga kodeksu un aizsargāt godīgumu sportā.

Neformālajam paziņojumam pievienojušies Austrijas, Beļģijas (trīs Beļģijas kopienas), Bulgārijas, Horvātijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Īrijas, Somijas, Latvijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes par sportu atbildīgie ministri.

Paziņojuma teksts (.pdf) (angļu valodā).