Izvēlne

Aptauja

Vai esat ģimenē atkārtojuši ceļu satiksmes noteikumus kopā ar bērniem?
117
60
Tas jāapgūst skolā
27

Kopējais balsu skaits: 204

Novērtējot nozīmīgo ieguldījumu, Latvijai veiksmīgi iestājoties Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā (OECD), vairākām Latvijas amatpersonām piešķirti Ministru kabineta Atzinības raksti. Apbalvoto vidū ir Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa, valsts sekretāra vietniece, Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktore Agrita Kiopa un departamenta direktora vietniece Eiropas Savienības jautājumos Inga Jēkabsone.

OECD valstis 2016. gada 12. maijā nolēma aicināt Latviju kļūt par organizācijas dalībnieci. Gandrīz trīs gadus ilgušo pievienošanās sarunu laikā 21 OECD komiteja izvērtējusi Latvijas vēlmi un spēju īstenot būtiskus OECD tiesību instrumentus, kā arī salīdzinājusi Latvijas politikas un praksi ar OECD labākās politikas un prakses standartiem. Iestāšanās sarunu laikā IZM nodrošināja veiksmīgu un profesionālu darbu divās OECD komitejās - Izglītības politikas komitejā un Zinātnes un tehnoloģiju politikas komitejā. Kopīgā darba rezultātā OECD eksperti apstiprinājuši gan Latvijas izglītības, gan zinātnes politikas un prakses atbilstību OECD standartiem.

“Ieguvumiem izglītības un zinātnes nozarē ir tieša ietekme uz Latvijas ekonomikas izaugsmi kopumā. OECD sniedz iespēju vērtēt un uzlabot Latvijas izglītības sistēmas kvalitāti un efektivitāti, saskaņā ar citu OECD dalībvalstu labākajiem piemēriem, tajā skaitā par darba tirgum nepieciešamo prasmju attīstīšanu. Tā ir arī iespēja attīstīt Latvijas izglītības nozarē strādājošo pētniecības potenciālu,” uzsver IZM valsts sekretāre L. Lejiņa. Viņa saka lielu paldies visiem IZM speciālistiem, kuri iestāšanās sarunu laikā ieguldīja daudz darba un enerģijas, izstrādājot nacionālos ziņojumus, organizējot ekspertu misijas, vadot IZM delegācijas, piedaloties komitejās un darba grupās, pārstāvot Latvijas intereses. Vienlaikus valsts sekretāre izsaka lielu pateicību par ieguldīto darbu OECD procesu koordinēšanā iepriekšējām izglītības un zinātnes ministrēm Inai Druvietei un Mārītei Seilei, kā arī bijušajai valsts sekretārei Sandai Liepiņai, kurām piešķirti Ministru prezidenta Pateicības raksti.

Dalība OECD ļaus Latvijai vēl vairāk izmantot plašās organizācijas zināšanas, ieteikumus un politiskos dialogus, tādējādi sniedzot atbalstu politikas veidotājiem un reformu veicējiem.

Rīkojuma projekts "Par Ministru kabineta Atzinības raksta piešķiršanu" šodien, 2016. gada 2. augustā, atbalstīts valdībā, ar projektu var iepazīties MK mājaslapā: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40394312&mode=mk&date=2016-08-02

Jūsu pārlūks ir ļoti novecojis, tas var attēlot mājas lapas saturu nekorekti.
Aicinām Jūs ielādēt jaunāku pārlūka versiju bez maksas.

Apzinos mājas lapas deformācijas risku un gribu turpināt to apskatīt.